המכון לארכיאולוגיה

המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן פועל במסגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.  בראש המכון עומדת היום ד"ר נירה אלפרסון-אפיל. המכון משמש כקורת גג לפעילות הארכיאולוגית הענפה המתרחשת בחסות האוניברסיטה. יש למעלה מעשרה חוקרים הפועלים במסגרת המכון.  חוקרים אלו עוסקים במגוון רחב של פעילויות מחקריות אודות התרבויות הקדומות של ארץ ישראל ושכנותיה, הן בשדה והן במעבדות ובספריות.  חלק מרכזי של העבודה המחקרית במכון כולל הוראה ושיתוף סטודנטים במחקרים ובעבודה השוטפת, בין השאר במספר חפירות לימודיות.

למידע נוסף ניתן לבקר באתר אינטרנט http://www.biu.ac.il/JS/archaeo/