תואר שלישי

החובות לתואר שלישי במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 על הסטודנט/ית לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן/ה להנחותו/ה.

 

חובות במחלקה

במהלך התואר במחלקה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

  • קוד דוקטורט- 16-999-01 ולקוד סיורים- 16-013-01
  • קורס "שיטות מחקר בין תחומיות" (16-025) - 1 ש"ש.
  • קורסי בחירה בהתייעצות עם המנחה – 5 ש"ש.
  • קורסי השלמה - אם יש צורך, עפ"י החלטת המנחה

סטודנטים שהחלו את לימודיהם במחלקה בשנה"ל תשע"ט והלאה, יש להירשם באופן עצמאי לקורסים המיועדים לתואר שני ושלישי. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר שלישי לפני שנה"ל תשע"ט, ישלחו מייל למזכירות המחלקה על מנת להירשם לקורסים ולא יירשמו באופן עצמאי באינבר.

אם המנחה אישר קורסי בחירה מתוך הקורסים המיועדים לתואר ראשון, על הסטודנט/ית לשלוח את הבקשה למזכירות המחלקה בצירוף אישור המנחה, והמזכירות תבצע את הרישום.

אם הוטלו על הסטודנט/ית קורסי השלמה (נוסף לקורסים הנ"ל)- עליך לסיימם בשנה"ל הראשונה, בממוצע 86 ומעלה.

לכל בעיה בעת הרישום אנא פנו למזכירות המחלקה.

חובות נוספות

 קורסי יסוד ביהדות, כמפורט להלן:

  • לימודים לתארים בוגר ומוסמך באוניברסיטת בר-אילן – פטור מלימודי יסוד ביהדות.
  • לימודים לתואר בוגר ומוסמך ששניהם ממוסד אקדמי אחר – חייב בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.
  • מי שלמד רק אחד מהתארים באוני' בר-אילן חייב בקורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

לקורסים אלו יש להירשם באופן עצמאי במערכת האינבר.

  פטור באנגלית: פטור באנגלית לתואר שלישי- ע"פ דרישות האוניברסיטה, פרטים במזכירות המחלקה

 שפה זרה שניה: בהתאם לנושא המחקר ובתיאום עם המנחה (בהיקף שעות של 4 ש"ש).

 

הנחיות להפקדת עבודת גמר

 

קבלה לתואר שלישי לבוגרי תואר שני לא-מחקרי (בלי תזה)

סטודנטים שלמדו לימודי א"י וארכיאולוגיה בבר אילן או במוסד אקדמי אחר, יכולים להגיש מועמדות למסלולי השלמת תזה כדי להתקדם לכתיבת דוקטורט. אפשרויות המעבר הינן במסלול "השלמת תזה", או במסלול "עבודה שוות ערך" המיועד לתלמידים מצטיינים.

מסלולי לימוד בתואר שלישי

חוברת פרטי מידע תשפ"ד

 

לפרטים נוספים על תואר שלישי בבר אילן