מיקום ודרכי הגעה

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה: בניין 410 קומה 2 חדר 237