תוכנית הסמכה לתעודת ארכיאולוג/ית-חופר/ת

תכנית הסמכה לארכיאולוג/ית חופר/ת (למתמחים בארכיאולוגיה):

מטרת הלימודים בתוכנית זו, הכוללת מרכיב עיוני (קורסים) ומרכיב של הכשרה מעשית (עבודת שדה - השתתפות בחפירה ארכיאולוגית), להכשיר את התלמיד/ה כארכיאולוג/ית חופר/ת. בתום הלימודים תוענק לתלמיד/ה תעודת הסמכה כארכיאולוג/ית חופר/ת.

הסמכה זו מוכרת ע"י רשות העתיקות לצורך קבלת רשיון חפירה באתר ארכיאולוגי.

הדרישות להסמכה כארכיאולוג/ית חופר/ת (החל מתשפ"א):

המרכיב העיוני:

ניתן לשלב את תוכנית ההסמכה עם הלימודים לקבלת תואר במגמה לארכיאולוגיה, הן במסלול חד חוגי והן במסלול דו חוגי. תעודת החופר מיועדת רק לסטודנטים/ות שהשלימו את כל החובות לתואר.

להסמכה כארכיאולוג חופר חובה להשלים קורסים אלה:

1. ארכיאולוגיה של השדה (16-528) – 1 ש"ש

2. יסודות הסקר הארכיאולוגי (16-249) – 1 ש"ש

3. קורסי קרמיקה בשתי התקופות (16-0029 ו- 16-202) – 3 ש"ש

4. מדעים בארכיאולוגיה (16-427)- 1 ש"ש

5. אפיגרפיה (16-158)- 1 ש"ש

6. נומיסמטיקה (16-230) – 1 ש"ש

7. מבוא לפרה היסטוריה (16-103) – 2 ש"ש.

8. ארכיאולוגיה כהרפתקאה (16-533)- 1 ש"ש

9. עיונים בארכיאולוגיה קלאסית (16-651)- 1 ש"ש

10. ארכיאולוגיה יישומית (16-0031) – 1 ש"ש

11. כלי צור (16-871) – 1 ש"ש

12. בוטניקה ארכיאולוגית (16-260+16-284) – 2 ש"ש

נדרש ממוצע מינימאלי של 80 בקורסים אלה.

בקורס ארכיאולוגיה של השדה נדרש ציון מינימלי של 75.

ההכשרה המעשית:

ארבעה שבועות עבודת שדה בחפירה לימודית, בנוסף לחובת החפירה הלימודית (3 שבועות) הקיימת לתלמידי המגמה לארכיאולוגיה ותרבות חומרית. סה"כ 7 שבועות הכשרת שדה.

יש לחפור עונה שלמה ברצף (הכוללת לפחות שלושה שבועות) באחת מהחפירות הלימודיות. ההכרה בחפירה ארכיאולוגית כ"חפירה לימודית" הינה ע"פ אישורו של ראש המכון לארכיאולוגיה של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה. במסגרת עונת החפירה השלמה, ישתתפו הסטודנטים/ות השתתפות פעילה בתהליך המקצועי של החפירה (מנהלי שטחים, אחראי רישום, התנסות במדידות וציור חתכים, מיון חרסים, כתיבת כרטיסי לוקוס וכיוצ"ב), ומנהל/ת החפירה ת/ימסור תיעוד והערכה על השתתפות זו לראש המכון. ראש המכון לארכיאולוגיה יאשר את השלמת חובות ההכשרה המעשית של התלמיד/ה ברמה נאותה וימסור זאת לראש המחלקה.

בסיום הלימודים של התלמיד/ה וההכשרה העיונית והמעשית ברמה נאותה, התלמיד/ה ת/יהיה זכאי/ת לקבלת הסמכה כארכיאולוג/ית חופר/ת.

התוכנית מיועדת לתלמידי המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.