תוכנית הסכמה לתעודת ארכיאולוג/ית-חופר/ת

תכנית הסמכה לארכיאולוג/ית חופר/ת (למתמחים בארכיאולוגיה):

מטרת הלימודים בתוכנית זו, הכוללת מרכיב עיוני (קורסים) ומרכיב של הכשרה מעשית (עבודת שדה), להכשיר את התלמיד כארכיאולוג חופר. בתום הלימודים יוענק לתלמיד תעודת הסמכה כארכיאולוג חופר. הסמכה זו מוכרת ע"י רשות העתיקות לצורך קבלת רשיון חפירה באתר ארכיאולוגי.

הדרישות להסמכה כארכיאולוג חופר (החל מתשפ"א):

המרכיב העיוני: ניתן לשלב את תוכנית ההסמכה עם הלימודים לקבלת תואר במקצוע דו ראשי או מורחב במגמה לארכיאולוגיה ותרבות חומרית. תעודת החופר מיועדת רק לסטודנטים שהשלימו את כל החובות לתואר למתמחים בארכיאולוגיה. להסמכה כארכיאולוג חופר חובה להשלים קורסים אלה:

1. ארכיאולוגיה של השדה (16-528) – 1 ש"ש

2. יסודות הסקר הארכיאולוגי (16-249) – 1 ש"ש

3. קורסי קרמיקה בשתי התקופות (16-420 ו- 16-202) – 3 ש"ש

4. מבוא למדעי הארכיאולוגיה (16-427)- 1 ש"ש

5. פליאוגרפיה (16-158)- 1 ש"ש

6. נומיסמטיקה (16-230) – 1 ש"ש

7. מבוא לפרה היסטוריה (16-103) – 2 ש"ש.

8. ארכיאולוגיה כהרפתקאה (16-533)- 1 ש"ש

9. עיונים בארכיאולוגיה קלאסית (16-651)- 1 ש"ש

10. ארכיאולוגיה יישומית (16-0031) – 1 ש"ש

11. כלי צור (16-871) – 1 ש"ש

12. בוטניקה ארכיאולוגית (16-260+16-284) – 2 ש"ש

נדרש ממוצע מינימאלי של 80 בקורסים אלה.

בקורס ארכיאולוגיה של השדה נדרש ציון מינימלי של 75.

ההכשרה המעשית תכלול: ארבעה שבועות עבודת שדה בחפירה לימודית, בנוסף לחובת החפירה הלימודית (3 שבועות) הקיימת לתלמידי תואר במקצוע דו ראשי או מורחב במגמה לארכיאולוגיה ותרבות חומרית (סה"כ 7 שבועות הכשרת שדה). יש לחפור עונה שלמה (הכוללת לפחות שלושה שבועות רצופים) באחת מהחפירות הלימודיות. ההכרה בחפירה ארכיאולוגית כ"חפירה לימודית" הינה ע"פ אישורו של ראש המכון לארכיאולוגיה של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה. במסגרת עונת החפירה השלמה, ישתתף הסטודנט השתתפות פעילה בתהליך המקצועי של החפירה (מנהל שטח, אחראי רישום, התנסות במדידות וציור חתכים, מיון חרסים, כתיבת כרטיסי לוקוס וכיוצ"ב), ומנהל החפירה ימסור תיעוד והערכה על השתתפות זו לראש המכון. ראש המכון לארכיאולוגיה יאשר את השלמת חובות ההכשרה המעשית של התלמיד ברמה נאותה וימסור על כך לראש המחלקה.

בסיום מסכת לימודיו של התלמיד והכשרתו העיונית והמעשית ברמה נאותה הוא יהיה זכאי לקבלת הסמכה כארכיאולוג חופר.

הערות: התוכנית מיועדת לתלמידי לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. סטודנטים מחוגים אחרים יחויבו בקורסי השלמה ע"י ראש המחלקה.