תואר ראשון

תכניות לתואר ראשון

במחלקה קיימות שלוש מגמות לימוד:

1. גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל לתקופותיה

2. ארכיאולוגיה ותרבות חומרית

3. היסטוריה צבאית (חדש!)

 

1.  גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל לתקופותיה

חקר הארץ כיחידה גיאוגרפית בדגש היסטורי. 

לימוד התקופות ההיסטוריות בכלי המחקר המקובלים במקצוע זה. במסלול זה התלמיד יתמצא היטב במכלול המגוון של החומר ההיסטורי והארכיאולוגי של התקופה בה יבחר, ויהיה מסוגל לחקור חומר זה בכלי מחקר גיאוגרפיים. לאחר השלמת המבואות התלמיד יוכל להתמחות בכל אחת מהתקופות הנחקרות במחלקה:

 • תקופת המקרא (תקופת הברונזה והברזל).
 • תקופת הבית השני, המשנה ותלמוד (התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית).
 • ימי הביניים (התקופה המוסלמית, הצלבנית ,הממלוכית והעותומאנית).
 • העת החדשה (מ- 1700 ואילך).

2. ארכיאולוגיה ותרבות חומרית

שילוב של ארכיאולוגיה ומקורות היסטוריים,  במטרה להאיר את התרבות החומרית של תקופות העבר. תוכנית זו נועדה להכשיר בוגרים למחקר בכל ענפי הארכיאולוגיה. הבוחרים במגמה זו יוכלו להתמחות בתקופות הקדומות (התקופה הפרהיסטורית, תקופת המקרא ותקופת בית שני משנה ותלמוד.)

בתוכנית זו אפשר ללמוד לתעודה מקצועית בארכיאולוגיה, תעודת ארכיאולוג/ית-חופר/ת.

3. היסטוריה צבאית

מגמה חדשה לתואר ראשון שתתמקד בהיסטוריה הצבאית של א"י בכל התקופות וממגוון נקודות מבט.

המגמה תעמיק בהיסטוריה צבאית של הארץ, תקנה ידע, הכרות מעמיקה וכלים מחקריים לסטודנטים המתעניינים בהיסטוריה צבאית של ארץ ישראל לתקופותיה וממגוון נקודות מבט: היסטורית, ארכיאולוגית וגיאוגרפית, מזוויות מחקריות חדשניות כולל מבט מהשטח. המבט ההיסטורי יקנה כלים ופרספקטיבה מרתקת להבנת מציאות החיים העכשווית במדינת ישראל בדגש על צבא וביטחון.

 

מסלולי לימוד

1. מסלול חד חוגי

מטרת הלמודים במקצוע חד חוגי היא להעניק ידע מקיף במגוון התחומים הקשורים בלימודי א"י, ארכיאולוגיה וטבע הארץ. התלמידים יכולים להתמחות בגאוגרפיה היסטורית, ארכיאולוגיה והיסטוריה צבאית. 

היקף השעות 50 ש"ש במחלקה.

מתוך שעות אלו הסטודנטים לומדים 2 ש"ש קורסי בחירה חוץ מחלקתיים מאחת המחלקות הבאות: גיאוגרפיה, היסטוריה כללית, לימודים קלאסיים ומחלקות הפקולטה למדעי היהדות

2. מסלול דו חוגי

לימודים במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה במקביל ללימודים במחלקה נוספת. התלמידים יכולים להתמחות בגאוגרפיה היסטורית או בארכיאולוגיה.

היקף השעות במחלקה הוא 24-27 ש"ש.

השילובים המובנים:

לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב לימודי המזרח התיכון
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב היסטוריה כללית
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב אמנות יהודית
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב תלמוד ותורה שבעל־פה
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב תולדות עם ישראל
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב ערבית
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב לימודים קלאסיים
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב תנ"ך
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב גאוגרפיה וסביבה
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב מדעי המדינה

דו ראשי לא מובנה: 
תואר ראשון דו־חוגי לא מובנה, לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה ותחום נוסף על פי בחירתך, בהתאם לאישור המחלקה והמחלקה השנייה.

 

תעודות מקצועיות הניתנות לשילוב עם התואר:

תוכנית הסמכה לארכיאולוג/ית-חופר/ת

תעודת הוראה בבר אילן

 

 

 

מהלך הלימודים לתואר ראשון

שנה א:

קורסי מבוא - מבואות כלליים ומבואות לתקופות:

קורסי המבוא הם תנאי ללימוד קורסים מתקדמים בתקופה, ולפיכך יש ללמוד אותם בשנה הראשונה. בחלק מן המסלולים ניתן לדחות חלק מהמבואות לשנה ב' (מומלץ להתייעץ על כך עם מזכירות המחלקה)

כל תלמידי שנה א' בכל המסלולים חייבים בקורסים הבאים:

 1. "מבוא לביבליוגרפיה" (16-016-01), וקורס ההמשך (16-0050) "כיצד לקרוא היסטוריה? כיצד לקרוא היסטוריה? עקרונות יסוד ותרגיל מעשי". הקורסים מתקיימים ביום ב' בשעה 12:00-14:00.
 2. "מכינה בטופוגרפיה" (16-101-01) במסגרת המכינה מתקיים מפגש חד-פעמי, באחד מימי חמישי בתחילת השנה. הקורס מחייב עבודה בכתב וסיור לימודי אחד.
 3. "יסודות הגיאוגרפיה הפיסית ומבוא לגיאומורפולוגיה" (16-0040-01). הקורס מתקיים ביום ג', 18:00-20:00, סמ' ב'.

 מלבד קורסים אלו, כל תלמיד/ה חייב/ת לבחור קורס מבוא שנתי אחד בכל אחת מארבע התקופות הבאות, סה"כ 4 קורסים. לימודי המבואות מכשירים את הסטודנט/ית להשתתפות בסמינריון בשנה ב'. בתקופת המקרא ותקופת בית שני משנה ותלמוד, קיימת בחירה בין שני קורסי מבוא:

 1. תקופת המקרא:

"ארץ-ישראל בתקופת המקרא" (16-120, יום ג' 8:00-10:00)

או  "מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל" (16-130, יום ב' 8:00-10:00)

 1. תקופת בית שני, המשנה והתלמוד:

"ארץ-ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד" (16-214+16-215, יום ג' 16:00-18:00)

או  "מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית" (16-151+16-152, יום ב' 8:00-10:00)

 1. תקופת ימי הביניים:

"מוסלמים נוצרים ויהודים: ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני"  (16-312, יום ג' 10:00-12:00)

 1. העת החדשה:

"מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה" (16-0080+16-0081, יום ג' 14:00-16:00)

קורסים נוספים בשנה א':

תלמידי שנה א' רשאים להירשם לכל קורס נוסף אשר לגביו אין דרישות מוקדמות. תלמידים בעלי הכשרה קודמת - תעודת תו תקן / מורה דרך, רשאים בתיאום עם מזכירות המחלקה ללמוד קורסים לשנים ב ומעלה כבר בשנה א.

שנים ב-ג:

קורסים עם דרישות מוקדמות:

לחלק מן הקורסים המתקדמים יש דרישות מוקדמות. ולפיכך אינם פתוחים לשנה א'. יש לשים לב לכך בעת תכנון מערכת השעות.

סמינריונים:

בסיום המבואות לתקופה, הסטודנטים יתנסו בכתיבת עמודת מחקר בהיקף קטן. הסמינר כולל קורס שנתי שכולל קריאת מאמרים, דיונים בכיתה והצגת רפרטים. מס' הסמינרים הנדרשים במחלקה משתנה בין המסלולים השונים, בין סמינריון אחד לשלושה.

קורסי שטח:

"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים" - בקורסים אלו השטח הוא הכיתה. הקורסים מתקיימים רק בשטח ומאפשרים למידה קרובה וחווייתית הנותנת היכרות מעמיקה עם ההיסטוריה והארכיאולוגיה דרך השטח והשדה. הקרס יועבר במהלך מס' ימי סיור ולאחר מכן הסטודנטים יכתבו עבודה בנושא הקורס על פי דרישת המרצה.

ימי השטח של קורסי השטח אינם נספרים במכסת ימי הסיור.

 

לתשומת לבכם: חלק מקורסי החובה במסלולים השונים ניתנים אחת לשנתיים. על הסטודנטים לברר ענין זה, ובכל מקרה רצוי לקחת את קורסי החובה בשנה א' או ב' (במידה והקורס פתוח לתלמידי שנה א'), ולא לדחותם לשנה ג'. במידה והסטודנט ידחה את ההשתתפות בקורס לשנה ג', והקורס לא ינתן בשנה זו, יעכב הדבר את מתן התואר.

 

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג

 

חובות נוספות לתואר במסגרת המחלקה:

ימי שדה, סיורים וחפירות ארכיאולוגיות:
הסיורים ברחבי הארץ והחפירות הנם חלק אינטגרלי ממערכת הלימודים ומרכיב חיוני בהכרת הארץ ומהכשרת הארכיאולוג/ית. החפירות הארכיאולוגיות נערכות בחופשת הקיץ. הסיורים מתקיימים בכל יום חמישי בשבוע, ולעיתים גם בימי רביעי, שישי, או בימי חופש מלימודים. תוכנית הסיורים השנתית מפורסמת ע"י רכז/ת הסיורים בתחילת שנת הלימודים. הרישום לסיורים נעשה דרך אתר הסיורים.
לתשומת לבכם: בשל השתתפות בסיורים בימי חמישי, תלמידי המחלקה אינם רשאים להירשם לקורסים במחלקות אחרות (כולל לימודי אנגלית כשפה זרה) ביום זה. השתתפות בסיורים אינה נחשבת סיבה מוצדקת להיעדרות במחלקות אחרות.

האחריות על עמידה בחובות הסיורים והחפירות היא על הסטודנט/ית בלבד. אי עמידה במכסת הסיורים והחפירות הנדרשת תעכב את סיום התואר.

חובות ימי הסיור למסלולים השונים:

 • תלמידי מסלול חד חוגי במגמה לגיאוגרפיה היסטורית ובמגמה להיסטוריה צבאית חייבים ב- 40 ימי סיור
 • תלמידי מסלול חד חוגי במגמה לארכיאולוגיה חייבים ב- 34 ימי סיור
 • תלמידי מסלול דו-חוגי בכל המגמות חייבים ב- 30 ימי סיור
 • תלמידים הלומדים מדעי החי כמקצוע דו חוגי חייבים ב- 19 ימי סיור ועוד 6 ימי חפירה לימודית.
 • בעלי תעודת מורה דרך מזוכים ב- 20 ימי סיור.
 • בעלי תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך ("תו תקן") מזוכים ב- 10 ימי סיור.
 • תלמידים הלומדים במשך שנתיים מטעם משרד הביטחון או המשטרה מזוכים ב- 7 ימי סיור.

חובות השתתפות בחפירה ארכיאולוגית לימודית:

 • מגמות גאוגרפיה היסטורית והיסטוריה צבאית - 6 ימי חפירה (שבוע אחד)
 • מגמת ארכיאולוגיה - 18 ימי חפירה (3 שבועות)
 • סטודנטים במסלול ההסכמה לתעודת ארכיאולוג/ית-חופר/ת - 42 ימי חפירה (7 שבועות, מתוכם עונה שלמה ברצף). ההכרה בחפירה ארכיאולוגית כ"חפירה לימודית" הינה על פי אישורו של ראש המכון לארכיאולוגיה של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.

 

 לצורך ההשתתפות בסיורים, על כל תלמיד להירשם לקורס 16-010 "השתתפות בסיורים לימודיים", במשך כל שנות לימודיו. הקורס אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם קבלת ציון "עובר", עם סיום מכסת הסיורים, הוא תנאי לקבלת התואר. לאחר סיום מכסת הסיורים לתואר על הסטודנט לפנות לרכז הסיורים לצורך הזנת האישור על סיום הסיורים.
 לצורך השתתפות בחפירה ארכיאולוגית, על הסטודנט להירשם מראש לקורס 16-011 "השתתפות בחפירה ארכיאולוגית לימודית", לקראת שנתו הראשונה, ובכל שנה כל עוד לא השלים חובה זו. גם קורס זה אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם הציון שיקבל הסטודנט (המבוסס על השתתפותו הפעילה בחפירה ועל הגשת עבודה בכתב) יירשם בדו"ח הציונים של הסטודנט.

השתתפות בעלות הסיורים: תלמידי המחלקה פטורים מתשלום עבור ההשתתפות בסיורים, אך מחויבים להשתתף בעלות חלקית של הכלכלה בסיורים בני יותר מיום אחד ובחפירות. היעדרות מסיור ללא אישור מחייבת תשלום קנס כמפורט בתקנון הסיורים אשר נשלח בכל תחילת שנה"ל ע"י רכז/ת הסיורים.

אחראי סיור ונשיאת תיק עזרה ראשונה: כל תלמיד עשוי להידרש מידי פעם לשמש כאחראי סיור או מגיש עזרה ראשונה בסיורים (אם ברשותו תעודה מתאימה). 
הפרטים בדבר ההרשמה לסיורים, סדרי התשלום, בטחון, וכל יתר הנהלים מופעים בתקנון הסיורים של המחלקה שנשלח בתחילת שנת הלימודים. ניתן ניתן לקבלו אצל רכז/ת הסיורים במחלקה.

 בתחילת כל קורס יש לבדוק בסילבוס הקורס האם ישנם סיורי חובה בקורס.

 עם תחילת שנת הלימודים, חובה על כל התלמידים למסור במחלקה תמונת פספורט ואישור רפואי המאשר את יכולתם להשתתף במסעות, סיורים, וחפירות ארכיאולוגיות.

 

חובות נוספות לתואר ראשון, מלבד חובות המחלקה:

לימודי אנגלית כשפה זרה

הרפורמה בלימודי אנגלית

קורסים כלליים וקורסי יהדות

תקנון לימודי יסוד ביהדות

פטור מהבעה עברית (לסטודנטים בעלי ציון נמוך מ76 בבגרות בלשון, או לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם)

 

מסלול ישיר לתואר שני:

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוה במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני, בשנת לימודיהם  השנייה. במסגרת זו ת/ילמד התלמיד/ה 46 שעות מלימודי התואר הראשון (מסגרת מסלול חד חוגי) תוך שנתיים, ת/יחויב להציג הישגים טובים מאוד, ויתקבל/תתקבל ללימודי תואר שני.

בתוך ארבע שנים בלבד, ת/יקבל התלמיד/ה תואר ראשון ותואר שני. בנוסף לכך, בתוך מכסת שנים זו אפשר לקבל גם תעודת הוראה או תעודת הסכמה לארכיאולוג/ית חופר/ת. סטודנטים הלומדים תואר שני במסלול עם תזה מקבלים שנה נוספת, חמישית במספר, לכתיבת תיזה.

המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה.

 

יש לכם/ן שאלות נוספות?

נשמח לשמוע אתכם