שעות קבלה - מזכירות

 

  • ראש המחלקה: פרופ' קובי כהן הטב
  • סגנית מנהלית: גב' תמר מגן
  • מרכזת המחלקה: גב' חרות שוורץ