פרופ' מאיר אהרן

פרופ'
פרופ' מאיר אהרן
דוא"ל : 
שעות קבלה: 
מיקום: 

קורות חיים

פרסומים

מחקר

אודות: תואר ראשון בארכיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל (אוניברסיטה העברית - 1986); דוקטוראט בארכיאולוגיה (אוניברסיטה העברית - 1997); פוסט-דוקטוראט (Massachusetts Institute of Technology - 2003)

תחומי התמחות ועניין: ארכיאולוגיה של א"י וסביבותיה בתקופת הברונזה והברזל (ארכיאולוגיה מקראית); הפלשתים ותרבותם; חפירות תל צפית/גת (http://www.dig-gath.org/); שילוב בין ארכיאולוגיה ומדעים