פרסומים

 • second-zohar.jpg
  פרופ' זהר עמר

  בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית, ירושלים תשס"ז.

  'תולעת השָני' הייתה מקור מן החי להפקת צבע יקר-ערך בגוון כתום-אדום אשר שימש בתקופת המקרא ובימי הבית השני למטרות קודש וחולין. בחיבור זה מוצג מחקר רב-תחומי המשלב ניתוח מקורות היסטוריים, הלכתיים ובלשניים. מחקר זה כולל תוצאות סקר שדה שבחנו את כנימות הכרמיל הגדלות בארץ-ישראל על עצי אלון מבחינה אנטומולוגית ובוטנית, נסיונות של הפקת צבע ותיאור האנליזה הכימית של הצבען. החיבור מסכם את מֵרב המחקר העדכני בסוגיית תולעת השני ומיני כנימות צבע אחרות...

 • MAROR.jpg
  פרופ' זהר עמר

   מרורים, תל אביב תשס"ח.

  בחיבור זה מוצגות בפני הקורא השיטות השונות לזיהוי מיני המרור כפי שהובאו בפרשנות ובמסורת היהודית לדורותיה וכן על פי מסקנות החוקרים המודרניים.עיקרו של המחקר מתמקד ברשימת מיני הירקות שאדם יוצא בהן ידי חובת מרור בפסח: 'בחזרת ובעֻלשין ובתמכה ובחרחבינה ובמרור' (משנה פסחים ב, ו). החיבור מציג דעות הלכתיות שונות בנוגע למספר מיני  ה'מְרֹרִים', סימני השדה שלהם ומשמעות סדר הופעתם במשנתנו. כמו כן עוסק המחקר בסוגיות שונות הדנות ב'חזרת' - החסה - כגון: המשמעות של איסור אכילת  'תולעים' העשויות...