הנחיות לתואר שני

דף הסבר לסטודנט הנרשם לתואר שני בלימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה תשפ"ד

 

שלום רב,

ברכות על קבלתכם למחלקתינו, לנוחיותכם הסבר על תוכנית הלימודים.

אם תתקשו, אתם מוזמנים לימור איתנו קשר בטלפון: 03-5318350, או במייל :

Israel-Stuies.Dept@biu.ac.il

בהצלחה

 

תמר מגן

סגנית מנהלית

 

דפים אלו יסייעו לך בעריכת תכנית הלימודים לשנה א' במחלקתנו. בדפים מופיעים קורסי החובה במחלקה. כדי לשלב חובות אלה עם החובות במחלקה האחרת, לימודי יסוד, אנגלית וכד', וכדי להבין את המערכת בכללותה, מומלץ מאד להיכנס לאתר האוניברסיטה ולקרוא את המידע הכללי.

סטודנטים המחויבים בקורסי השלמה חייבים לסיים קורסים אלה בסוף שנה"ל הראשונה, וזאת כדי למנוע עיכוב ברישום לקורסים לשנה השנייה.

ניתן להתמחות באחת מהתקופות הבאות:

1) העת העתיקה.

2) בית שני.

3) ימי הביניים.

4) העת החדשה.

בשתי התקופות הראשונות ניתן להתמחות בארכיאולוגיה של התקופה.

 

מסלול א' עם תיזה

על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו.

מכסת השעות:

שיטות מחקר בין-תחומיות  1 ש"ש (מס' קורס 16-025).

בתק' ההתמחות- 1 סמינריון (החל מתש"פ) שהם  2 ש"ש + 5 ש"ש, קורסים נוספים או סמינר שמיעה.

סה"כ 7 ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות או במחלקות אחרות - 4 ש"ש.

סה"כ 12 ש"ש

חובות נוספות:

 1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.
 2. שפה זרה נוספת- מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה).
 3. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני במסלול זה פטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

 

 

מסלול ב' ללא תיזה

מכסת השעות:

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

תק' התמחות ראשית- 2 סמינריונים (4 ש"ש) + 4 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ 8 ש"ש.

תק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 3 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ  5 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות- 5 ש"ש

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני מחוייבים במסלול זה ב- 18 ש"ש ופטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

 

מסלול מיוחד למורים / מורי דרך / "תו תקן"/ מורי של"ח – ללא תיזה

מכסת השעות:

השתתפות בסיורים- 2 ש"ש.

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

בתק' התמחות ראשית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 6 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ 8 ש"ש.

בתק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 2 ש"ש, קורסים או סמינר שמיעה. סה"כ 4 ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות- 4 ש"ש.

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת-

תכנית לימודים משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה והמחלקה ללימודי

ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס).

מסלול א' עם תיזה:

 • קורסים יישומיים- 4 ש"ש

75-987  סמינריון: תוכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום  (יום א' 16-20, סמ' א') -  2 ש"ש.

75-974 אולפן בתכנון עירוני  (חמישה ימי עיון מרוכזים) – 2 ש"ש.

 • סמינר חובה- 2 ש"ש:

16-418   חברה ועיר בעת החדשה -  (א' 10-12,  שנתי) - 2 ש"ש.

או 16-437  א"י וסביבותיה בתקופת הברזל -   (יום  ג' 14-16 שנתי)- 2 ש"ש.

 • קורסים תיאורטתיים - יש לבחור 4 ש"ש מהרשימה להלן:

75-017  סוגיות חברתיות בתכנון (יום א' 8-10 סמ' ב') – 1 ש"ש

 75-018  עקרונות בתכנון פיזי של המרחב (יום א' 10-12 סמ' ב') -1 ש"ש

75-020   תיאוריות וגישות בתכנון העירוני (יום א' 12-14 סמ' א' ) – 1 ש"ש   

75-022  דיור ועיור (סמ' א' מתוקשב) - 1 ש"ש

75-036  דיני תכנון ובניה (יום א' 16-18, סמ' א') -1 ש"ש

75-041: זיהום קרקע ומים- (יום ד', 12-14, סמ' ב') 1 ש"ש

75-871: גישות ומדיניות סביבתית- (יום ד', 14-16, סמ'  א')  1 ש"ש

75-965: שיווק ירוק- (מתוקשב, סמ' ב') 1 ש"ש

 • רישום לתיזה 16-3000- תיזה. רישום משנה ב ומעלה
 • קורסי בחירה 2 ש"ש מהרשימה הבאה:

75-017, 75-018, 75-020, 75-022, 75-026, 75-027, 75-036, 75-037, 75-040, 75-041, 75-042, 75-077,

 75-079, 75-084, 75-089, 75-091, 75-092, 75-093, 75-095, 75-096, 75-123, 75-142, 75-204, 75-218,

 75-221, 75-315, 75-336, 75-515, 75-735, 75-871, 75-939, 75-951, 75-965, 16-1014, 16-1028, 16-488,

 16-827, 16-838, 16-722, 16-1013, 16-025

סה"כ 12 ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

 מסלול ב' ללא תיזה:

 • קורסים יישומיים- 4 ש"ש

75-987  סמינריון: תוכניות מתאר בישראל: תכנון ויישום  (יום א' 16-20, סמ' א') -  2 ש"ש.

75-974 אולפן בתכנון עירוני  (חמישה ימי עיון מרוכזים) – 2 ש"ש.

 • סמינר חובה- 2 ש"ש:

16-418   חברה ועיר בעת החדשה -  (א' 10-12,  שנתי) - 2 ש"ש.

או 16-437  א"י וסביבותיה בתקופת הברזל -   (יום  ג' 14-16 שנתי)- 2 ש"ש.

 • קורסים תיאורטיים - יש לבחור 5 ש"ש מהרשימה להלן:

75-017  סוגיות חברתיות בתכנון (יום א' 8-10 סמ' ב') – 1 ש"ש

 75-018  עקרונות בתכנון פיזי של המרחב (יום א' 10-12 סמ' ב') -1 ש"ש

75-020   תיאוריות וגישות בתכנון העירוני (יום א' 12-14 סמ' א' ) – 1 ש"ש   

75-022  דיור ועיור (סמ' א' מתוקשב) - 1 ש"ש

75-036  דיני תכנון ובניה (יום א' 16-18, סמ' א') -1 ש"ש

75-041: זיהום קרקע ומים- (יום ד', 12-14, סמ' ב') 1 ש"ש

75-871: גישות ומדיניות סביבתית- (יום ד', 14-16, סמ'  א')  1 ש"ש

75-965: שיווק ירוק- (מתוקשב, סמ' ב') 1 ש"ש

 • קורסי בחירה 7 ש"ש מהרשימה הבאה:

75-017, 75-018, 75-020, 75-022, 75-026, 75-027, 75-036, 75-037, 75-040, 75-041, 75-042, 75-077,

 75-079, 75-084, 75-089, 75-091, 75-092, 75-093, 75-095, 75-096, 75-123, 75-142, 75-204, 75-218,

 75-221, 75-315, 75-336, 75-515, 75-735, 75-871, 75-939, 75-951, 75-965, 16-1014, 16-1028, 16-488,

 16-827, 16-838, 16-722, 16-1013

 

סה"כ 18  ש"ש

 

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.