English שלחו לחבר

פרופ' בועז זיסו

דוא"ל
boaz.zissu@biu.ac.il
משרד
בניין הפקולטה ליהדות 410 חדר 201
שעות קבלה
יום א' 19:00-18:00
קורות חיים
מחקר
 • 2003-2004, המשך פוסט-דוקטורט במכון למדעי הרוח, אוניברסיטת קלגארי, קנדה
  (Calgary Institute for the Humanities, University of Calgary, Canada).
 • 2002-2003, לימודי פוסט-דוקטורט, ב- University of California at Berkeley, USA, בתכנית להיסטוריה עתיקה וארכיאולוגיה ים-תיכונית.
 • 2002-‏1997, תואר שלישי PhD , סיום בציון מעולה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

עבודת הדוקטורט: "הישוב הכפרי בהרי ושפלת יהודה, משלהי תקופת הבית השני עד לדיכוי מרד בר כוכבא". העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' דן בר"ג, המכון לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

 • 1991-1996, תואר שני בארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

עבודת הגמר: "חידושים במחקר הנקרופוליס של ירושלים בתקופת בית שני", בהנחיית פרופ' דן בר"ג.

סיום התואר בציון 88. קבלת פרס ע"ש רחל ואברהם נגב על עבודת הגמר, בשנת 1995.

 • 1988-1991, תואר ראשון בארכיאולוגיה ובלימודים כלליים, האוניברסיטה העברית, ירושלים. הלימודים כללו חטיבה מורחבת בגיאוגרפיה וחטיבה בהיסטוריה כללית. סיום בהצטיינות.

תחומי התמחות ועניין:

 • הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד.
 • אדריכלות ותרבות חומרית של יהודים, נוצרים ונוכרים בארץ-ישראל וסביבותיה בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית.
 • גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזאנטית.
 • תרבות חומרית כללית בא"י, בדגש על מחקר כלי החרס, המטבעות וכלי הזכוכית.
 • הסקר הארכיאולוגי כאמצעי לאיסוף נתונים בשדה ולהבנת תהליכים יישוביים.
 • מחקר מערות מלאכותיות (חצובות בידי האדם) - אדריכלות, סטרטיגרפיה, אמנות.
 • טכנולוגיות קדומות.

 

 

 

פרסומים
באמצעי התקשורת

סילבוס

תאריך עדכון אחרון : 22/11/2021