במברגר עידו

רכז סיורים
 עידו במברגר
טלפון: 
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה: