הנחיות לתואר ראשון

דף הסבר לסטודנט/ית הנרשם/ת לשנה א' בלימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה תשפ"ד

שלום רב,

ברכות על קבלתך למחלקתנו, לנוחיותך אנו מצרפים מספר הנחיות שיהיו לך לעזר בעריכת תוכנית הלימודים.

אם תתקשה/י, ניתן ליצור עימנו קשר בטל: 03-5318350, או במייל: Israel-Studies.Dept@biu.ac.il

בהצלחה,

תמר מגן

 סגנית מנהלית

 

בדפים אלו מפורטים קורסי החובה במחלקה. כדי לשלב חובות אלה עם לימודי יסוד ביהדות, קורסים כלליים, אנגלית, חובות במחלקה האחרת לתלמידי תואר דו-חוגי וכד', וכדי להבין את המערכת בכללותה, מומלץ מאד להיכנס לאתר המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ולקרוא על תוכניות הלימוד בתואר.

במחלקה קיימות שלוש מגמות עיקריות: 1) ארץ ישראל לתקופותיה 2) ארכיאולוגיה 3) היסטוריה צבאית.

במגמה 'ארץ ישראל לתקופותיה' ניתן להתמחות בתקופות הבאות:

 1. העת עתיקה.
 2. בית שני.
 3. ימי הביניים.
 4. העת החדשה.

במגמה לארכיאולוגיה ניתן להתמחות בשתי התקופות הקדומות:

 1. העת העתיקה.
 2. בית שני.

סטודנט/ית שעדיין לא יודע/ת באיזו מגמה לבחור (ורוב הסטודנטים בשנה א' עדיין אינם יודעים), יבחר במגמה 'ארץ- ישראל לתקופותיה' ובשנה ב' ישנה את הבחירה.

יש להתחיל ברישום לקורסים המשויכים לקטגוריה של קורסי החובה לשנה א'. רק לאחר מכן, ניתן להירשם לקורסי בחירה, בתנאי שאין לקורסים אלה "דרישות מוקדמות" (ד"מ).

קורסי חובה שנה א' בכל המסלולים:

 1. "מבוא לביבליוגרפיה" (16-016-01), וקורס ההמשך (16-0050) "כיצד לקרוא היסטוריה? עקרונות יסוד ותרגיל מעשי". הקורסים מתקיימים ביום ב' בשעה 12:00-14:00.
 2. "מכינה בטופוגרפיה" (16-101-01) במסגרת המכינה מתקיים מפגש חד-פעמי, באחד מימי חמישי בתחילת סמסטר א'. הקורס מחייב עבודה בכתב, וכמובן סיורים לימודיים.
 3. "יסודות הגיאוגרפיה הפיסית ומבוא לגיאומורפולוגיה" (16-0040-01). הקורס מתקיים ביום ג', 18:00-20:00, סמ' א'.

      

מלבד קורסים אלו, יש לבחור קורס מבוא שנתי אחד בכל אחת מארבע התקופות הבאות, סה"כ 4 קורסים. לימודי המבואות מכשירים את הסטודנט/ית להשתתפות בסמינריון בשנה ב'. בתקופת המקרא ותקופת בית שני משנה ותלמוד, קיימת בחירה בין שני קורסי מבוא:

 1. תקופת המקרא:

"ארץ-ישראל בתקופת המקרא" (16-120, יום ג' 10:00-12:00)

או  "מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל" (16-130, יום ב' 10:00-12:00)

 1. תקופת בית שני, המשנה והתלמוד:

"ארץ-ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד" (16-214+16-215, יום ג' 16:00-18:00)

או  "מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית" (16-151+16-152, יום ב' 8:00-10:00)

 1. תקופת ימי הביניים:

"מוסלמים נוצרים ויהודים: ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני"  (16-312, יום ג' 8:00-10:00)

 1. העת החדשה:

"מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה" (16-107, יום ג' 14:00-16:00)

 

דגשים נוספים:

 • מלבד קורסי החובה, מומלץ לסטודנטים בשנה א' לבחור לפחות קורס שנתי אחד נוסף או שניים סמסטריאליים מקורסי הבחירה זאת כדי שיתאפשר לכם בשנה ב' והלאה ללמוד סמינריון בתקופת התמחות.
 • את הקורסים הנוספים יש ללמוד בתקופה בה אתם מעוניינים ללמוד סמינריון.
 • כל תלמיד במחלקה חייב להירשם לקורסים הבאים:  השתתפות  בסיורים (16-010-01) והשתתפות בחפירות (16-011-01). שני קורסים אלה אינם מקנים ניקוד ואינם מחויבים בשכר-לימוד, אולם ציון עובר הוא תנאי הכרחי לקבלת התואר. הסיורים הלימודיים מתקיימים בכל שבוע ביום חמישי, יש להימנע מלהירשם ביום חמישי לקורסים במחלקות אחרות.
 • בשבוע הראשון ללימודים אתם מתבקשים להביא עמכם אישור רפואי המאשר את כשירותכם להשתתף בסיורים ובחפירות ארכיאולוגיות.
 • סטודנטים שמעוניינים להתמחות בארכיאולוגיה, מומלץ ללמוד את שני המבואות בתקופות המקרא ובית שני.
 • סטודנטים שמעוניינים להתמחות בארכיאולוגיה וללמוד לתעודת חופר- נא לפנות למזכירות המחלקה כדי שנפנה אתכם לקורסי החובה בשנה א.
 • הסיורים והחפירות הן חלק בלתי נפרד מהדרישות לתואר במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה.

קורסי חובה באנגלית:

 • סטודנט/ית שעל- פי הציון שלו/ה באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב/ת בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב', או יותר - עבורו הקורסים באנגלית שבהם הוא חייב הם שני קורסי האנגלית הללו. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.
 • סטודנט/ית שעל-פי הציון שלו/ה באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב/ת בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית EMI – English as a Medium of Instruction)) . כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו/ה בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות. קורס תוכן זה ייספר לו/ה במספר נקודות הזכות שנדרש לשם קבלת התואר.
 • סטודנט/ית שעל-פי הציון שלו/ה באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) פטור/ה לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב/ת בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית ) EMI ) בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כל אחד. שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

להלן הקורסים שיתקיימו השנה (תשפ"ד) בשפה האנגלית במחלקה:

 • 16-1025Inscriptions from the Biblical Period  | פרופ' א. אשל סמ' ב- יום ג 14:00-16:00
 • 16-1019 The Apocalypse – the destruction of civilizations of the Late Bronze Age  | ד"ר ע. דגן סמ' ב, יום א 12:00-14:00
 • 16-178 Biblical Archaeology: The Archaeology of Israel and Judah in the Iron Age  |  פרופ' א. מאיר, סמ' א מתוקשב.

 

 לצורך ההשתתפות בסיורים, על כל תלמיד להירשם לקורס 16-010 "השתתפות בסיורים לימודיים", במשך כל שנות לימודיו. הקורס אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם קבלת ציון "עובר", עם סיום מכסת הסיורים, הוא תנאי לקבלת התואר. לאחר סיום מכסת הסיורים לתואר על הסטודנט לפנות לרכז הסיורים לצורך הזנת האישור על סיום הסיורים.
 לצורך השתתפות בחפירה ארכיאולוגית, על הסטודנט להירשם מראש לקורס 16-011 "השתתפות בחפירה ארכיאולוגית לימודית", לקראת שנתו הראשונה, ובכל שנה כל עוד לא השלים חובה זו. גם קורס זה אינו מקנה נקוד ואינו מחושב בשכר-לימוד, אולם הציון שיקבל הסטודנט (המבוסס על השתתפותו הפעילה בחפירה ועל הגשת עבודה בכתב) יירשם בדו"ח הציונים של הסטודנט.

 

שנת לימודים מעניינת ומוצלחת!

תמר מגן

סגנית מנהלית