מידע אישי לסטודנט

 

המערכת מאפשרת לסטודנטים לקבל מידע זמין במגוון נושאים: מועדי בחינות ומיקומם, מיקומי קורסים, ציונים בקורסים, מערכת השעות, מצב חשבון שכ"ל, הנפקת אישור לימודים, רישום לבחינות חופפות ובחינות לשיפור הציון ועוד...                               

למערכת מידע אישי לסטודנט