תואר שני

במחלקה קיימים מספר מסלולי לימוד לתואר שני. קבלה לתואר שני מותנית בציון ממוצע של 80 במסלול עם תזה, או 76 במסלול ללא תזה.

מסלול א' עם תיזה

על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו.

מכסת השעות:

שיטות מחקר בין-תחומיות  1 ש"ש (מס' קורס 16-025).

בתק' ההתמחות- 1 סמינריון החל מתש"פ) שהם 2 ש"ש + 5 ש"ש, קורסים נוספים - סה"כ 7 ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות או במחלקות אחרות - 4 ש"ש.

סה"כ 12 ש"ש

חובות נוספות:

 1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.
 2. שפה זרה נוספת- מודרנית או עתיקה בהיקף 4 ש"ש (בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה).
 3. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש. בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני במסלול זה פטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

 

 

מסלול ב' ללא תיזה

מכסת השעות:

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

תק' התמחות ראשית- 2 סמינריונים (4 ש"ש) + 4 ש"ש, קורסים נוספים, סה"כ 8 ש"ש.

תק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 3 ש"ש, קורסים נוספים, סה"כ  5 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות- ש"ש

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

* סטודנטים הלומדים במסלול הישיר לתואר שני מחוייבים במסלול זה ב- 18 ש"ש ופטורים מקורס ביהדות לתואר שני.

 

מסלול מיוחד למורים / מורי דרך / "תו תקן"/ מורי של"ח – ללא תיזה

מכסת השעות:

השתתפות בסיורים- 2 ש"ש.

יש לבחור שתי תקופות התמחות:

בתק' התמחות ראשית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 6 ש"ש, קורסים נוספים. סה"כ 8 ש"ש.

בתק' התמחות משנית- 1 סמינריון (2 ש"ש) + 2 ש"ש, קורסים נוספים. סה"כ ש"ש.

קורסים בתקופות אחרות- 4 ש"ש.

סה"כ 18 ש"ש

חובות נוספות:

1. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול לימודים בשימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת-

תכנית לימודים משותפת לשתי מחלקות: המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה והמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס).

מסלול א' עם תיזה:

 • קורסים יישומיים- 4 ש"ש
 • סמינר חובה- 2 ש"ש
 • קורסים תיאורטתיים - יש לבחור 4 ש"ש
 • רישום לתיזה 16-3000- תיזה. רישום משנה ב ומעלה
 • קורסי בחירה 2 ש"ש 

סה"כ 12 ש"ש

רשימת הקורסים לפי הקטגוריות הנ"ל מתפרסמת בהנחיות לקראת רישום לקורסים, במהלך חודשי הקיץ.

 

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

 מסלול ב' ללא תיזה:

 • קורסים יישומיים- 4 ש"ש
 • סמינר חובה- 2 ש"ש
 • קורסים תיאורטיים - יש לבחור 5 ש"ש
 • קורסי בחירה 7 ש"ש

סה"כ 18  ש"ש

רשימת הקורסים לפי הקטגוריות הנ"ל מתפרסמת בהנחיות לקראת רישום לקורסים, במהלך חודשי הקיץ.

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2.לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול לימודים במגמת היסטוריה צבאית - חדש!

תוכנית המעניקה הבנה בתחום ההיסטוריה הצבאית. הקורסים הנלמדים יסקרו את ההיבטים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והאסטרטגיים של תולדות ההיסטוריה הצבאית בארץ ובעולם. במסלול זה הסטודנטים ילמדו על ביוגרפיות צבאיות, מגמות מרכזיות בחקר ההיסטוריה הצבאית, עימותים צבאיים בארץ ישראל לאורך השנים: מתקופת המקרא, דרך מרד החורבן ומרד בר כוכבא, ועד לסכסוך היהודי-ערבי בעת החדשה.

 

מסלול היסטוריה צבאית עם תזה:

* על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו.

מכסת השעות:

שיטות מחקר בין תחומיות (מס' קורס 16-025) - 1 ש"ש 

מגמות בחקר ההיסטוריה הצבאית (מס' קורס 18-3122) - 2 ש"ש

בתק' ההתמחות: סמינריון ביוגרפיות צבאית (מס' קורס 18-4067) - 2 ש"ש + 5 ש"ש קורסי בחירה, מתוכם ניתן לבחור עד 2 ש"ש מהמחלקה להיסטוריה כללית, סה"כ 7 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות - 2 ש"ש

סה"כ 12 נק"ז

חובות נוספות:

 1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.
 2. שפה זרה נוספת- מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה), 4 ש"ש.
 3. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש. בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול היסטוריה צבאית בלי תזה:

מכסת השעות:

מגמות בחקר ההיסטוריה הצבאית (2 ש"ש) 18-3122

תקופת התמחות ראשית: סמינריון ביוגרפיות צבאית (מס' קורס 18-4067) - 2 ש"ש, 

סמינריון - 2 ש"ש

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית - 2 ש"ש

קורסי בחירה בלימודי א"י וארכיאולוגיה - 2 ש"ש

סה"כ בתקופת ההתמחות הראשית: 8 ש"ש

תקופת התמחות משנית: סמינריון - 2 ש"ש + 5 קורסים נוספים, 

סה"כ בתקופת ההתמחות המשנית: 5 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות - 3 ש"ש

סה"כ 18 ש"ש 

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.