רכזת סיורים

ראקוב-מלט אסתר

רכזת סיורים
דוא"ל
gr.siyurim@biu.ac.il
משרד
בניין 410 | חדר 234
שעות קבלה
יום ד 9:30-11:00, בתיאום מראש

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022