חפירות ארכיאולוגיות לימודיות

החפירות הארכיאולוגיות הינן חלק אינטגרלי ממערכת הלימודים ומרכיב חיוני בהכרת עבודת הארכיאולוג/ית. החפירות הארכיאולוגיות נערכות בחופשת הקיץ.

האחריות על סיום חובת החפירות היא על הסטודנט/ית בלבד, אי עמידה במכסת ימי החפירה תעכב את קבלת התואר.

חובות חפירה בתואר ראשון:

במסלול הגיאוגרפי-היסטורי ובמסלול היסטוריה צבאית: שבוע אחד

מסלול ארכיאולוגי: 3 שבועות חפירה

הסמכת ארכיאולוגים (תעודת חופר): 7 שבועות חפירה, מתוכם לפחות עונה שלמה ברצף באחת מהחפירות.

 

עמוד המידע של החפירות הארכיאולוגיות לשנת תשפ"ג

 

חפירות ארכיאולוגיות של המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה

בקיץ האחרון (תשפ"ב) חידשנו את מיזם החפירות בתל אבו-שושה (גבע פיליפוס) במשמר העמק בהובלת ד"ר אבנר אקר.

לאלבום החפירה בתל אבו שושה 2022

בנוסף, התחלנו מיזם חפירות חדש בחורבת תבנה (תל-תמנה) בדרום השומרון בהובלת ד"ר דביר רביב.

לאלבום החפירה בתל תבנה 2022