ידיעון המחלקה

 

אנו שמחים להפנות את תשומת ליבכם לעלון של המחלקה לללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ובו מידע על חלק קטן מן הנעשה במחלקה אשר מצאנו לנכון לשתף אתכם.

אתם מוזמנים לקרוא, להגיב ולהפיץ