תואר ראשון

תכניות לתואר ראשון

במחלקה קיימות שלוש מגמות לימוד:

1. גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל לתקופותיה

2. ארכיאולוגיה ותרבות חומרית

3. היסטוריה צבאית (חדש!)

 

1.  גיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל לתקופותיה

גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל לתקופותיה - התמחות לפי תקופות. לימוד התקופות ההיסטוריות בכלי המחקר המקובלים במקצוע זה. על התלמיד והחוקר להתמצא היטב במכלול המגוון של החומר ההיסטורי והארכיאולוגי של התקופה, ולהיות מסוגל לחקור חומר זה בכלי מחקר גיאוגרפיים. לאחר למוד המבואות לכל התקופות, התלמיד יכול להתמחות בתקופות ספציפיות כבחירתו, לפי הפירוט הבא:

תקופת המקרא (תקופת הברונזה והברזל).

תקופת הבית השני, המשנה ותלמוד (התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית).

ימי הביניים (התקופה המוסלמית, הצלבנית ,הממלוכית והעותומאנית).

העת החדשה (מ- 1700 ואילך).

2. ארכיאולוגיה ותרבות חומרית

ארכיאולוגיה ותרבות חומרית - חתך לאורך התקופות. שילוב של ארכיאולוגיה ומקורות היסטוריים,  במטרה להאיר את התרבות החומרית של תקופות העבר. במסגרת תכנית זו, נדרש הסטודנט להשתתף בחפירות לימודיות: שבוע בסיום השנה הראשונה, ובשבועיים נוספים לאחר שנת הלמודים השניה. על המעוניינים לקבל תעודת חופר  לחפור סה"כ שבעה שבועות (התעודה כרוכה בהשלמת חפירות וקורסים. ראה להלן סעיף ד' 6). תוכנית זו נועדה להכשיר בוגרים למחקר בכל ענפי הארכיאולוגיה.

3. היסטוריה צבאית

מגמה חדשה לתואר ראשון שתתמקד בהיסטוריה הצבאית של א"י בכל התקופות וממגוון נקודות מבט. המגמה תעמיק בהיסטוריה צבאית של הארץ, תקנה ידע, הכרות מעמיקה וכלים מחקריים לסטודנטים המתעניינים בהיסטוריה צבאית של ארץ ישראל לתקופותיה וממגוון נקודות מבט: היסטורית, ארכיאולוגית וגיאוגרפית, מזוויות מחקריות חדשניות כולל מבט מהשטח. המבט ההיסטורי יקנה כלים ופרספקטיבה מרתקת להבנת מציאות החיים העכשווית במדינת ישראל בדגש על צבא וביטחון.

 

מסלולי לימוד

1. מקצוע מורחב:
מטרת הלמודים במקצוע המורחב היא להעניק ידע מקיף במגוון התחומים הקשורים בלימודי א"י, ארכיאולוגיה וטבע הארץ. המקצוע המורחב כולל השלמה במקצועות היהדות, היסטוריה, גיאוגרפיה ושפות עתיקות. תלמידי המקצוע המורחב יוכלו להתמחות בארץ ישראל לתקופותיה או בארכיאולוגיה של א"י, במזרח הקדום, בעולם הקלאסי, בעולם המוסלמי, הצלבני, או במזרח התיכון (היקף השעות 50 ש"ש).

התמחות בגאוגרפיה היסטורית

התמחות בארכיאולוגיה

2. דו ראשי מובנה עם המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון (היקף השעות 26 ש"ש):

התמחות בגאוגרפיה היסטורית

התמחות בארכיאולוגיה

3. דו ראשי מובנה עם המחלקות היסטוריה כללית/ אומנות יהודית/ תושב"ע/ תולדות עם ישראל/ערבית/ לימודים קלאסיים/ תנ"ך/ גיאוגרפיה וסביבה/ ספרות עמ"י/ לימודי מידע  (היקף השעות 25 ש"ש):

תכנית לימודי ארץ ישראל

תכנית לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

4. דו ראשי מובנה עם המחלקה למדעי המדינה (היקף השעות 24 ש"ש):

התמחות בגאוגרפיה היסטורית

התמחות בארכיאולוגיה

5. דו ראשי לא מובנה עם כל אחת ממחלקות האוניברסיטה  (היקף השעות 27 ש"ש):

התמחות בגאוגרפיה היסטורית

התמחות בארכיאולוגיה

 

6. תכנית הסמכה לארכיאולוג חופר (למתמחים בארכיאולוגיה):

מטרת הלימודים בתוכנית זו, הכוללת מרכיב עיוני (קורסים) ומרכיב של הכשרה מעשית (עבודת שדה), להכשיר את התלמיד כארכיאולוג חופר. בתום הלימודים יוענק לתלמיד תעודת הסמכה כארכיאולוג חופר. הסמכה זו מוכרת ע"י רשות העתיקות לצורך קבלת רשיון חפירה באתר ארכיאולוגי.

הדרישות להסמכה כארכיאולוג חופר (החל מתשפ"א):

המרכיב העיוני: ניתן לשלב את תוכנית ההסמכה עם הלימודים לקבלת תואר במקצוע דו ראשי או מורחב במגמה לארכיאולוגיה ותרבות חומרית. תעודת החופר מיועדת רק לסטודנטים שהשלימו את כל החובות לתואר למתמחים בארכיאולוגיה. להסמכה כארכיאולוג חופר חובה להשלים קורסים אלה:

1. ארכיאולוגיה של השדה (16-528) – 1 ש"ש

2. יסודות הסקר הארכיאולוגי (16-249) – 1 ש"ש

3. קורסי קרמיקה בשתי התקופות (16-420 ו- 16-202) – 3 ש"ש

4. מבוא למדעי הארכיאולוגיה (16-427)- 1 ש"ש

5. פליאוגרפיה (16-158)- 1 ש"ש

6. נומיסמטיקה (16-230) – 1 ש"ש

7. מבוא לפרה היסטוריה (16-103) – 2 ש"ש.

8. ארכיאולוגיה כהרפתקאה (16-533)- 1 ש"ש

9. עיונים בארכיאולוגיה קלאסית (16-651)- 1 ש"ש

10. ארכיאולוגיה יישומית (16-0031) – 1 ש"ש

11. כלי צור (16-871) – 1 ש"ש

12. בוטניקה ארכיאולוגית (16-260+16-284) – 2 ש"ש

נדרש ממוצע מינימאלי של 80 בקורסים אלה.

בקורס ארכיאולוגיה של השדה נדרש ציון מינימלי של 75.

ההכשרה המעשית תכלול: ארבעה שבועות עבודת שדה בחפירה לימודית, בנוסף לחובת החפירה הלימודית (3 שבועות) הקיימת לתלמידי תואר במקצוע דו ראשי או מורחב במגמה לארכיאולוגיה ותרבות חומרית (סה"כ 7 שבועות הכשרת שדה). יש לחפור עונה שלמה (הכוללת לפחות שלושה שבועות רצופים) באחת מהחפירות הלימודיות. ההכרה בחפירה ארכיאולוגית כ"חפירה לימודית" הינה ע"פ אישורו של ראש המכון לארכיאולוגיה של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה. במסגרת עונת החפירה השלמה, ישתתף הסטודנט השתתפות פעילה בתהליך המקצועי של החפירה (מנהל שטח, אחראי רישום, התנסות במדידות וציור חתכים, מיון חרסים, כתיבת כרטיסי לוקוס וכיוצ"ב), ומנהל החפירה ימסור תיעוד והערכה על השתתפות זו לראש המכון. ראש המכון לארכיאולוגיה יאשר את השלמת חובות ההכשרה המעשית של התלמיד ברמה נאותה וימסור על כך לראש המחלקה.

בסיום מסכת לימודיו של התלמיד והכשרתו העיונית והמעשית ברמה נאותה הוא יהיה זכאי לקבלת הסמכה כארכיאולוג חופר.

הערות: התוכנית מיועדת לתלמידי לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. סטודנטים מחוגים אחרים יחויבו בקורסי השלמה ע"י ראש המחלקה.

 

7. מסלול ישיר לתואר שני:
לתלמידים עם נתוני קבלה או ממוצע ציונים גבוה במיוחד, קיימת אפשרות להתקבל למסלול ישיר לתואר שני, בשנת לימודיהם  השניה. במסגרת זו ילמד התלמיד 46 שעות מלימודי התואר הראשון (מסגרת מסלול מורחב) תוך שנתיים, יחויב להציג הישגים טובים מאוד, ויתקבל ללימודי תואר שני. בתוך ארבע שנים בלבד, יקבל התלמיד תואר ראשון, תואר שני ותעודת הוראה (אם ירצה בכך), בתוספת שנה חמישית לכתיבת תיזה.  המבקשים להצטרף למסלול זה יפנו ישירות לראש המחלקה.

 

מהלך הלימודים לתואר ראשון:

תרגיל מכינה בטופוגרפיה:
בתחילת שנת הלימודים, באחד מימי החמישי, יתקיים יום מרוכז שיכלול הדרכה ותרגול בטופוגרפיה. על כל תלמיד במחלקה להירשם לתרגיל בטופוגרפיה. הקורס יכלול הדרכה, תרגול והגשת עבודה בכתב. לימוד הטופוגרפיה כולל סיור ניווט, אשר יכללו במסגרת מכסת ימי הסיור לתואר (ראה סעיף ו' להלן). תלמיד הלומד טופוגרפיה במסגרת המחלקה לגיאוגרפיה פטור מן התרגיל בטופוגרפיה. פרטים לגבי שעות התרגילים יפורסמו בעת עריכת תכנית הלימודים.

תלמידים הלומדים במחלקה לגיאוגרפיה את הקורסים יסודות גיאוגרפיה פיסית (75-114) וגיאומורפולוגיה (75-100) פטורים מקורסים אלו במחלקה ללימודי א"י וארכאולוגיה, אך יחוייבו בשתי שעות בחירה נוספות.

קורסי המבוא לתקופות:

קורסי המבוא הם תנאי ללימוד קורסים מתקדמים בתקופה, ולפיכך יש ללמוד אותם בשנה הראשונה. סטודנט יכול לבחור בין כמה קורסי מבוא לכל תקופה (לדוגמא: בין מבוא ארכיאולוגי ומבוא גיאוגרפי-הסטורי). בחלק מן המסלולים, חייב התלמיד בשני המבואות בתקופת ההתמחות הראשית,  ניתן לדחות אחד מהם לשנה ב'.

קורסים נוספים בשנה א':
תלמידי שנה א' רשאים להירשם לכל קורס נוסף אשר לגביו אין דרישות מוקדמות. בדרך כלל לא יאושרו לתלמיד במקצוע ראשי יותר מ-16 ש"ש במחלקה, ולתלמיד במקצוע מורחב יותר מ- 22 ש"ש. כל תלמידי שנה א', שאינם פטורים מאנגלית, חייבים להשתתף בקורס באנגלית הניתן במחלקה לאנגלית. 

קורסים עם דרישות מוקדמות:
לחלק מן הקורסים המתקדמים יש דרישות מוקדמות. ולפיכך אינם פתוחים לשנה א'. דרישות אלה מסומנות ברשימת הקורסים באותיות ד"מ. יש לשים לב לכך בעת תכנון מערכת השעות.

סמינריונים:
בסיום המבואות לתקופה, הסטודנטים יתנסו בכתיבת עמודת מחקר בהיקף קטן. הסמינר כולל קורס שנתי שכולל קריאת מאמרים, דיונים בכיתה והצגת רפרטים. מס' הסמינרים הנדרשים במחלקה משתנה בין המסלולים השונים.

קורסי שטח:

"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים" - בקורסים אלו השטח הוא הכיתה. הקורסים מתקיימים רק בשטח ומאפשרים למידה קרובה וחווייתית הנותנת היכרות מעמיקה עם ההיסטוריה והארכיאולוגיה דרך השטח והשדה. הקרס יועבר במהלך מס' ימי סיור ולאחר מכן הסטודנטים יכתבו עבודה בנושא הקורס על פי דרישת המרצה.

 

לתשומת לבכם: חלק מקורסי החובה במסלולים השונים ניתנים אחת לשנתיים. על הסטודנטים לברר ענין זה, ובכל מקרה רצוי לקחת את קורסי החובה בשנה א' או ב' (במידה והקורס פתוח לתלמידי שנה א'), ולא לדחותם לשנה ג'. במידה והסטודנט ידחה את ההשתתפות בקורס לשנה ג', והקורס לא ינתן בשנה זו יעכב הדבר את מתן התואר.

 

חובות נוספות לתואר:

ימי שדה, סיורים וחפירות ארכיאולוגיות:
הסיורים ברחבי הארץ והחפירות הנם חלק אינטגרלי ממערכת הלימודים ומרכיב חיוני בהכרת הארץ. החפירות הארכיאולוגיות נערכות בחופשת הקיץ. הסיורים מתקיימים בכל יום חמישי בשבוע, ולעיתים גם בימי רביעי, שישי, או בימי חופש מלימודים. תוכנית הסיורים השנתית מפורסמת ע"י רכז/ת הסיורים בתחילת שנת הלימודים. הרישום לסיורים נעשה דרך אתר הסיורים.
לתשומת לבכם: בשל השתתפות בסיורים בימי חמישי, תלמידי המחלקה אינם רשאים להירשם לקורסים במחלקות אחרות (כולל אנגלית) ביום זה. השתתפות בסיורים אינה נחשבת סיבה מוצדקת להיעדרות במחלקות אחרות.

 תלמידי מקצוע דו ראשי או מורחב במגמה לגיאוגרפיה היסטורית חייבים ב- 40 ימי סיור, ועוד 6 ימי חפירה ארכיאולוגית, במסגרת החפירה הלימודית המחלקתית.

 תלמידי מקצוע  דו ראשי או מורחב במגמה לארכיאולוגיה חייבים ב- 34 ימי סיור, ועוד 18 ימי חפירה ארכיאולוגית.

 תלמידים הלומדים מדעי החי כמקצוע דו ראשי לא מובנה חייבים ב- 19 ימי סיור ועוד 6 ימי חפירה לימודית.

 תלמידים הלומדים במסלול דו ראשי או מורחב עם המחלקה לגיאוגרפיה חייבים ב- 35 ימי סיור ועוד 6 ימי חפירה לימודית.

 בעלי תעודת מורה דרך במסלול מורחב או דו ראשי מזוכים ב- 20 ימי סיור.

 בעלי תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך מזוכים ב- 10 ימי סיור.

 תלמידים הלומדים במשך שנתיים מטעם משרד הביטחון או המשטרה מזוכים ב- 7 ימי סיור.

 בתחילת כל קורס יש לבדוק בסילבוס הקורס כמה ימי סיור נדרשים במסגרת הקורס.

לצורך ההשתתפות בסיורים, על כל תלמיד להירשם לקורס 16-010 "השתתפות בסיורים לימודיים", במשך כל שנות לימודיו. הקורס אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם קבלת ציון "עובר", עם סיום מכסת הסיורים, הוא תנאי לקבלת התואר. לאחר סיום מכסת הסיורים לתואר על הסטודנט לפנות לרכז הסיורים לצורך הזנת האישור על סיום הסיורים.
לצורך השתתפות בחפירה ארכיאולוגית, על הסטודנט להירשם מראש לקורס 16-011 "השתתפות בחפירה ארכיאולוגית לימודית", לקראת שנתו הראשונה, ובכל שנה כל עוד לא השלים חובה זו. גם קורס זה אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם הציון שיקבל הסטודנט (המבוסס על השתתפותו הפעילה בחפירה ועל הגשת עבודה בכתב) יירשם בדו"ח הציונים של הסטודנט.

תלמידי התכנית להסמכה כארכיאולוג חופר, חייבים בארבעה שבועות נוספים של חפירה לימודית (סה"כ 7 שבועות, מתוכם עונה שלמה רצופה). ההכרה בחפירה ארכיאולוגית כ"חפירה לימודית" הינה על פי אישורו של ראש המכון לארכיאולוגיה של המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.

לתשומת לבכם: על הסטודנט לסיים 2/3 מחובות הסיורים והחפירות עד סוף שנה ב'. ולא, המחלקה אינה יכולה להתחייב שיוכל לסיים את מכסת הסיורים הנדרשת.

השתתפות בעלות הסיורים: תלמידי המחלקה פטורים מתשלום עבור ההשתתפות בסיורים, אך מחויבים להשתתף בעלות חלקית של הכלכלה בסיורים בני יותר מיום אחד ובחפירות. היעדרות מסיור ללא אישור מחייבת תשלום קנס כמפורט בתקנון הסיורים אשר נשלח בכל תחילת שנה"ל ע"י רכז/ת הסיורים.

נשיאת נשק ועזרה ראשונה: כל תלמיד עשוי להידרש מידי פעם לשאת נשק או עזרה ראשונה בסיורים. כל תלמיד אשר ברשותו נשק אישי או צבאי, וכל תלמיד שהוא חובש או מגיש ע"ר מוסמך, מתבקש להירשם לצורך זה אצל רכז הסיורים במחלקה.
הפרטים בדבר ההרשמה לסיורים, סדרי התשלום, בטחון, וכל יתר הנהלים מופעים בתקנון הסיורים של המחלקה, אותו ניתן לקבל אצל רכז הסיורים במחלקה.

 

תנאי מעבר משנה לשנה:  

 עמידה בימי הסיור בהתאם לתקנון הסיורים (לפחות 8 ימים בכל שנה) .

 תלמיד שציונו הממוצע בסיום שנת הלימודים הראשונה במכלול הקורסים שלמד בלימודי א"י וארכיאולוגיה הוא פחות מ- 65 לא יורשה להמשיך את לימודיו במחלקה.

 תלמיד המקצוע המורחב שממוצע ציוניו במכלול הקורסים שלמד בלימודי א"י וארכיאולוגיה הוא פחות מ- 80 יורשה להמשיך את לימודיו במקצוע ראשי או משני בלבד.

 אותם תנאים חלים גם לגבי מעבר משנה ב' לשנה ג'.

הפסקת לימודים:
המחלקה ממליצה לתלמידיה שלא להפסיק את רצף לימודיהם. תלמיד אשר הגיש בקשה לחידוש לימודים, לאחר שהפסיק את לימודיו במחלקה לתקופה העולה על שנת לימודים אחת, יחויב - אם תאושר בקשתו - בקורסי השלמה על-פי שקול המחלקה. על תלמידים אלה לקחת לתשומת לבם את חוקי ההתיישנות על-פי תקנון ועדת סטטוס.

 

לתשומת לבכם בזמן עריכת תכנית הלמודים:

ישנם מספר קורסים, אשר יש לשים לב לאופים המיוחד בעת ההרשמה:

16-101 - "טופוגרפיה":  הקורס כולל יום לימודים עיוני ויום סיור. פטור משכ"ל, ואינו מזכה בנ"ז.

16-252-01- "הכרת החי": בקורס מתקיימים שבעה ימי סיור והנוכחות בהם הנה חובה בארבעה מתוכם (הבחינה תכלול את החומרים הנלמדים בסיורים). מועד הסיורים ייקבע בתחילת השנה ויימסר לסטודנטים. יחד עם זאת, יתכנו שינויים בלוח הסיורים (במועד הסיור, בשעות הסיור ובמוקד הסיור). כל שינוי בסדרי הסיור יימסר  לסטודנטים עד שבועיים מהתאריך שצוין בתחילת השנה. למען הסר ספק, לא יינתנו פטורים מהסיורים ובמידה ונאלץ הסטודנט להחסיר סיור, ניתן להבחן בתום השנה ולהשלים את הסיור החסר שנה לאחר מכן. בכל מקרה לא ניתן להחסיר יותר מארבעה ימי סיור בשנת הלימודים בה נרשם הסטודנט לקורס.

ישנם קורסים נוספים הכוללים סיורי חובה, על הסטודנטים לעיין בסילבוס הקורס דרך מערכת הסילבוסים ולוודא שיש באפשרותו לעמוד בחובות הקורס.

                                                     

להרשמה

 תנאי הקבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים:

1. מבחן פסיכומטרי.

2. תעודת בגרות.

3. לגבי סטודנטים ותיקים, יילקחו בחשבון  הישגים רלוונטיים בלימודים קודמים.

תלמיד שממוצע ציוני הבגרות שלו הוא מעל 90 פטור מבחינה פסיכומטרית.
עם תחילת שנת הלימודים, חובה על כל התלמידים למסור במחלקה תמונת פספורט ואישור רפואי המאשר את יכולתם להשתתף במסעות, סיורים, וחפירות ארכיאולוגיות.

לידיעתכם, החל משנת תשפ"ג, סף הקבלה עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא היhתה עברית יהיה ציון 105 (במקום 84 עד היום) במבחן יע"ל/ יעלנ"טסף קבלה זה יהיה רוחבי עבור כל המחלקות ויהווה כפיילוט לשנים הבאות. למועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104,יוצעו קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס המועמדים יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 10/01/2022