הנחיות לתואר שלישי

דף הסבר לסטודנט הנרשם לתואר שלישי בלימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה תשפ"ד

לצורך הרישום לשנה"ל תשפ"ד עליך לפעול עפ"י ההנחיות כדלקמן:

 1. יש לשלם מקדמה במערכת האינ-בר. כניסה לאינ-בר דרך פורטל בר אילן שלי

ביצוע התשלום הוא באמצעות כפתור "שכר לימוד" בתפריט, ולאחר מכן "תשלום חוב באשראי".

 1. מועדי ההרשמה לקורסים:
  • 04.09.23, י"ח אלול תשפ"ג
  • 05.09.23, י"ט אלול תשפ"ג
  • 06.09.23, כ' אלול תשפ"ג
  • 07.09.23, כ"א אלול תשפ"ג
 2. החובות במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה:

אם הוטלו עליך קורסי השלמה- עליך לסיימם בשנה"ל הראשונה, בממוצע 86 ומעלה.

במהלך התואר במחלקה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

 • קורס "שיטות מחקר בין תחומיות" (16-025) - 1 ש"ש.
 • קורסי בחירה בהתייעצות עם המנחה – 5 ש"ש. סטודנטים שהחלו את לימודיהם במחלקה בשנה"ל תשע"ט ומעלה, יש להירשם באופן עצמאי לקורסים המיועדים לתואר שני ושלישי. אם המנחה אישר לכם קורסים מתואר ראשון, עליכם לשלוח את הבקשה למזכירות המחלקה בצירוף אישור המנחה.
 • יש להירשם לקוד דוקטורט- 16-999-01 ולקוד סיורים- 16-013-01.
 1. לאחר הרישום במחלקה, יש להירשם לקורסי יסוד ביהדות, כמפורט להלן:
  • בוגר ומוסמך אוני' בר-אילן – פטור מלימודי יסוד ביהדות.
  • בוגר ומוסמך ממוסד אקדמי אחר – חייב בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.
  • מי שלמד רק אחד מהתארים באוני' בר-אילן חייב בקורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

לקורסים אלו יש להירשם באופן עצמאי במערכת האינבר.

 1. לרישום לקורס אנגלית יש להירשם באופן עצמאי במערכת האינבר.

ניתן להיבחן גם במסגרת מחלקתית.

 1. נדרשת שפה זרה שניה בהתאם לנושא המחקר ובתיאום עם המנחה (בהיקף שעות של 4 ש"ש).
 2. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר שלישי לפני שנה"ל תשע"ט, ישלחו מייל למזכירות המחלקה על מנת להירשם לקורסים ולא יירשמו באופן עצמאי באינבר.

 

 

 

בברכת שנה מוצלחת,

​​​​​​​תמר מגן

סגנית מנהלית