תואר שלישי

מבנה הלימודים והדרישות לתואר השלישי

התלמיד יחוייב ב-6 ש"ש, בתכנית אשר תיקבע בהתייעצות עם ראש המחלקה.

חובה להשתתף בשיטות מחקר בין-תחומיות 2 ש"ש; ובקולקויום מחלקתי – 1 ש"ש.

החל מתש"ס מקיימת המחלקה "מסלול משולב לתואר שלישי", במסגרתו יוכלו תלמידים מצטיינים לסיים תואר שני ושלישי במהלך 4 שנים בלבד. לפרטים יש לפנות למזכירות המחלקה.

 

עבודת שוות ערך

סטודנטים שסיימו תואר שני בלי תיזה והתקבלו לתואר שלישי מחויבים לעיתים בהשלמות של קורסים ובעבודה שוות ערך.
עבודה שוות ערך לתואר שני כשמה כן היא, עליה להיות בהיקף של עבודת גמר לתואר שני.
היא תקרא ע"י שופטים כמקובל תתקיים לסטודנט בחינה עליה, כפי שמתקיים בהגשת תיזה בתואר שני .

 

מידע נוסף על תואר שלישי באוניברסיטת בר אילן 

נהלי עבודה שוות ערך והשלמת תזה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

חוברת פרטי מידע תשפ"ג

טפסים לתואר שלישי

תאריך עדכון אחרון : 31/03/2022