תואר ראשון

תכניות לתואר ראשון

במחלקה קיימות שלוש מגמות לימוד:

1. גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל לתקופותיה

2. ארכיאולוגיה ותרבות חומרית

3. היסטוריה צבאית (חדש!)

 

1.  גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל לתקופותיה

חקר הארץ כיחידה גיאוגרפית בדגש היסטורי. 

לימוד התקופות ההיסטוריות בכלי המחקר המקובלים במקצוע זה. במסלול זה התלמיד יתמצא היטב במכלול המגוון של החומר ההיסטורי והארכיאולוגי של התקופה בה יבחר, ויהיה מסוגל לחקור חומר זה בכלי מחקר גיאוגרפיים. לאחר השלמת המבואות התלמיד יוכל להתמחות בכל אחת מהתקופות הנחקרות במחלקה:

  • תקופת המקרא (תקופת הברונזה והברזל).
  • תקופת הבית השני, המשנה ותלמוד (התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית).
  • ימי הביניים (התקופה המוסלמית, הצלבנית ,הממלוכית והעותומאנית).
  • העת החדשה (מ- 1700 ואילך).

2. ארכיאולוגיה ותרבות חומרית

שילוב של ארכיאולוגיה ומקורות היסטוריים,  במטרה להאיר את התרבות החומרית של תקופות העבר. תוכנית זו נועדה להכשיר בוגרים למחקר בכל ענפי הארכיאולוגיה. הבוחרים במגמה זו יוכלו להתמחות בתקופות הקדומות (התקופה הפרהיסטורית, תקופת המקרא ותקופת בית שני משנה ותלמוד.)

בתוכנית זו אפשר ללמוד לתעודה מקצועית בארכיאולוגיה, תעודת ארכיאולוג/ית-חופר/ת.

3. היסטוריה צבאית

מגמה חדשה לתואר ראשון שתתמקד בהיסטוריה הצבאית של א"י בכל התקופות וממגוון נקודות מבט.

המגמה תעמיק בהיסטוריה צבאית של הארץ, תקנה ידע, הכרות מעמיקה וכלים מחקריים לסטודנטים המתעניינים בהיסטוריה צבאית של ארץ ישראל לתקופותיה וממגוון נקודות מבט: היסטורית, ארכיאולוגית וגיאוגרפית, מזוויות מחקריות חדשניות כולל מבט מהשטח. המבט ההיסטורי יקנה כלים ופרספקטיבה מרתקת להבנת מציאות החיים העכשווית במדינת ישראל בדגש על צבא וביטחון.

 

מסלולי לימוד

1. מסלול חד חוגי

מטרת הלמודים במקצוע חד חוגי היא להעניק ידע מקיף במגוון התחומים הקשורים בלימודי א"י, ארכיאולוגיה וטבע הארץ. התלמידים יכולים להתמחות בגאוגרפיה היסטורית, ארכיאולוגיה והיסטוריה צבאית. 

היקף השעות 50 ש"ש במחלקה.

מתוך שעות אלו הסטודנטים לומדים 2 ש"ש קורסי בחירה חוץ מחלקתיים מאחת המחלקות הבאות: גיאוגרפיה, היסטוריה כללית, לימודים קלאסיים ומחלקות הפקולטה למדעי היהדות

2. מסלול דו חוגי

לימודים במחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה במקביל ללימודים במחלקה נוספת. התלמידים יכולים להתמחות בגאוגרפיה היסטורית או בארכיאולוגיה.

היקף השעות במחלקה הוא 24-27 ש"ש.

השילובים המובנים:

לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב לימודי המזרח התיכון
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב היסטוריה כללית
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב אמנות יהודית
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב תלמוד ותורה שבעל־פה
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב תולדות עם ישראל
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב ערבית
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב לימודים קלאסיים
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב תנ"ך
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב גאוגרפיה וסביבה
לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב מדעי המדינה

לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב לימודי מידע

לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה בשילוב ייעוץ חינוכי

דו ראשי לא מובנה: 
תואר ראשון דו־חוגי לא מובנה, לימודי ארץ־ישראל וארכאולוגיה ותחום נוסף על פי בחירתך, בהתאם לאישור המחלקה והמחלקה השנייה.

 

תעודות מקצועיות הניתנות לשילוב עם התואר:

תוכנית הסמכה לארכיאולוג/ית-חופר/ת

תעודת הוראה בבר אילן

 

 

 

מהלך הלימודים לתואר ראשון

  • שנה א: קורסי מבוא וקורסי בחירה. הנחיות לרישום לקורסים בשנה א'.
  • קורסי בחירה בשנה א: תלמידי שנה א' רשאים להירשם לכל קורס נוסף אשר לגביו אין דרישות מוקדמות. תלמידים בעלי הכשרה קודמת - תעודת תו תקן / מורה דרך, רשאים בתיאום עם מזכירות המחלקה ללמוד קורסים לשנים ב ומעלה כבר בשנה א.
  • שנה ב: קורסי סמינריונים, קורסים בתקופות ההתמחות וקורסי בחירה
  • שנה ג: קורסי סמינריונים, קורסים בתקופות ההתמחות וקורסי בחירה

 

סוגי קורסים במחלקה

קורסי מבוא - מבואות כלליים ומבואות לתקופות:

קורסי המבוא הם תנאי ללימוד קורסים מתקדמים בתקופה, ולפיכך יש ללמוד אותם בשנה הראשונה. בחלק מן המסלולים ניתן לדחות חלק מהמבואות לשנה ב' (מומלץ להתייעץ על כך עם מזכירות המחלקה). רשימת קורסי המבוא מופיעה ב הנחיות הרישום.

קורסי בחירה וקורסים בתקופות התמחות או בנושאים שונים:

קורסים המתמקדים בתחום מסוים בתוך אחת התקופות או בנושא אחר מתחומי המחקר של המחלקה - זאולוגיה, גאולוגיה וגאוגרפיה, בוטניקה, ארכיאולוגיה ועוד. חלקם בעלי דרישות קדם וחלקם לא.

קורסים עם דרישות מוקדמות:

לחלק מן הקורסים המתקדמים יש דרישות מוקדמות. ולפיכך אינם פתוחים לשנה א'. יש לשים לב לכך בעת תכנון מערכת השעות.

סמינריונים:

בסיום המבואות לתקופה, הסטודנטים יתנסו בכתיבת עמודת מחקר בהיקף קטן. הסמינר כולל קורס שנתי שכולל קריאת מאמרים, דיונים בכיתה והצגת רפרטים. מס' הסמינרים הנדרשים במחלקה משתנה בין המסלולים השונים, בין סמינריון אחד לשלושה.

קורסי שטח:

"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים" - בקורסים אלו השטח הוא הכיתה. הקורסים מתקיימים רק בשטח ומאפשרים למידה קרובה וחווייתית הנותנת היכרות מעמיקה עם ההיסטוריה והארכיאולוגיה דרך השטח והשדה. הקרס יועבר במהלך מס' ימי סיור ולאחר מכן הסטודנטים יכתבו עבודה בנושא הקורס על פי דרישת המרצה.

ימי השטח של קורסי השטח אינם נספרים במכסת ימי הסיור.

 

לתשומת לבכם: חלק מקורסי החובה במסלולים השונים ניתנים אחת לשנתיים. על הסטודנטים לברר ענין זה, ובכל מקרה רצוי לקחת את קורסי החובה בשנה א' או ב' (במידה והקורס פתוח לתלמידי שנה א'), ולא לדחותם לשנה ג'. במידה והסטודנט ידחה את ההשתתפות בקורס לשנה ג', והקורס לא ינתן בשנה זו, יעכב הדבר את מתן התואר.

 

 

חובות נוספות לתואר במסגרת המחלקה:

ימי שדה, סיורים וחפירות ארכיאולוגיות:
הסיורים ברחבי הארץ והחפירות הנם חלק אינטגרלי ממערכת הלימודים ומרכיב חיוני בהכרת הארץ ומהכשרת הארכיאולוג/ית. החפירות הארכיאולוגיות נערכות בחופשת הקיץ. הסיורים מתקיימים בכל יום חמישי בשבוע, ולעיתים גם בימי רביעי, שישי, או בימי חופש מלימודים. תוכנית הסיורים השנתית מפורסמת ע"י רכז/ת הסיורים בתחילת שנת הלימודים. 
לתשומת לבכם: בשל השתתפות בסיורים בימי חמישי, תלמידי המחלקה אינם רשאים להירשם לקורסים במחלקות אחרות (כולל לימודי אנגלית כשפה זרה) ביום זה. השתתפות בסיורים אינה נחשבת סיבה מוצדקת להיעדרות במחלקות אחרות.

מידע על סיורי המחלקה

מידע על החפירות הלימודיות

האחריות על עמידה בחובות הסיורים והחפירות היא על הסטודנט/ית בלבד. אי עמידה במכסת הסיורים והחפירות הנדרשת תעכב את סיום התואר.

 לצורך ההשתתפות בסיורים, על כל תלמיד להירשם לקורס 16-010 "השתתפות בסיורים לימודיים", במשך כל שנות לימודיו. הקורס אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם קבלת ציון "עובר", עם סיום מכסת הסיורים, הוא תנאי לקבלת התואר. לאחר סיום מכסת הסיורים לתואר על הסטודנט לפנות לרכז הסיורים לצורך הזנת האישור על סיום הסיורים.
 לצורך השתתפות בחפירה ארכיאולוגית, על הסטודנט להירשם מראש לקורס 16-011 "השתתפות בחפירה ארכיאולוגית לימודית", לקראת שנתו הראשונה, ובכל שנה כל עוד לא השלים חובה זו. גם קורס זה אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם הציון שיקבל הסטודנט (המבוסס על השתתפותו הפעילה בחפירה ועל הגשת עבודה בכתב) יירשם בדו"ח הציונים של הסטודנט.

 בתחילת כל קורס יש לבדוק בסילבוס הקורס האם ישנם סיורי חובה בקורס.

 

 

חובות נוספות לתואר ראשון, מלבד חובות המחלקה:

לימודי אנגלית כשפה זרה

הרפורמה בלימודי אנגלית

קורסים כלליים וקורסי יהדות

תקנון לימודי יסוד ביהדות

פטור מהבעה עברית (לסטודנטים בעלי ציון נמוך מ76 בבגרות בלשון, או לסטודנטים שעברית אינה שפת אימם)

 

מסלול ישיר לתואר שני:

לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוה במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני, בשנת לימודיהם  השנייה. במסגרת זו ת/ילמד התלמיד/ה 46 שעות מלימודי התואר הראשון (מסגרת מסלול חד חוגי) תוך שנתיים, ת/יחויב להציג הישגים טובים מאוד, ויתקבל/תתקבל ללימודי תואר שני.

בתוך ארבע שנים בלבד, ת/יקבל התלמיד/ה תואר ראשון ותואר שני. בנוסף לכך, בתוך מכסת שנים זו אפשר לקבל גם תעודת הוראה או תעודת הסכמה לארכיאולוג/ית חופר/ת. סטודנטים הלומדים תואר שני במסלול עם תזה מקבלים שנה נוספת, חמישית במספר, לכתיבת תיזה.

המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה.

 

יש לכם/ן שאלות נוספות?

נשמח לשמוע אתכם