חפירות ארכיאולוגיות לימודיות

השנה נחדש את מיזם החפירות בתל אבו-שושה (גבע פיליפוס) במשמר העמק בהובלת ד"ר אבנר אקר.

בנוסף נתחיל את מיזם החפירות בחורבת תבנה (תל-תמנה) בדרום השומרון בהובלת ד"ר דביר רביב.

 

חפירות תל אבו-שושה תתקיימנה במשך שלושה שבועות בתאריכים 3-22.7

חפירות חורבת תבנה תתקיימנה במשך ארבעה שבועות בתאריכים 31.7-26.8

פרטים נוספים על החפירות השונות ניתן למצוא בקבצים המצ"ב.

ההרשמה פתוחה לתלמידי תאר ראשון מכל השנים, וכן לתלמידי תארים מתקדמים המשלימים לתעודת חופר או מעוניינים להשתתף לצורך מחקריהם (תלמידי תארים מתקדמים באישור המחלקה בלבד).

  

חובות חפירה:

במסלול הגיאוגרפי-היסטורי: שבוע אחד

מסלול ארכיאולוגי: 3 שבועות חפירה

הסמכת ארכיאולוגים (תעודת חופר): 7 שבועות חפירה, מתוכם לפחות עונה שלמה ברצף באחת מהחפירות.

 

עלות ההרשמה:

350 ₪ השתתפות בשבוע אחד עד ארבעה (ברצף או במצטבר, ב2 אתרי החפירה)

מעבר לארבעה שבועות השתתפות בתשלום נוסף.

 

כיצד נרשמים?

יש להירשם בטופס ההרשמה בקישורים המצ"ב, בתוך הטופס מופיע קישור לתשלום, ניתן לשלם באשראי או באמצעות שובר פיסי אותו ניתן לקבל במזכירות המחלקה.

תל אבו-שושה: https://forms.gle/71WdxuMRAddR1w937

חורבת תבנה: https://forms.gle/DTt2bk1JA5sgDCoy7

רק לאחר התשלום ושליחת הטופס המלא, תאושר הרשמתכם לחפירות לבחירתכם.

 

שימו לב! כל סטודנט המעוניין להשתתף בחפירות מחוייב להירשם ולשלם!

ההרשמה מחייבת!

ניתן לבטל השתתפות עד חודש לפני תחילת שבוע החפירה. לאחר מכן ביטול כרוך בתשלום 500 ₪, ודמי ההשתתפות לא יוחזרו.

 

למי שעוד נותרו חובות חפירה מתבקש להירשם בהקדם.

 

שימו לב, הרישום מוגבל בזמן: ניתן להירשם עד יום ה' 10/3/22 ז' אדר-ב תשפ"ב בשעה 22:00

לא יתקבלו טופסי הרשמה לאחר מכן!

 

לשאלות נוספות:

ענייני הרשמה – עידו, רכז הסיורים: gr.siyurim@biu.ac.il

חפירות תל אבו-שושה – ד"ר אבנר אקר, מנהל החפירה: avner.ecker@biu.ac.il

חפירות חורבת תבנה – מר מתן טולדנו, מנהלן: matan460@gmail.com