הרשמה לסיורים לימודיים

הרישום לסיורים והביטול מתבצע דרך אתר הסיורים:

https://lisa-tours.co.il/

תקנון הסיורים במחלקה

רישום לסיורים לתלמידים לשמיעה חופשית (ברוקדייל) על בסיס מקום פנוי בלבד

יש להירשם ב"הרשמת אורחים" באתר הסיורים: https://lisa-tours.co.il/

לאחר אישור ההרשמה, יש לשלם 100 ₪ ולשלוח צילום מסך עם אישור התשלום לרכזת הסיורים במייל gr.siyurim@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 18/03/2024