פרופ' בועז זיסו

דוא"ל
boaz.zissu@biu.ac.il
משרד
בניין הפקולטה ליהדות 410 חדר 201
שעות קבלה
יום א' 19:00-18:00
  קורות חיים

  קורות חיים


  BOAZ  ZISSU
  CURRICULUMVITAE
  University Education:
   2003 - 2004 Postdoctoral Research, Calgary Institute for the Humanities, University of Calgary, Alberta, Canada.
   2002 - 2003 Postdoctoral Studies, Ancient History and Mediterranean Archaeology, University of California at Berkeley, USA.
   1997 - 2002 Ph.D, Summa Cum Laude, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.
  (Dissertation Title: Rural Settlement in the Judaean Hills and Foothills from the Late Second Temple Period to the Bar Kokhba Revolt), supervised by Prof. Dan Barag.
   1992 - 1996 M.A. Summa Cum Laude, Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.
  (Dissertation Title: The Necropolis of Jerusalem in the Second Temple Period: New Discoveries, 1980-1995), supervised by Prof. Dan Barag.
   1988 - 1991 B.A. Magna Cum Laude, Archaeology & Interdisciplinary Program in History and Geography, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.


  Professional Experience:
   2011 - present
  Professor in Classical Archaeology, Martin (Szusz) Department of Land of Israel and Archaeology, Faculty of Jewish Studies, Bar Ilan University, Israel.
   2004 - 2011
  Senior Lecturer in Classical Archaeology, Martin (Szusz) Department of Land of Israel and Archaeology, Faculty of Jewish Studies, Bar Ilan University, Israel.
   2009 – present
  Chief Editor, INJ (Israel Numismatic Journal).
  2
   2008- 2010 Coordinator, Simon Krauthammer Chair in Archaeology, Faculty of Jewish Studies and Martin (Szusz) Department of Land of Israel and Archaeology at Bar Ilan University
   1999 – 2002 Lecturer in Archaeology and Numismatics, Martin (Szusz) Department of Land of Israel and Archaeology, Faculty of Jewish Studies, Bar Ilan University, Israel.
   2001 – 2002 Archaeologist, Researcher and Tutor of the Jerusalem Region, Israel Antiquities Authority.
   1998 – 2001 Archaeologist and Researcher of the Jerusalem Region, Israel Antiquities Authority.
   1990 – 1998 Israel Antiquities Authority, The Unit for Prevention of Antiquities Looting, Unit Director and Member of the Israel Antiquities Authority management (1994-1998); Deputy Director of the Unit for Prevention of Antiquities Looting (1992-1994); Antiquities Inspector and Assistant Archaeologist (1990-1992);
   1987 – 1990 - Israel Archaeological Survey Society, Antiquities inspector.


  Additional Professional Experience (Archaeological Fieldwork):
   Interdisciplinary Research Project: Director of the Archaeological Survey at Me'arat Ha'Teomim in the Judaean Hills (2009-2011).
   Large Scale Project: Director of the Excavations of Horvat ‘Ethri – a village from the Second Temple Period in the Judaean Foothills (1999-2002).
   Salvage excavations directed in Jerusalem, Jerusalem's Mountains, Judaean Foothills, Judaean Desert and Western Samaria (1989-2010).
   Surveys: Director of Archaeological Surveys in the Jerusalem Hills, Judaean Foothills and Judaean Desert (1991-2010).
   Area Supervisor at Hebrew University 's excavations in Ramat Hanadiv, and at IAA's excavations in Jerusalem (1989-1993)


  Invited Papers Presented at Professional Meetings:
   Tell en-Naṣbeh during the Roman Period - A Fresh Look, 85 Years after W.F. Badè's Excavations, ASOR Annual Meeting, San Francisco, CA, Nov. 2011.
  3
   "The Name "Shlomzion" in a Tunnel at Horvat Burgin in the Judean Shephelah"; Paper presented at the Tenth International Conference on Jewish Names, organized by the Project for the Study of Jewish Names at BIU, Ramat-Gan, March 2011 (w. E. Klein).
   "Numismatics and the Bar-Kokhba Revolt: Some New Discoveries"; Paper presented at international conference: "Judaea and Rome in Coins, 65 BCE to 135 AD", organized by: Spink and Son Ltd. And Institute of Jewish Studies at University College London (UCL), in London, September 2010 .
   "The Bar-Kokhba War – The Second Jewish Revolt Against Rome": Lecture presented at professional meeting of Roman archaeologists and historians, at the Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz, Germany, 2009.
   XVII International Congress of Classical Archaeology, Meetings between Cultures in Ancient Mediterranean, Hellenization and Romanization of the Land of Israel: New Archaeological Evidence, organized by Professor M. Fischer, Rome, 2008.
   "Jewish Views of the After Life and Burial Practices in Second Temple Judaism", The Third Princeton Symposium on Judaism and Christian Origins, Jerusalem, 2008.
   Common Judaism Explored: Second Temple Judaism in Context, Conference in Honor of Professor E.P. Sanders, University of Calgary, 2005
   Calgary Institute for the Humanities, University of Calgary, 2004.
   Department of Religious Studies, University of Calgary, 2003.
   International Conference on the Bar Kokhba War, organized by Professor P. Schaefer, Princeton University, 2001.
   Archaeological Congresses in Israel: 1994, 1996, 2001, 2003, 2005, 2011.
   Annual Conferences: New Studies on Jerusalem, at the Bar-Ilan University: 1996, 1999, 2000, 2006, 2009, 2010, 2011.
   Annual Conferences, Department of Land of Israel Studies, Bar-Ilan University: 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2010.
   Judea and Samaria Research Studies: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
  4
   Various conferences, professional meetings and seminars at Tel Aviv, Haifa and Bar Ilan Universities, The Israel Academy of Science, Colleges of Safed and Ashkelon, and at Yad Ben Zvi Institute (Jerusalem) – 2001-2011.


  Conference and Exhibition Organization:
   Steering board of the 38th Archaeological Congress in Israel, 2008.
   Participation in the preparation of the exhibition: "Plaster Casts at Berkeley, Collections of the Hearst Museum and Department of Classics at UC Berkeley; An Exhibition of Rare Plaster Casts of Ancient Greek and Roman Sculpture", 2003
   New Discoveries at the Citadel of Jerusalem, IAA and the Jerusalem Citadel Museum, Jerusalem, 2002
   New Studies on the Bar Kokhba Revolt, Bar Ilan University, 2001


  Professional Commitees:
   Member of the Israel Archaeological Council (2010-present)
   Consultant and member of the Advisory Committee for National Cultural Properties (2009-2010), Israel Prime Minister's Office.
   Chief Editor and member of the INJ (Israel Numismatic Journal) editorial board.


  Academic Profile
  Principal Research and Teaching Interests:
   The Bar-Kokhba War
   The archaeology of Israel during the Hellenistic, Roman and Byzantine periods.
   Historical geography and archaeology of Jerusalem and Judea.
   Settlement patterns, private and public architecture and planning in the Hellenistic, Roman and Byzantine Near East.
   Classical and Byzantine material culture, with an emphasis on the research of the coins, pottery and glass finds.
   Archaeological reconnaissance, site recording and survey methods.
   Architecture, art, archaeology and stratigraphy of man-made caves.
   Ancient agricultural technology in the Near East.

  מחקר
  • 2003-2004, המשך פוסט-דוקטורט במכון למדעי הרוח, אוניברסיטת קלגארי, קנדה
   (Calgary Institute for the Humanities, University of Calgary, Canada).
  • 2002-2003, לימודי פוסט-דוקטורט, ב- University of California at Berkeley, USA, בתכנית להיסטוריה עתיקה וארכיאולוגיה ים-תיכונית.
  • 2002-‏1997, תואר שלישי PhD , סיום בציון מעולה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

  עבודת הדוקטורט: "הישוב הכפרי בהרי ושפלת יהודה, משלהי תקופת הבית השני עד לדיכוי מרד בר כוכבא". העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' דן בר"ג, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

  • 1991-1996, תואר שני בארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

  עבודת הגמר: "חידושים במחקר הנקרופוליס של ירושלים בתקופת בית שני", בהנחיית פרופ' דן בר"ג.

  סיום התואר בציון 88. קבלת פרס ע"ש רחל ואברהם נגב על עבודת הגמר, בשנת 1995.

  • 1988-1991, תואר ראשון בארכיאולוגיה ובלימודים כלליים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הלימודים כללו חטיבה מורחבת בגיאוגרפיה וחטיבה בהיסטוריה כללית. סיום בהצטיינות.

  תחומי התמחות ועניין:

  • הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד.
  • אדריכלות ותרבות חומרית של יהודים, נוצרים ונוכרים בארץ-ישראל וסביבותיה בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית.
  • גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית.
  • תרבות חומרית כללית בא"י, בדגש על מחקר כלי החרס, המטבעות וכלי הזכוכית.
  • הסקר הארכיאולוגי כאמצעי לאיסוף נתונים בשדה ולהבנת תהליכים יישוביים.
  • מחקר מערות מלאכותיות (חצובות בידי האדם) - אדריכלות, סטרטיגרפיה, אמנות.
  • טכנולוגיות קדומות.

   

   

   

  פרסומים

  פרסומים

  1 מתוך 32
  רשימת פרסומים
  א. פרסומים שפיטים Refereed Publications

   

  ספרים (מחבר) Books (as author)
  1. Kloner A. and Zissu B., 2007.The Necropolis of Jerusalem in the Second Temple Period, Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 8, Peeters: Leuven and Dudley (820 pages).
  2. Weiss D., Zissu B. and Solimany G., 2004. Archaeological Survey of Israel, Map of Nes Harim (104). Israel Antiquities Authority. Jerusalem (English and Hebrew, 200 pages).
  3. Kloner A. and Zissu B., 2003. The Necropolis of Jerusalem in the Second Temple Period. Yad Izhak Ben-Zvi and The Israel Exploration Society. Jerusalem (Hebrew; 344 pages).
  ספרים )עורך( Books (as editor)
  4. Eshel H. and Zissu B., (eds.). 2001. New Studies on the Bar Kokhba Revolt, Proceedings of the 21th Annual Conference of the Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies. Bar-Ilan University, Ramat-Gan. (Hebrew; 161 pages).
  מאמרים ופרקים בספרים Articles and Chapters in Books
  January to May 2010
  5. Klein E., and Zissu B., 2010. Khirbet Kulason – A Site from the Second Temple Period and the Bar-Kokhba Revolt in the Toparchy of Acraba. in: M. Billig (ed.), Judea and Samaria Research Studies 19. Ariel-Talmon. pp. 95-112 (Hebrew).
  6. Meir E., and Zissu B., 2010. Archaeological Excavations at Khirbet Jamjum (Gush Etzion): A Fortified Settlement and Remains of Pottery Production from the Roman and Byzantine Periods – 2008 Season. in: M. Billig (ed.), Judea and Samaria Research Studies 19. Ariel. pp. 113-124 (Hebrew).

   

  2009
  3 מתוך 32
  7. Zissu B., Langford B., Porat R., and Frumkin A., 2009. Finds from the Bar Kokhba Period from the Teomim Cave. in: H. Eshel and R. Porat (eds.). Refuge Caves of the Bar Kokhba Revolt, Second Volume. Jerusalem. pp. 402-422 (Hebrew).
  8. Zissu B., Eshel H., Langford B., and Frumkin A., 2009. The Coins from the Teomim Cave. in: H. Eshel and R. Porat (eds.). Refuge Caves of the Bar Kokhba Revolt, Second Volume. Jerusalem. pp. 423-453 (Hebrew).
  9. Zissu B., Perry L. and Lustigman E., 2009. An Archaeological Survey at Khirbet El-Hummam – Kh. El-Midieh ("Kivrey Hamaccabim"). In: Y. Eshel (ed.), Judea and Samaria Research Studies 18. Ariel. pp. 105-123 (Hebrew).
  10. Zissu B., Porat R., Langford B., Eshel H., Stiebel G., and Frumkin A., 2009. Me'arat Ha'Teomim – A Refuge Cave from the Time of the Bar-Kokhba War in the Western Jerusalem Hills. in: E. Baruch, A. Levi-Reifer and A. Faust (eds.). New Studies on Jerusalem 15. Ramat-Gan. pp. 175-186 (Hebrew).
  11. Zissu B., Langford B., Porat R., Davidovich U. and Frumkin A., 2009. Finds from the Bar Kokhba Period from the Abud Cave. in: H. Eshel and R. Porat (eds.). Refuge Caves of the Bar Kokhba Revolt, Second Volume. Jerusalem. pp. 478-509 (Hebrew).
  12. Zissu B., and Kloner A. 2009. Cisterns in Ras Tumeim, East of Jerusalem. In: J. Geiger, H. M. Cotton and G.D. Stiebel (eds.). Israel's Land, Papers Presented to Israel Shatzman on his Jubilee. Ra'anana. pp. 99-113 (Hebrew).
  13. Zissu B., 2009. Wine Press near 'Iyye Nahash. In: E. Ayalon, R. Frankel, and A. Kloner (eds.). Oil and Wine Presses in Israel from the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods. Oxford. pp. 369-371.
  14. Zissu B., Moial H. and Ganor A. 2009. Wines Presses at Kh. Fardisya (et-Taiyiba). In: E. Ayalon, R. Frankel, and A. Kloner (eds.). Oil and Wine Presses in Israel from the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods. Oxford. pp. 153-157.
  15. Gass E. and Zissu B. 2009. Sel'a 'Etam and Samson Traditions, from the Biblical to the Byzantine Periods. In: L. Di Segni, Y. Hirschfeld, J. Patrich and R. Talgam (eds.). Man Near a Roman Arch, Studies Presented to Prof. Yoram Tsafrir. Jerusalem. pp. 25*-46*.
  16. Weiss D. and Zissu B. 2009. Soreq Ridge – Installations From the Second Temple Period in the Jerusalem Hinterland. In: E. Ayalon, R. Frankel, and A. Kloner
  2 מתוך 32
  (eds.). Oil and Wine Presses in Israel from the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods. Oxford. pp. 327-334.

   

  2008
  17. Zissu B. and Amit D., 2008. Common Judaism, Common Purity, and the Second Temple Period Judean Miqwa'ot (Ritual Immersion Baths). In: W. McCready and A. Reinhartz (eds.). Common Judaism, Explorations in Second-Temple Judaism. Minneapolis. pp. 47-62.
  18. Zissu B., Hajaj E.R. and Alon Y., 2008. The "Shafan Cave" at 'Iyye Nehash in the Judean Foothills. In: Y. Eshel (ed.) Judea and Samaria Research Studies 17. Ariel. pp. 83-91 (Hebrew).
  19. Zissu B. and Ganor A., 2008. 'Ethri, Horvat. in: Stern E. et al. (eds.) The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land 5. Jerusalem and Washington. pp. 1735-1737.
  20. Kloner A. and Zissu B., 2008a. The Necropolis of the Second Temple Period. in: Stern E. et al. (eds.) The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land 5. Jerusalem and Washington. pp. 1822-1825.
  21. Kloner A. and Zissu B., 2008b. Judean Hiding Complexes. in: Stern E. et al. (eds.) The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land 5. Jerusalem and Washington. pp. 1892-1893.

   

  2007
  22. Zissu B., 2007. Identification of Gerasa in Judea. In: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies 16. Ariel. pp. 219-230 (Hebrew).
  23. Zissu B. and Bordowicz Y., 2007. Horvat Beth Shanna – An Ancient Site from the Second Temple Period and the Bar Kokhba Revolt in the Northern Judean Shephelah. In: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies 16. Ariel. pp. 265-283 (Hebrew).

   

  2006
  24. Zissu B., 2006. "A City Whose House-Roofs Form its City Wall", and a City that was not Encompassed by a Wall in the Days of Joshua Bin Nun – According to Archaeological Finds from Judea. In: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies 15. Ariel. pp. 85-100 (Hebrew).
  4 מתוך 32
  25. Eshel H. and Zissu B., 2006. Two Notes on the History and Archaeology of Judea in the Persian Period. In: A.M. Maeir and P. De Miroschedji (eds.). "I Will Speak the Riddles of Ancient Times", Archaeological and Historical Studies in Honor of Amihai Mazar on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Winona Lake. pp. 823-831.

   

  2005
  26. Zissu B., 2005. The Identification of Capharabis and Caphetra in the Judaean Foothills. In: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies 14. Ariel. pp. 97-112 (Hebrew).

   

  2004
  27. Zissu B. and Ganor A., 2004. The Public Building at Horvat 'Ethri – A Synagogue (?) from the Period Between the Jewish War and the Bar Kokhba. In: Y. Eshel, E. Netzer, D. Amit and D. Cassuto (eds.). And Let Them Make Me a Sanctuary, Synagogues from Ancient Times to the Present Day. Ariel, pp. 31-42 (Hebrew).
  28. Zissu B. and Weiss D., 2004. The Church and Water System at „Ein Qovei in the Jerusalem Mountains. In: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies Vol. 13. Ariel. pp. 177-188 (Hebrew).

   

  2003
  29. Kloner A. and Zissu B., 2003. Hiding Complexes in Judaea: An Archaeological and Geographical Update on the Area of the Bar Kokhba Revolt. in: Schäfer P. (ed.). The Bar Kokhba War Reconsidered, New Perspectives on the Second Jewish Revolt against Rome. Tübingen. pp. 181-216.
  30. Kloner A. and Zissu B., 2003a. Hiding Complexes in the Northern Judaean Shephelah and the Northern Boundary of the Bar Kokhba Administration. in: Bottini G.C., Di Segni L. and Chrupcała L.D. (eds.). One Land - Many Cultures. Archaeological Studies in Honour of Stanislao Loffreda ofm (SBF Collectio maior, 41). Jerusalem. pp. 171-185.
  31. Zissu B. and Ganor A., 2003. New Finds from the Period of the Bar Kokhba Revolt in the Southern Shephelah of Judaea. in: Eshel Y. (ed.). Judea and Samaria Research Studies Vol. 12. Ariel. Pp. 139-156 (Hebrew).
  5 מתוך 32
  32. Eshel H. and Zissu B., 2003. A Note on the Rabbinic Phrase “Cast them into the Dead Sea”. in: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies Vol. 12. Ariel. Pp. 91-96 (Hebrew).

   

  2002
  33. Kloner A. and Zissu B., 2002. The “Caves of Simeon the Just” and “The Minor Sanhedrin.” Two Burial Complexes from the Second Temple Period in Jerusalem. In: L.V. Rutgers (ed.). What Athens has to do with Jerusalem – Essays on Classical, Jewish, and Early Christian Art and Archaeology in Honor of Gideon Foerster. Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 1. Leuven. pp. 125-149.
  34. Tsafrir A. and Zissu B., 2002. A Hiding Complex of the Second Temple Period and the Time of the Bar-Kokhba Revolt at „Ain-„Arrub in the Hebron Hills. In: Humphrey J. (ed.) The Roman and Byzantine Near East. vol.3. [Journal of Roman Archaeology Supplement 49]. Portsmouth, Rhode Island. pp. 7-36.
  35. Sagiv N., Zissu B. and Amit D., 2002. The Northern System of Eleutheropolis (Bet Guvrin). in: Amit D., Patrich J. and Hirschfeld Y., (eds.). The Aqueducts of Israel, [Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 46]. Portsmouth, Rhode Island. pp. 177-186.
  36. Zissu B., 2002. Roman Period Burial Caves and Mausolea at Eshtamoa in Southern Judaea. in: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies. Vol XI. Ariel. pp. 165-174. (Hebrew).

   

  2001
  37. Zissu B., 2001. David Alon's Excavations at Horvat Abu H'af in 1980: The Discovery of a Columbarium Tower. in: Maeir A.M. and Baruch E. (eds.). Settlement, Civilization and Culture, Proceedings of the Conference in Memory of David Alon. Bar-Ilan, Ramat-Gan: 167-188 (Hebrew).
  38. Zissu B., Ganor A. and Farhi Y., 2001. Finds from the Hiding Complex at 'Moran 1' Site in the Southern Judaean Foothills. in: Eshel H. and Zissu B. (eds.). New Studies on the Bar Kokhba Revolt, Proceedings of the 21th Annual Conference of the Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies. Bar-Ilan University, Ramat-Gan: 53-72. (Hebrew).
  6 מתוך 32
  39. Zissu B. and Eshel H., 2001. The Geographical Distribution of the Bar Kokhba Coins. in: Eshel H. and Zissu B., (eds.). New Studies on the Bar Kokhba Revolt, Proceedings of the 21th Annual Conference of the Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies. Bar-Ilan University, Ramat-Gan: 17-40. (Hebrew).

   

  2000
  40. Zissu B., 3222. The Dovecote at Horvat Eleq. in: Hirschfeld Y. Ramat Hanadiv Excavations - Final Report of the 1984-1998 Seasons. Jerusalem. pp. 617-627.
  41. Eshel H. and Zissu B., 2000. Ketef Jericho: Archaeological Introduction. Miscellaneous Texts from the Judaean Desert. Discoveries in the Judaean Desert XXXVIII. Oxford. pp. 3-20.
  42. Zissu B., 2000. The Ossuary of "Imma, Daughter of Hanania", and the Second Temple Period Jewish Settlement at Sokho, Judaean Foothills. in: A. Faust and E. Baruch (eds.). New Studies on Jerusalem, Proceedings of the Sixth Conference. Ramat-Gan. pp. 64-74. (Hebrew).
  43. Zissu B. and Kloner A., 2000. The Caves of "Simon the Just" and "The Little Synhedrion" – Two Burial Systems from the Second Temple Period. in: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies. Vol. IX. Ariel. pp. 95-111. (Hebrew).

   

  1999
  44. Avni G. and Zissu B., 1999. The Tombs of the Prophets on the Mount of Olives – A Reconsideration. in: A. Faust and E. Baruch (eds.).New Studies on Jerusalem, Proceedings of the Fifth Conference. Ramat-Gan. pp. 117-127. (Hebrew).
  45. Eshel H. and Zissu B., 1999. An Archaeological Survey in El-Jai Cave in Nahal Michmash (Wadi Suweinit). in: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies, Vol. 8. Ariel. pp. 81-96. (Hebrew).

   

  1998
  46. Eshel H. and Zissu B., 1998. Finds from the Bar Kokhba Period in the Caves at Ketef Jericho. in: Eshel H. and Amit D. (eds.). Refuge Caves of the Bar Kokhba Revolt. Tel Aviv. pp. 113-151. (Hebrew).
  7 מתוך 32
  47. Eshel H., Zissu B. and Frumkin A., 1998. Two Refuge Caves in Wadi Suweinit. in: Eshel H. and Amit D. (eds.). Refuge Caves of the Bar Kokhba Revolt. Tel Aviv. pp. 93-109. (Hebrew).
  48. Sagiv N. and Zissu B., 1998. Horvat Tabaq at Tel Goded – A Jewish Site which was Destroyed during the Bar-Kokhba Revolt. in: Y. Eshel (ed.). Judea and Samaria Research Studies, Proceedings of the Seventh Annual Meeting 1997. Ariel. pp. 115-139. (Hebrew).
  49. Zissu B., 1998. New Evidence from Burial Caves for the Existence of Jewish Settlements in the Judaean Shephelah after the Great Revolt. in: Ackerman O. (ed.) The Judaean Shephelah – Man, Nature and Landscape, Proceedings of the Eighteenth Annual Conference of the Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies. Bar-Ilan, Ramat-Gan: 45-57. (Hebrew).

   

  1997
  50. Sagiv N., Zissu B. and Amit D., 1997. The Northern Water System of Beth-Guvrin-Eleutheropolis. in: Eshel Y. (ed.) Judea and Samaria Research Studies, Proceedings of the 6th Annual Meeting-1996. Kedumim-Ariel: 245-258. (Hebrew).

   

  1996
  51. Zissu B., 1996a. Field Graves at Beit Zafafa: Archaeological Evidence for the Essene Community ? in: Faust A. (ed.). New Studies on Jerusalem, Proceedings of the Second Conference. Ramat-Gan. pp. 32-40. (Hebrew).

   

  1995
  52. Zissu B., 1995. Kh. Aleq and Kh. Abu Haf - Two Herodian Columbaria Towers. in: Humphrey J. (ed.). Roman and Byzantine Near East, Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 14. Ann Arbor. pp. 56-69.
  8 מתוך 32
  מאמרים בכתבי עת Articles in periodicals

   

  2009
  53. Zissu B. and Ganor A., 2009. Horvat 'Ethri – A Jewish Village from the Second Temple Period and the Bar Kokhba Revolt in the Judean Foothills. Journal of Jewish Studies LX. pp. 90-136.
  54. Zissu B., Moyal H. and Ganor A., 2009. Tombs, Quarries and Agricultural Installations at Fardisya (East). 'Atiqot 61. pp. 61*-74* (Hebrew).
  55. Kloner A., and Zissu B., 2009, Underground Hiding Complexes in Israel and the Bar Kokhba Revolt, Opera Ipogea, Journal of Speleology in Artificial Cavities 1/2009, pp. 9-28.
  56. Matheson C.D., Vernon K.K., Lahti A., Fratpietro R., Spigelman M., Gibson S., Greenblatt C.L., Donoghue H.D., and Zissu B., Molecular Exploration of the First-Century Tomb of the Shroud in Akeldama, Jerusalem. PLoS One 16;4 (12), 2009, http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008319
  57. Zissu B., Eshel H., Stiebel G.D., Porat R., Langford B., Davidovich U. and Frumkin A., 2009. Finds from the Bar-Kokhba Period in the Teomim Cave in the Western Jerusalem Hills. Qadmoniot 138. pp. 118-121 (Hebrew).

   

  2008
  58. Zissu B., 2008. The Hellenistic Fortress at Horvat Tura and the Identification of Tur Shimon. Israel Exploration Journal 58. pp. 171-196.
  59. Shivtiel Y. and Zissu B., 2007-2008. Coins from the „Akbara and Nahal „Amud Cliffs. Israel Numismatic Journal 16. pp. 112-117.
  60. Zissu B. and Ganor A., 2008a. Survey and Excavations at Horbat Burgin in the Judean Shephelah: Burial Caves, Hiding Complexes and Installations of the Second Temple and Byzantine Periods. 'Atiqot 58: 15-48 (Hebrew).

   

  2007
  9 מתוך 32
  61. Zissu B., 2007. A Burial Cave from the Second Temple Period at El-Maghar on the Southern Coastal Plain. Buletin of the Anglo Israel Archaeological Society 25. pp. 9-17.
  62. Zissu B. and Ganor A., 2007. A New 'Qorban' Inscription on an Ossuary from Jerusalem. Cathedra 123. pp. 5-12 (Hebrew).
  63. Zissu B. and Perry L. 2007. Identification of Ancient Modi'in and Byzantine Moditha – Towards a Solution of a Geographical-Historical Issue. Cathedra 125. pp. 5-20 (Hebrew).
  64. Amar Z. and Zissu B., 2007. The Meaning and Function of the Perforated Sarcophagi and Ossuaries Found in Jerusalem and its Surroundings. Eretz-Israel 28. pp. 159-164 (Hebrew).

   

  2006
  65. Zissu B., Tepper Y. and Amit D., 2006. Miqwa'ot at Kefar „Othnai near Legio. Israel Exploration Journal 56/1. pp. 57-66.
  66. Sagiv N. and Zissu B., 2003-2006. A Note on a Bar Kokhba Coin from Tel Goded in the Judean Shephelah. Israel Numismatic Journal 15. pp. 87-89.

   

  2005
  67. Zissu B., 2005. A Burial Cave with a Greek Inscription and Graffiti at Khirbat el-„Ein, Judean Shephelah. „Atiqot 50. pp. 27-36.
  68. Abu Raya R. and Zissu B., 2005. A Second Temple Period Burial Cave from the Mount of Olives, Jerusalem. ‘Atiqot 49. pp. 33-37.
  69. Gass E. and Zissu B., 2005. In Search for the Judean Achzib. Jahrbuch des Deutschen Evangelischen Instituts fuer Altertumswissenschaft des Heiligen Landes. Band 9/10. pp. 66-76.
  70. Gass E. and Zissu B., 2005. The Monastery of Samson up the Rock of Etham in the Byzantine Period. Zeitschrift des Deutschen Palästina- Vereins. 121/2. pp. 168-183.
  12 מתוך 32

   

  2004
  71. Zissu B., 2004. The Cave of "Yudan Sha'ul" at Horbat Kishor, Southern Judean Shephelah. 'Atiqot 46, pp. 27-35 (Hebrew).
  72. Zissu B. and Ganor A., 2004. Metal Utensils from the Time of the Bar Kokhba Discovered in the Southern Judaean Foothills, Israel. BABesch (Bulletin Antieke Beschaving) 79, pp. 111-121.
  73. Zissu B., 2004a. The Hellenistic Fortress at Horvat Tura in the Jerusalem Hills and the Identification of Tur Shimon. Cathedra 112, pp. 5-18 (Hebrew).

   

  2002
  74. Zissu B. and Eshel H., 2002. The Geographical Distribution of Coins of the Bar Kokhba War. Israel Numismatic Journal 14. pp. 157-167.
  75. Zissu B. and Ganor A., 2002. Horvat 'Ethri - A Second Temple Period Jewish Village in the Judaean Foothills. Qadmoniot 123: 18-27 (Hebrew).
  76. Eshel H. and Zissu B., 2002. Coins from the el-Jai Cave in Nahal Mikhmash (Wadi Suweinit). Israel Numismatic Journal 14. pp. 168-175.
  77. Eshel H. and Zissu B., 2002a. The Excavation of Cave VIII/9 (“The Large Cave Complex”). „Atiqot XLI: 151-166 (Hebrew).
  78. Eshel H. and Zissu B., 2002b. Survey and Excavations of Caves on the Slopes of Triangulation Point 86, on the Edges of Jabel Ma‟ar El-Bas (Ketef Yeriho). ‘Atiqot XLI: 141-151 (Hebrew).
  79. Nahshoni P., Zissu B., Sarig N., Ganor A., and Avganim A., 2002. A Rock-Cut Burial Cave from the Second Temple Period at Horbat Zefiyya, Judean Shephelah. „Atiqot XLIII. pp. 49-71.

   

  2001
  80. Zissu B., 2001. The Identification of the Copper Scroll's Kahelet at‘Ein Samiya in the Samarian Desert. Palestine Exploration Quarterly 133. pp. 145-158.
  11 מתוך 32
  81. Eck W. and Zissu B., 2001. A Nauclerus de oeco poreuticorum in a New Inscription from Ashkelon/Ascalon. Scripta Classica Israelica XX. pp. 89-96.

   

  2000
  82. Abu Raya R. and Zissu B., 2000. Burial Caves from the Second Temple Period on Mount Scopus. 'Atiqot XL: 1-12. (Hebrew).

   

  1999
  83. Zissu B., 1999. Daniel in the Lion‟s Den (?) at Tel Lavnin, Judaean Shephelah. Revue Biblique 106-4. pp. 563-573.
  84. Zissu B. and Rokach S., 1999. A Hellenistic Columbarium at Ziqim. ‘Atiqot XXXVIII. pp. 65-73.
  85. Eshel H. and Zissu B., 1994-99. Roman Coins from the „Cave of the Sandal‟ West of Jericho. Israel Numismatic Journal 13. pp. 70-77.
  86. Kloner A. and Zissu B., 1999. A Round Table-Top of a Single-Pedestalled „Delphica‟ from Horvat Tabaq. Israel Exploration Journal 49. pp. 242-248.

   

  1998
  87. Zissu B., 1998. Qumran Type Graves in Jerusalem: Archaeological Evidence of an Essene Community ? Dead Sea Discoveries 5,2. pp. 158-171.
  88. Sagiv N., Zissu B. and Avni G., 1998. Tombs of the Second Temple Period at Tel Goded, Judean Foothills. `Atiqot XXXV: 7-21. (Hebrew).

   

  1997
  89. Zissu B., 1997. Two Herodian Columbarium Towers at Khirbet 'Aleq and Khirbet Abu Hof. Qadmoniot 112: 106-106. (Hebrew).

   

  1996
  90. Zissu B., 1996. A Graffito Depicting a Horseman from the Judaean Foothills. Palestine Exploration Quarterly 128. pp. 52-56.
  13 מתוך 32
  91. Zissu B., 1996b. H. Zikhri – "The Rider's Cave". `Atiqot XXX: 17-21. (Hebrew).
  92. Gershuni L. and Zissu B., 1996. Tombs of the Second Temple Period at Giv'at Shapira, Jerusalem. `Atiqot XXX: 45-59. (Hebrew).

   

  1995
  93. Eshel H. and Zissu B., 1995. Ketef Jericho, 1993. Israel Exploration Journal 45. pp. 292-298.
  ב. פרסומים שאינם שפיטים Non-refereed publications
   Kloner A., Zissu B. and Shahar Y., 2008. The Great Revolt in the Galilee and the Hiding System Phenomenon in the Land of Israel. In: Guri-Rimon O. (ed.) The Jewish War in the Galilee. Haifa. pp. 91-100 (Hebrew).
   Zissu B., 2007. Village Razed, Rebel Beheaded, How Hadrian Suppressed the Second Jewish Revolt at Horvat 'Ethri. Biblical Archaeology Review 33/5. pp. 32-41.
   Zissu B., 1999. Odd Tomb Out; Has Jerusalem‟s Essene Cemetery Been Found ? Biblical Archaeology Review 25,2. pp. 50-55, 62.
   Zissu B., 1999. A Hiding Complex at Tell 'Adulam. Niqrot Zurim 20. pp. 69-77 (Hebrew).
   Zissu B. and Ganor A., 1999. Burial Caves from the Second Temple Period on 'En Rogel Street, Jerusalem. Niqrot Zurim 20. pp. 95-102 (Hebrew).
   Sagiv N. and Zissu B., 1999. Rock-Cut Caves and Hiding Systems at Horvat Tabaq. Niqrot Zurim 20. pp. 46-68 (Hebrew).
   Amit D. and Zissu B., 1999. Jewish Sites from the Second Temple Period near Masu'ot Itzhak. in: Livneh M. and Yehezkeli R. (eds.). Yad le-Yair, Eretz-Israel, Researches in the Memory of Yair Bashan. Tel-Aviv: 114-129. (Hebrew).
   Zissu B., 1997. Antiquities Looting in Israel. Teva Ha'Dvarim 22. pp. 118-125 (Hebrew).
   During the years, I have published c. 55 articles and notes in the Hebrew/English periodical Excavations and Surveys in Israel
   I wrote 3 entries in the Archaeological Encyclopedia of the Holy Land, edited by: A. Negev and S. Gibson, New York and London

  2001.
  12 מתוך 32
  3. פרסומים לאחר הדרגה האחרונה Publications since the last promotion
  א. פרסומים שפיטים Refereed Publications
  ספרים )מחבר( Books (as author)
  94. Eshel H. and Zissu B., (2015). The Bar Kokhba Revolt – An Archaeological Perspective. Jerusalem, Yad Ben Zvi (Hebrew, 149 pages; English Version in Preparation).
  95. Zissu B., Ganor A., Kehati R., (2015). Archaeological Survey of Israel – Devira Map (120). Jerusalem, IAA (ISBN:978-965-406-499-6; Hebrew, English Version in Preparation; http://www.antiquities.org.il/survey/new/#about).*
  סדרות/כתבי עת )כעורך( Series/Periodicals (as editor)
  96. Barag D. and Zissu B., (2010). Israel Numismatic Journal 17 [Studies in Honour of Arnold Spaer]. Jerusalem (English; 256 pages).
  97. Deutsch R. and Zissu B., (2014). Israel Numismatic Journal 18 [Studies in Memory of Dan Barag]. Jerusalem (English; 237 pages).
  98. Deutsch R. and Zissu B., (2016). Israel Numismatic Journal 19 [Studies in Honour of David Jeselsohn]. Jerusalem (English; 160 pages).
  מאמרים ופרקים בספרים Articles and Chapters in Books

   

  2017
  57. Zissu B., and Klein E., Davidovich U. Porat R., Langford B., and Frumkin A., 2017, Votive Offerings from the Late Roman Period in the Te'omim Cave, Western Jerusalem Hills, in O. Tal and Z. Weiss (eds.), Expressions of Cult in the Southern Levant in the Greco-Roman Period, [Manifestations in Text and Material Culture, CS 6], Turnhout, Brepols Publishers., pp. 111-130.
  58. Kloner A., Klein A., and Zissu B., 2017. The Rural Hinterland (Territorium) of Aelia Capitolina. In: Avni G and Stiebel G.D., (eds.) Roman Jerusalem, A New Old City [Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 105]. Portsmouth, Rhode Island. pp. 131-142.
  14 מתוך 32
  59. Zissu B., Langford B., Porat R., Raviv D., and Frumkin A., 2017. The ʿAbud Cave during the Jewish Revolts against the Romans – New Findings, in: Tavger A., Amar Z., (eds.), In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 7. Ariel-Talmon. pp. 163-180 (Hebrew).
  60. Klein, E., and Zissu, B, 2017, "Graffiti of Boats from the Hellenistic and Early Roman Period in Underground Chambers in the Judean Foothills, Israel", in: M. Parise, C. Galeazzi, R. Bixio and A. Yamac (eds.), Hypogea 2017- Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Cappadocia, Turkey, March 06/10 – 2017, Istanbul, pp. 46-57.
  61. Porat, R., Kalman, Y., Chachy, R., and Zissu, B, 2017, "Underground Herodium :Guerrilla Warfare during the Bar Kokhba War (132–136 CE) under Herod's Royal Palace Fortress ", in: M. Parise, C. Galeazzi, R. Bixio and A. Yamac (eds.), Hypogea 2017- Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Cappadocia, Turkey, March 06/10 – 2017, Istanbul, pp. 337-348.

   

  2016
  62. Zissu B., Langford B., Dayan A., Porat R., and Frumkin A., 2016. Archaeological Survey of the Caves of Wadi Shiban Monastery, Eastern Benyamin, in: Patrich J., Peleg-Barkat O., and Ben Yosef E., (eds.), "Arise and Walk through the Land", Studies in the Archaeology and History of the Land of Israel in Memory of Yizhar Hirschfeld on the Tenth Anniversary of his Demise, Jerusalem, pp. 249-264 (Hebrew).
  63. Zissu B., and Eshel H., 2016, Religious Aspects of the Bar-Kokhba Revolt – The Foundation of Aelia Capitolina on the Ruins of Jerusalem, in: K. Ulanowski (ed.), The Religious Aspects of War in the Ancient Near East, Greece and Rome, Leiden and Boston, E. J. Brill Academic Publishers., pp. 387-405.

   

  2015
  64. Zissu B., 2015, Chapter 18, Graffito of a Ship and a Boat, in: R. Porat, R. Chachy, and Y. Kalman, Herodium, Final Reports of the 1972–2010 Excavations, Directed by Ehud Netzer, Vol. I, Herod’s Tomb Precinct, Jerusalem, pp. 511-514.
  15 מתוך 32
  65. Zissu B., and Kloner A., 2015, The Necropolis of Hellenistic Maresha, Judean Foothills, Israel. In: M. Parise, C. Galeazzi, R. Bixio, C. Germani (eds.). Hypogea 2015: Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities, Italy, Rome, March 11-17. 2015. Rome. pp. 100-114.
  66. Zissu B., and Kloner A., 2015, Subterranean Complexes at Maresha and Additional Notes on the Judean Hiding Complexes. in: S.R. Wolff (ed.), Villain or Visionary? Macalister and the Archaeology of Palestine [PEF Annual XII]. London. pp. 96-111.
  67. Zissu B., Klein E., Kloner A., 2015. Settlement Processes in the Territorium of Roman Jerusalem (Aelia Capitolina). In: XVIII CIAC: Centre and Periphery in the Ancient World [Section 2: Landscape Archaeology and Natural Resources].
  68. Zissu, B., Ecker, A., and Klein, E, 2015, "A Roman Military Camp North of Bet Guvrin/Eleutheropolis?", in: G.D. Stiebel, O. Peleg-Barkat, D. Ben-Ami and Y. Gadot (eds.), New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Collected Papers, Vol. IX, Jerusalem, pp. 217-234.
  69. Avni, G., and Zissu, B, 2015, The “Tomb of the Prophets” on the Mount of Olives: A Re-Examination. In: A.E. Killebrew and G. Fassbeck (eds). Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology: VeHinnei Rachel, Essays in Honor of Rachel Hachlili. Leiden: Brill, pp. 16-32.
  70. Klein, E., and Zissu, B, 2015, “A Subterranean Complex at Horvat “Maresha-West” – Hideout and Graffito”, in: M. Billig (ed.), Judea and Samaria Research Studies, Vol. 24, Ariel, pp. 111-120 (Hebrew).
  71. Klein, E., Zissu, B., Goldenberg, G., and Ganor, A, 2015, "New Studies on the Hideouts Complexes in the Judean Foothills", in: G.D. Stiebel, O. Peleg-Barkat, D. Ben-Ami and Y. Gadot (eds.), New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region, Collected Papers, Vol. IX, Jerusalem, pp. 235-255.
  72. Kloner A., Zissu B., and Graicer N., 2015. The Hiding Complexes at Horvat Qasra, Southern Judean Foothills. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.), In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 5. Ariel-Talmon. pp. 151-163 (Hebrew).
  16 מתוך 32

   

  2014
  73. Zissu B., and Klein E., 2014, On the Use and Reuse of Rock-Cut Tombs and a Ritual Bath at Tel en-Naṣbeh: New Perspectives on the Roman and Byzantine Necropoleis, in: J.R. Zorn and A.J. Brody (eds.), "As for me, I will dwell at Mizpah …": The Tell en-Nasbeh Excavations after 85 Years, [Gorgias Studies in the Ancient Near East 9], Piscataway, New Jersey, Gorgias Press, pp. 199-224.
  74. Zissu B., Langford B., Ecker A., and Eshel E., 2014. Aramaic and Latin Graffiti in an Underground Complex at Khirbet 'Arak Hala – North of Bet Guvrin, in: Eshel E., and Levin Y., (eds.), "See, I will bring a scroll recounting what befell me" (Ps 40:8), Epigraphy and Daily Life from the Bible to the Talmud, Dedicated to the Memory of Professor Hanan Eshel, Goetingen and Bristol, pp. 123-142.
  75. Zissu B., Langford B., Porat R., Raviv D., and Frumkin A., 2014. An Archaeological Survey of the Elqana Cave in Western Samaria. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.), In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 4. Ariel-Talmon. pp. 15-30 (Hebrew).
  76. Zissu, B., Klein, E., and Kloner, A, 2014, "Settlement Processes in the Territorium of Roman Jerusalem (Aelia Capitolina)", in: J.M. Alvarez, T. Nogales and I. Roda (eds.), XVIII CIAC: Centre and Periphery in the Ancient World, Merida, pp. 219-223.
  77. Kloner A., and Zissu B., 2014. The Geographical Distribution of Hiding Complexes and Refuge Caves during the Bar Kokhba Revolt – Some New Insights. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.), In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 4. Ariel-Talmon. pp. 57-68 (Hebrew).
  78. Frumkin A., Zissu B., Langford B., Porat R., and Cassel R., 2014. The King's Stone in Mount Ephraim: Alabaster Quarry in the 'Abud Cave. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.), In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 4. Ariel-Talmon. pp. 69-78 (Hebrew).
  79. Klein, E., and Zissu, B., 2014, Excavation and Survey at Hurbat Husham in the Judean Foothills and its Possible Identification with Thamnata, One of
  17 מתוך 32
  Bacchides' Fortresses, in: E. Baruch and A. Faust (eds.), New Studies on Jerusalem, Vol. 20 (Hebrew). Ramat-Gan. pp. 141-183.

   

  2013
  80. Zissu B. and Klein E., 2013. Some Remarks on the Jewish Settlement in Judea during the Mishnaic and Talmudic Periods in Light of Funerary Finds. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.), In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 3. Ariel-Talmon. pp. 171-190 (Hebrew).
  81. Meir E., Klein E., and Zissu B., 2013. Archaeological Excavations at Khirbet Jamjum, Gush Etzion. in: B. Zissu (ed.), Jerusalem and Eretz-Israel 8-9. Jerusalem. pp. 365-394 (Hebrew).
  82. Zissu B., and Kloner A. 2013. Bar-Kokhba Caves, in: D.M. Master (ed.), The Oxford Encyclopedia of the Bible and Archaeology, Internet Resource: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref:obso/9780199846535.00…

   

  2012
  83. Zissu B., and Gass E., The Identification of Biblical Achzib at Khirbet en El-Kizbe in the Judean Shephelah and the Origins of Shimon Bar Kokhba, in: Maeir A. M., Magness J., and Schiffman L.H., (eds.), ‘Go Out and Study the Land’ (Judges 18:2), Archaeological, Historical and Textual Studies in Honor of Hanan Eshel, Leiden and Boston, 2012, pp. 377-426.
  84. Zissu B., and Hendin D., 2012. Further Remarks on Coins in Circulation during the Bar-Kokhba War: Teomim Cave and Horvat 'Ethri Hoards. in: D.M. Jacobson and N. Kokkinos (eds.). Judaea and Rome in Coins 65 BCE-135 CE, Papers Presented at the International Conference Hosted by Spink, 13th-14th September 2010. London. pp. 215-228.
  85. Zissu B., Langford B., Ecker A., and Eshel E., 2012. A Graffito Bearing the Name of Trajan in a Cave at Kh. 'Arak Hala, North of Bet Govrin. in: D. Amit, G.D. Stiebel, O. Peleg-Barkat and D. Ben-Ami (eds.), New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region Vol. VI. Jerusalem. pp. 110-121 (Hebrew).
  18 מתוך 32
  86. Ganor A., Klein A., Avner R. and Zissu B., 2012. A Byzantine Church and an Underground Hiding-Complex from the Bar-Kokhba Revolt at Horvat Midras in the Judean Shephelah. in: M. Billig (ed.). Judea and Samaria Research Studies 21. Ariel. pp. 107-124 (Hebrew).

   

  2011
  87. Klein E., and Zissu B., 2011. Ritual Immersion Baths (Miqwa'ot) with Double Entrances in the Jerusalem Hills. in: E. Baruch, Y. Levin and A. Levy-Reifer (eds.). New Studies on Jerusalem 18. Ramat-Gan. pp. 225-245 (Hebrew).
  88. Kloner A., and Zissu B., 2011. Burial Cave 1050 in East Talpiot. in: E. Baruch, Y. Levin and A. Levy-Reifer (eds.). New Studies on Jerusalem 18. Ramat-Gan. pp. 151-173 (Hebrew).
  89. Zissu B., Neugeborn H., Ganor A., Klein E., and Klein A., 2012. New Discoveries at Horvat Burgin in the Judean Shephelah: Tombs, Hiding Complexes and Graffiti. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.), In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 2. Ariel-Talmon. pp. 119-139 (Hebrew).
  90. Kloner A., and Zissu B., 2011. The Interchange of the Eastern Cardo and the Southern Decumanus of Aelia Capitolina. in: E. Baruch, A. Levy-Reifer and A. Faust (eds.). New Studies on Jerusalem 17. Ramat-Gan. pp. 385-401 (Hebrew).
  91. Zissu B., and Tendler A.S., 2011. The Kidron Valley Tombs in the Byzantine Period – A Reconsideration. in: E. Baruch, A. Levy-Reifer and A. Faust (eds.). New Studies on Jerusalem 17. Ramat-Gan. pp. 7*43*.
  92. Zissu B., Klein E., Davidovich U., Porat R., Langford B., and Frumkin A., 2011. A Pagan Cult Site (?) from the Late Roman Period in the Teomim Cave, Western Jerusalem Hills. in: E. Baruch, A. Levy-Reifer and A. Faust (eds.). New Studies on Jerusalem 17. Ramat-Gan. pp. 311-341 (Hebrew).
  93. Ganor A., Klein A., Avner R., and Zissu B., 2011. Excavations at Horvat Midras in the Judaean Shephelah 2010-2011: A Preliminary Report. in: D. Amit, G.D. Stiebel and O. Peleg-Barkat (eds.). New Studies in the Archaeology of Jerusalem and its Region 5. Jerusalem. pp. 200-214 (Hebrew).
  94. Zissu B. and Raviv D., 2011. The Water Cisterns of Arumah (Khirbet el Urmeh), Eastern Samaria. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.)., In the
  19 מתוך 32
  Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 1. Ariel-Talmon. pp. 143-158 (Hebrew).
  95. Langford B., Zissu B. and Frumkin A., 2011. The Discovery of the 'Abud Cave. In: Tavger A., Amar Z., and Billig M., (eds.)., In the Highland's Depth, Ephraim Range and Binyamin Research Studies 1. Ariel-Talmon. pp. 69-75 (Hebrew).

   

  June to December 2010
  96. Zissu B., and Kloner A., 2010. Horvat Midras – (Kh. Durusiya): A Reassessment of an Archaeological Site from the Second Temple Period and the Bar-Kokhba Revolt. in: E. Baruch, A. Levy-Reifer and A. Faust (eds.), New Studies on Jerusalem 16. Ramat-Gan. pp. 231-253 (Hebrew).
  97. Kloner A., and Zissu B., 2010. A Street Pavement Along Lion's Gate Street and its Dating to the First Century CE. in: E. Baruch, A. Levy-Reifer and A. Faust (eds.), New Studies on Jerusalem 16. Ramat-Gan. pp. 303-319 (Hebrew).
  מאמרים בכתבי עת Articles in periodicals
  2017
  57. Raviv D., and Zissu B., 2017. The Aruma Fortress (Khirbat al-'Urma): A Site of the Second Temple Period in Eastern Samaria. Qadmoniot 153. pp. 28-32 (Hebrew).
  58. Zissu B., Klein E., Porat R., Langford B., and Frumkin A., 2017, Roman Cult, Jewish Rebels Share Jerusalem Cave Site, Biblical Archaeology Review 43/6, pp. 30-39.

   

  2016
  59. Zissu B., Kloner A.,Ganor A., Avner R., and Klein A. 2016, Horvat Midras (Khirbet Durusiya): An Ancient Settlement and its Artificial Cavities in the Judean Foothills, Israel, Opera Ipogea, Journal of Speleology in Artificial Cavities 2/2016, pp. 11-28.
  60. Zissu B., and Eshel E., 2016. Ostraca from Horvat 'Ethri in the Judean Foothills, Eretz Israel 32 [Joseph Naveh Volume]. (Hebrew). Pp. 66-74.
  32 מתוך 32
  61. Zissu B., Langford B., Porat R. and Frumkin A., 2016. Coins from the 'Abud Cave in Southwestern Samaria from the Time of the Jewish Revolts against the Romans. Israel Numismatic Journal 19. pp. 33-44.
  62. Bar-Magen A., and Zissu B., 2016. An Eigth Century Gold Coin with a Hebrew Inscription from Al-Andalus - The Iberian Peninsula. Israel Numismatic Journal 19. pp. 76-106.
  63. Whetstone S., Kloner A., Graicer N., and Zissu B., 2016. The Horses' Cave at Bet Govrin. Qadmoniot 152. pp. 119-124 (Hebrew).

   

  2015
  64. Zissu B., and Perry L., 2015. Hasmonaean Modi'in and Byzantine Moditha: A Topographical-Historical and Archaeological Assessment. Palestine Exploration Quarterly 147/4, pp. 316-337.

   

  2014
  65. Zissu B., and Ecker A., 2014, A Roman Military Fort North of Bet Guvrin/ Eleutheropolis ? Zeitschrift fuer Papyrologie und Epigraphik 188, pp. 293-312.
  66. Zissu B., and Adawi Z., 2014, Two Rock-Cut Burial Caves and Greek Inscriptions from the Qidron Valley, Jerusalem, 'Atiqot 78, pp. 13-24.
  67. Zissu B., Ganor A., Klein E., and R.E. Jackson-Tal, 2014. Burial System III at Horvat 'Ethri – Late Roman Funerary Iconography, Eretz Israel 31 (Hebrew), pp. 138-143.
  68. Zissu B., and Kloner A., 2014. The Bell-Shaped Quarries of the Judean Foothills, Israel. Opera Ipogea, Journal of Speleology in Artificial Cavities, 2/2014. Pp. 47-60.
  69. Zissu B., and Kloner A., 2014, Rock-Cut Hiding Complexes from the Roman Period in Israel, Der Erdstall, Beitraege zur Erforschung kuenstlicher Hoehlen 40, pp. 96-119.
  70. Zissu B., and Abadi O., 2014, Paleo-Hebrew Script in Jerusalem and Judea from the Second Century BCE through the Second Century CE: A Reconsideration, Journal for Semitics, 23/2i. pp. 653-664.
  31 מתוך 32
  71. Zissu B., Langford B., Raviv D., Davidovich U., Porat R. and Frumkin A., 2014. Coins from the Elqana Cave in Western Samaria. Israel Numismatic Journal 18. pp. 146-154.
  72. Frumkin A., Bar-Matthews M., Davidovich U., Langford B., Porat R., Ullman M., and Zissu B., 2014. In-situ Dating of Ancient Quarries: the Case and the Source of Flowstone („Calcite-Alabaster‟) Quarrying Artifacts in the Southern Levant, Journal of Archaeological Science 41, pp. 749-758.

   

  2013
  73. Zissu B., Ganor A., Klein E., Klein A., 2013. New Discoveries at Horvat Burgin in the Judean Shephelah: Tombs, Hiding Complexes, and Graffiti. Palestine Exploration Quarterly 145. pp. 29-52.
  74. Kloner A., Zissu B., 2013. The Subterranean Complexes of Maresha: An Urban Center from the Hellenistic Period in the Judean Foothills, Israel, Opera Ipogea, Journal of Speleology in Artificial Caves 2/2013, pp. 45-62.
  2012
  75. Zissu B., 2012. Excavations near Nahmanides Cave in Jerusalem and the Question of the Identification of Biblical Nob. Israel Exploration Journal 62/1. pp. 54-70.
  76. Zissu B. and Ganor A., 2012. A Qorban-Vow Inscription on an Ossuary from Jerusalem. Maarav 17.1. 2010. pp. 21-29; 89-96.

   

  2011
  77. Zissu B. and Goren Y., 2011. The Ossuary of 'Miriam Daughter of Yeshua Son of Caiaphas, Priests [of] Ma'aziah from Beth 'Imri'. Israel Exploration Journal 61/1. pp. 74-95.
  78. Zissu B. and Klein E., 2011. A Rock-Cut Burial Cave from the Roman Period at Beit Nattif, Judaean Foothills. Israel Exploration Journal 61/2. pp. 196-216.
  79. Zissu B., Porat R., Langford B., and Frumkin A., 2011. Archaeological Remains of the Bar Kokhba Revolt in the Teomim Cave (Mŭghâret Umm et Tûeimîn), Western Jerusalem Hills. Journal of Jewish Studies 62/2. pp. 262-283.
  33 מתוך 32
  June to December 2010
  80. Zissu B., Eshel H., Langford B. and Frumkin A., 2010. Coins from the Bar Kokhba Revolt Hidden in Me'arat Ha-Teomim (Mugharet Umm et Tueimin), Western Jerusalem Hills. Israel Numismatic Journal 17. pp. 113-147.
  81. Shivtiel Y., Zissu B. and Eshel H., 2010. The Distribution of Coins of the Jewish War against Rome in Galilee and Phoenicia. Israel Numismatic Journal 17. pp. 77-87.
  82. Eshel H., Zissu B. and Barkay G., 2010. Sixteen Bar Kokhba Coins from Roman Sites in Europe. Israel Numismatic Journal 17. pp. 91-97.
  83. Zissu B. and Kloner A., 2010. The Archaeology of the Second Jewish Revolt against Rome (The Bar Kokhba Revolt) – Some New Insights. Bollettino di Archeologia on line, I 2010/ Volume speciale F / F8 / 4 , pp. 40-52. (www.archeologia.beniculturali.it)
  ב. פרסומים שאינם שפיטים Non-refereed publications
   Zissu B. and Eshel H., 2013. Coins and Hoards from the Time of the Bar Kokhba Revolt. Hoards and Genizot as Chapters in History. [Hecht Museum Catalogue no. 33]. Haifa pp. 31*-39* (English Version); (Hebrew Version, on pp. 59-65).
   Zissu B. and Goren Y., 2011. The 24th Course. Eretz 131. pp. 46-51 (English Version).
   Zissu B., 2010. Archaeology, in: E. Tsafrir et al., (eds.) A Strategy for the Upgrade and Restoration of National Cultural Properties, Prime Minister's Office, Jerusalem. pp. 13-62 (Hebrew)
   Zissu B., Porat R., Langford R., Eshel H., Stiebel G.D., and Frumkin A., 2010. Twin Treasures. Eretz, The Magazine of Israel 123. pp. 62-69.
   Zissu B., Ganor A., 2009. Horvat 'Ethri. Eretz, The Magazine of Israel 121. pp. 42-47.
   Zissu B., Kloner A., 2009. Underground Rebellion. Eretz, The Magazine of Israel 120. pp. 34-41.
  32 מתוך 32
   Zissu B., 2009. This Place is for the Birds. Biblical Archaeology Review 35/3. pp. 30-37.

  תאריך עדכון אחרון : 05/01/2023