סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' תמר מגן עוזרת ראש המחלקה 03-5318299, 03-5318350
גב' חרות שוורץ מתאמת 03-5318350, 03-5318299
גב' טלי שלוסברג מתאמת 03-5318299, 03-5318350
עידו במברגר רכז סיורים 077-306941