תוכנית סיורים - תשפ"ד

התוכנית נתונה לשינויים קלים עקב המצב הביטחוני, מזג האוויר ושיקולי מערכת.

חובה על כלל משתתפי הסיור לעיין ב תקנון הסיורים במחלקה בטרם הרישום לסיור ויציאה אליו.

סיור