הספריה

שירותי ספריה באוניברסיטת בר-אילן ניתנים באמצעות מערכת ספריות, הכוללת את הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר, ספריות פקולטטיביות, ספריות מחלקתיות וספריות מכוני מחקר. אוספי הספריות משקפים את הנושאים הנלמדיםוהנחקרים באוניברסיטה, ונכלל בהם אוסף עשיר במיוחד בתחום היהדות. כל הסטודנטים רשאים להשתמש בשירותי כל הספריות בקמפוס.

הקטלוג הממוחשב בספריות הקמפוס הינו קטלוג מאוחד, ובו רשומים הספרים הנמצאים בכל אוספי האוניברסיטה לרבות הספרייה המרכזית, וכן כתבי-העת העבריים והלועזיים המצויים באוספי האוניברסיטה. 

באמצעות הקטלוג הממוחשב, שהינו חלק מהמערכת הארצית הבין-אוניברסיטאית "אלף", ניתן לערוך חיפוש באוספי כל הספריות, המכונים והמאגרים הקשורים ברשת זו.

לשעות פעילות הספריות בקמפוס