רפורמה באנגלית - תאר ראשון

לשכת סגן הרקטור

ב"ה, כ' אב תשפ"א 29 יולי 2021


לסטודנטים בתואר ראשון, שנה א' בתשפ"ב,
הנדון: חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר
לקראת הרישום לקורסים נבקש ליידע אתכם על חלק מה חובות שאתם נדרשים להן לשם השלמת הדרישות לתואר. בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, כל הסטודנטים בישראל המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם (לאו דווקא בשנה הראשונה, כמובן) לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב', או יותר - עבורו הקורסים שבהם הוא חייב הם שני קורסי האנגלית הללו. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד;

סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית ( EMI – English as a Medium of Instruction ), כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו (למשל, קורס פיזיקה באנגלית; קורס היסטוריה באנגלית, וכו', לפי העניין) בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות. קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לשם קבלת התואר.

סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית ( 134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית ( EMI ) בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א (לא קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש!). שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.


תוכלו לבדוק בעת עריכת תוכנית הלימודים שלכם את הקורסים המוצעים לכם בשפה האנגלית ולדאוג להשלים חובה זו במהלך לימודיכם לתואר, בין אם בשנה זו ובין אם בשנים הבאות לפני סיום התואר. קורסי התוכן באנגלית ניתנים לזיהוי במערכת האינבר בתור שכאלה.
•קורסי האנגלית יתרמו ל חיזוק שליטתכם בשפה הבינלאומית שבה מתנהל היום חלק גדול מהפעילות המקצועית, העסקית והאקדמית בעולם.
•שיפור האנגלית יאפשר לכ ם לקרוא ולהבין מאמרים אקדמיים וחומרי לימוד אחרים באנגלית במהלך לימודיכם.
•יסייע לכם בעתיד למצוא מקום עבודה ולנחול בו הצלחה, וכן ל המשיך ב לימודים לתארים מתקדמים.

 


בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות ליועצי המחלקות שישמחו לסייע לכם בנושא.


בברכה,
פרופ' אריה רייך
סגן הרקטור

תאריך עדכון אחרון : 02/08/2021