ד"ר אקר אבנר

ד"ר
ד"ר אקר אבנר
דוא"ל : 
שעות קבלה: 

מחקר

ארכאולוגיה קלאסית, ערי המזרח הרומי, אפיגרפיה יוונית ולטינית, אוסטרקה וכתובות על גבי קנקנים

תולדות העיור ביהודה הרומית, הכתובות מהארמונות ההרודיאניים, האוסטרקה ממרשה