תואר שלישי

החובות לתואר שלישי במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה:

חובות במחלקה

אם הוטלו עליך קורסי השלמה- עליך לסיימם בשנה"ל הראשונה, בממוצע 86 ומעלה.

 במהלך התואר במחלקה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

  • קורס "שיטות מחקר בין תחומיות" (16-025) - 1 ש"ש.
  • קורסי בחירה בהתייעצות עם המנחה – 5 ש"ש. סטודנטים שהחלו את לימודיהם במחלקה בשנה"ל תשע"ט והלאה, יש להירשם באופן עצמאי לקורסים המיועדים לתואר שני ושלישי. אם המנחה אישר לכם קורסים מתואר ראשון, עליכם לשלוח את הבקשה למזכירות המחלקה בצירוף אישור המנחה.
  • יש להירשם לקוד דוקטורט- 16-999-01 ולקוד סיורים- 16-013-01

חובות נוספות

 לאחר הרישום במחלקה, יש להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט להלן:

  • בוגר ומוסמך אוני' בר-אילן – פטור מלימודי יסוד ביהדות.
  • בוגר ומוסמך ממוסד אקדמי אחר – חייב בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.
  • מי שלמד רק אחד מהתארים באוני' בר-אילן חייב בקורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

לקורסים אלו יש להירשם באופן עצמאי במערכת האינבר.

  לרישום לקורס אנגלית יש להירשם באופן עצמאי במערכת האינבר. ניתן להיבחן גם במסגרת מחלקתית, לפרטים על המבחן המחלקתי ניתן לפנות למזכירות המחלקה.

 נדרשת שפה זרה שניה בהתאם לנושא המחקר ובתיאום עם המנחה (בהיקף שעות של 4 ש"ש).

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר שלישי לפני שנה"ל תשע"ט, ישלחו מייל למזכירות המחלקה על מנת להירשם לקורסים ולא יירשמו באופן עצמאי באינבר.

 

קבלה לתואר שלישי לבוגרי תואר שני לא-מחקרי (בלי תזה)

סטודנטים שלמדו לימודי א"י וארכיאולוגיה בבר אילן או במוסד אקדמי אחר, יכולים להגיש מועמדות למסלולי השלמת תזה כדי להתקדם לכתיבת דוקטורט. אפשרויות המעבר הינן במסלול "השלמת תזה", או במסלול "עבודה שוות ערך" המיועד לתלמידים מצטיינים.

נהלי השלמת תזה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

חוברת פרטי מידע תשפ"ג

 

לפרטים נוספים על תואר שלישי בבר אילן