סגל מנהלי

שם תפקיד טלפון
גב' תמר מגן עוזרת ראש המחלקה 03-5318299, 03-5318350
גב' טלי שלוסברג מזכירת המחלקה 03-5318299, 03-5318350
מר עומרי עבאדי רכז סיורים 03-5317726