פרופ' אהוד ויס

דוא"ל
Ehud.Weiss@biu.ac.il
משרד
בנין פיזיקה (203), חדר 015
שעות קבלה
יום א' 16:00 – 15:00 בתיאום מראש (בדוא"ל)
  קורות חיים

  1. Education:

   

  1989-1992    Bar-Ilan University, B.A. in the Departments of Land of Israel Studies and Life Science

  1995-1996    University College London, Institute of Archaeology, M.Sc. in Bioarchaeology and Geoarchaeology

  1996-2002     Bar-Ilan University, the Departments of Land of Israel Studies, Ph.D. in Archaeobotany

   

  2. Subject of Ph.D. Dissertation:

  Reconstruction the human economy and society of the Epipalaeolithic site Ohalo II from macrofossil botanical remains.

   

  Ph.D. Supervisor:

  Prof. Mordechai E. Kislev, Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University

   

  Post-Doctoral Studies:

  Harvard University, Department of Anthropology, Stone Age Laboratory (Prof. Ofer Bar-Yosef)  

   

  MacCurdy Post-Doctoral Fellowship in Old World Prehistory and Paleoanthropology. Harvard University, Department of Anthropology.

   

  Positions in higher educational institutions

   

  1990-1994             Area Supervisor, Tell Beit-Shemesh excavations (under the directorship of Dr. S. Bunimovitz), Bar-Ilan University.

  1992-1993             Tutor (1992) and Tutor Coordinator (1993), Nature, Science &                                Environment program, Perach: Education & Social project for                                children with social & learning disabilities, Bar-Ilan University.

  1993-1996             Research Assistant (Prof. M. Kislev), Archaeobotany Lab., Dept. of Life Sciences, Bar-Ilan University.

  1994-1996             Archaeology Teacher, Gifted Children Program, Dept. of                                Education, Municipality of Tel-Aviv.

  1997-2001             Instructor, Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University.

  2000-2001             External Teacher, Department of Land of Israel Studies, Bar-Ilan University.

  2001-2004              MacCurdy Post-Doctoral Fellowship in Old World Prehistory and Paleoanthropology. Harvard University, Department of Anthropology.

  2004-2006              External Teacher, Department of Land of Israel Studies and Archaeology, Bar-Ilan University.

  2006-2011              Visiting Scientist, Kimmel Center for Archaeological Science Weizmann Institute of Science.

  2006-2012              Senior Lecturer. Department of Land of Israel Studies and Archaeology, Bar-Ilan University.

  2012-                      Associate Professor. Department of Land of Israel Studies and Archaeology, Bar-Ilan University.

   

  3. Instructing Graduate Students.

      A. Names of M.A. Students:

  Chen Auman (Associate Instructor A. Faust)                 

  Oria Amichai

   

      B. Names of Ph.D. Students

  Ainit Snir

  Sue Frumin 

   

   

  4. Scholarships and Prizes

  1992             Excellency scholarship from Straus scholarship committee.

  1993             Excellency scholarship from Straus scholarship committee.

  1995             Excellency scholarship from Krothamer and Shtraus scholarship                      committees.

  1995             Excellency scholarship from the Scholarship Committee, Office of the Academic Secretary, Bar-Ilan University.

  1995-1996    The British Council, Foreign and Commonwealth Office - Anglo-                     Jewish Association Scholarship. £25,000

  1998-9          The Rothschild Foundation, Rothschild Fellowship Scholarship. $35,000

  2001-2004    Harvard University, Department of Anthropology, MacCurdy Post-Doctoral Fellowship in Old World Prehistory and Paleoanthropology. $150,000

   

  5. Research Grants

  2000             Irene Levi Sala CARE Archaeological Foundation, Research Grant. $5,000

  2006-2009    "Center of Excellence", Israel Science Foundation, grant No. 300/06, with N. Goren-Inbar, M.E. Kislev, R. Rabinovich and Y. Kronfeld. Title: The effect of climate change on the environment and hominins of the Upper Jordan Valley between ca. 800Ka and 700Ka ago as a basis for prediction of future scenarios. 3,712,500 NIS (1,237,500 NIS X 3 years).

  2008-2012    Individual Research Grant, Israel Science Foundation, grant No. 711/08. Title: Economic diversity and space use between occupations of Upper-Palaeolithic Ohalo II: A multi-layer spatial analysis of plant remains. 796,000 NIS (199,000 NIS X 4 years).

  2011-2014    F.I.R.S.T. (Bikura) Individual Grants No. 32/11, with A. Maeir. Title: A paleo-perspective on “Invasion Biology”: A case study from the Late Bronze Age/Iron Age transition at the archaeological site of Tell es-Safi/Gath. 856,000 NIS (214,500 NIS X 4 years).

  2012-2019    SSHRC (Social Science and Humanities Research Council, Canada) Partnership, as CI with H. Greenfield and A. Maeir (PI’s). Title: Nature of early neighbourhoods in Southern Levant: Early Bronze Age as Tell es-Safi. CAN$2,694,791

  2012-2015    White-Levy Program for Archaeological Publications, Harvard University. For the publication of a final report of the archaeobotanical assemblage of Ohalo II. $90,000

  2013-2017    Individual Research Grant, Israel Science Foundation, grant No. 1179/13. Title: Yoram Cave – environment, diet, and molecular evidences for cereals and fruits domestication from the Chalcolithic Period. 1,000,000 NIS (250,000 NIS X 4 years).

   

  6. Organization of Academic Conferences

  2004         "Ethnobotanist of distant pasts: in honour of Gordon Hillman", The International Society of Ethnobiology - Ninth International Congress, University of Kent, Canterbury, UK, together with A. Fairburn

  2006         “Changes in Agriculture Economy and Trade in Antiquity, Meeting in honor of Prof. M. Kislev” Bar-Ilan University, Faculty of Life Sciences & the Department of Land of Israel Studies and Archaeology, with O. Simchoni.

  2011         Young researchers meeting, Israel Antiquity Authority and the Department of Land of Israel Studies and Archaeology, together with E. Baruch, O. Marder and A. Gorzalczany.

   

   

  7. Previous Employments

  1990-1994    Area supervisor, Tell Beit-Shemesh excavations (Prof. S. Bunimovitz), Bar-Ilan University.

  1992-1993    Tutor (1992) and Tutor Coordinator (1993), Nature, Science & Environment program, Perach: Education & Social project for children with social & learning disabilities, Bar-Ilan University.

  1993-1996    Research assistant (Prof. M. Kislev), Archaeobotany Lab., Dept. of Life Sciences, Bar-Ilan University.

  1994-1996    Archaeology Teacher, Gifted Children Program, Depatment of Education, Municipality of Tel-Aviv.

   

  8. Other Professional Experience

  Member of the teaching committee, department of the Land of Israel Studies and Archaeology.

  Member of the young scientist forum of the Israel Academy of Sciences and Humanities (2011-2012). 

  Member of the International Work Group for Palaeoethnobotany Committee (2014- ).

   

  9. Fields of Academic Profession

  (i) Archaeobotany (Palaeoethnobotany): the study of past human activities via studies of the remains of plants in archaeological contexts - reconstructing of past humans' food and environments, past climate, agricultural practices, commerce and economic relationship, social stratification, habitat, food technology, etc. (ii) Plant domestication and the origin and spread of agriculture: the "Founder crops" – the cereals, the pulses, oil and fiber plants – their wild progenitors, first domestication and spread from the core area outbound .

   

   

  מחקר

  מרצה בכיר במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.

  פוסט-דוקטורט: המחלקה לאנתרופולוגיה, אוניברסיטת הרווארד.

  דוקטורט (בוטניקה ארכיאולוגית): המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן.

  תואר שני (ביו- וגיאו-ארכיאולוגיה): המכון לארכיאולוגיה, אוניברסיטת לונדון.

  תחומי מחקר והוראה:  1. בוטניקה ארכיאולוגית: חקר הפעילות האנושית באמצעות שרידי צמחים בחפירות ארכיאולוגיות - שחזור מזונו וסביבתו של האדם בעבר, שחזור האקלים הקדום, שחזור החקלאות הקדומה, הבנת יחסי המסחר והכלכלה, ניתוח הריבוד החברתי, טכנולוגיית המזון  ועוד. 2. מוצא צמחי התַרבות וראשית החקלאות: "האבות המייסדים" - הדגנים, הקטניות, צמחי השמן והסיבים שבויתו לראשונה.

  מחקרים בולטים בשנים האחרונות:  שחזור השדות, המסחר, והכלכלה החקלאית באשקלון של סוף תקופת הברזל; הכלכלה, הסביבה, טכנולוגיית המזון, ואסטרטגיית הליקוט של תושבי אוהלו II בתקופה האפי-פליאוליתית; ראשית החקלאות - השימוש בדגניים לעומת דגנים לאורך התקופות, תיאוריית "הקשת הרחבה" והשלכותיה הבוטניות, קציר לעומת ליקוט דגנים כמפתח להבנת התחלת החקלאות, ניתוח הממצא הבוטני ככלי להבנת התבנית המרחבית-זמנית של ראשית החקלאות.

  פרסומים

  List of Publication

   

  Refereed Publication

                                                                                                                                       

  Books (as author)

   

  1. Zohary, D., Hopf, M. and Weiss, E. Domestication of Plants in the Old World. 4th Revised edition. Oxford University Press, Oxford. 2012.

   

  Books (as editor)

   

  1. Fairbairn, A. S. and Weiss, E. (Eds.) From Foragers to Farmers: Papers in Honour of Gordon C. Hillman. Oxford: Oxbow Press. 2009.

   

  1. Boaretto, E. Shahack-Gross, R. Shalev, S. Weiner S., and Weiss E. (Eds.), Special issue of the Israel Journal of Earth Sciences, entitled “Archaeological Science in Israel”. 2009.

   

  1. Weiss, A. and Simchoni, O. Changes in Agriculture Economy and Trade in Antiquity, Meeting in honor of Prof. M. Kislev. Meeting Proceedings.  Bar-Ilan University (Hebrew and English). 2006.

   

  Articles and Chapters in Books

   

  1. 1997          Weiss, A. and Kislev, M. Using plant remains as a proxy for dating the destruction season of archaeological sites. In: Baruch, E. (ed.), New discoveries in the Coastal Plains. Bar-Ilan University (Heb.).

                   

  1. 2001          Weiss, E. & Kislev, M. The Economic Activity of Iron Age Ashkelon - Plant Remains as Indicators. In: Sasson, A., Z. Safrai, and Sagiv, N. (Eds.) Novelties in Ashkelon Research. Erez publications, Tel-Aviv. (Heb.)

   

  1. Weiss, E., Buchnik, R. Bar-Oz, G. and Reich, R. 2006. A dump in a sacred place? Two inquiries regarding the dump near the Second Temple. Baruch, E. and Faust, A. (eds) New discoveries in Jerusalem: vol. 12. Pp. 99-107. (Heb.)

   

  1. Weiss, E. 2009. Glimpsing into a hut: Economy and Society of Ohalo II’s inhabitants. In: Fairbairn, A. S. and Weiss, E. (Eds.) From Foragers to Farmers: Papers in Honour of Gordon C. Hillman. Oxbow Books.

   

  1. Weiss, E. 2011. Plant Remains from Kh. er-Rasm. In: Faust, A. and Erlich, A. The Excavations of Kh. er-Rasm: The Changing Faces of the Countryside. Archaeopress: Oxford.

   

  1. Weiss, E., Kislev, M. and Mahler-Slasky, Y. 2011. Plant Remains. Chapter 23. In L. E. Stager, D. M. Master and J. D. Schloen. Ashkelon 3: The Seventh Century B.C.E. Final Report of the Leon Levy Expedition to Ashkelon. Winona Lake, Ind.: Harvard Semitic Museum / Eisenbrauns.

   

  1. Weiss, E., Kislev, M. E., Simchoni, O. and Nadel, D. 2011. Morphogenetics of dicots and large- and small-grained wild grasses from the Paleolithic Era (Old Stone Age) Ohalo II., Israel (23,000 bp). In: Gyulai, G. (ed.) Plant Archaeogenetics. NOVA Science Publishers Inc.: Hauppauge, N.Y.

   

  1. Nadel D., Weiss, E. and H. Tschauner. 2011. Gender-specific indoor space division during the Upper Palaeolithic? A brush hut floor as a case study. In: S. Gaudzinski-Windheuser. O. Joris., M. Sensburg, M. Street and E. Turner (eds.), Site-Internal Spatial Organization of Hunter-Gatherer Societies: Case Studies from the European Palaeolithic and Mesolithic. Papers submitted at the 15th U.I.S.S.P. conference in Lisbon, 2006 (pp.263-273). Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz.

   

  1. Faust, A. and Weiss, E. 2011.Between Assyria and the Mediterranean World: The Prosperity of Judah and Philistia in the Seventh Century BCE in Context. In T. Wilkinson, S. Sherratt and J. Bennet (eds.) Interweaving worlds: systemic interactions in Eurasia, 7th to 1st millennia BC. Oxford: Oxbow.

   

  1. In press: E. Weiss.  & Mahler-Slasky, Y. The Archaeobotanical Remains. In: A. Golani (ed.), The Early B  ronze Age Site of Ashqelon Barne'a Part II - The Finds. IAA Reports. Israel Antiquities Authority: Jerusalem.

   

  1. In press: E. Weiss.  & Mahler-Slasky, Y. Plant Remains from EB Tel Qashish. In: van den Brink, E.C.M., Ad, U., Kirzner, D., Taher, M., Segal. O and Yannai, E. Late Early Bronze Age I Agricultural activity and Habitation Areas and Some Later Remains in the Margins of Tel Qashish (Tell Qasis) in the Jezreel Valley, Israel. IAA Reports. Israel Antiquities Authority: Jerusalem.

   

  1. In press: Amichai, O. & E. Weiss. The Archaeobotanical Remains. In: D. Ben-Ami and Y. Tchekhanovets (Eds.) Excavation in the Tyropoeon Valley (Giv’ati Parking Lot) Final Report II: The Byzantine and the Early Islamic Periods. IAA Reports.

   

   

  1. In Prep. Weiss, E., Lev-Yadon, S. and Mahler-Slasky, Y. Archaeobotanical analysis of the plant remains from Nahariya.

   

  Articles in periodicals

   

  1. 2002, Nadel D., Tsatskin A., Bar-Yosef Mayer D.E., Belmaker M., Boaretto E., Kislev M.E., Hershkovitz I., Rabinovich R., Simmons T., Weiss E. , Zohar I., Asfur O., Emmer G., Ghraieb T., Grinberg E., Halabi H., Weissbrod L., Zaidner Y. The Ohalo II 1999 – 2000 Seasons of Excavation: a Preliminary Report. 
   Mitekufat Haeven, Journal of the Israel Prehistoric Society 32: 17-48.

  Departmental Rating: B

   

  1. 2003, Nadel D., Tsatskin A., Bar-Yosef Mayer D.E., Belmaker M., Boaretto E., Kislev M.E., Hershkovitz I., Rabinovich R., Simchoni O. Simmons T., Weiss E. , Zohar I., Emmer G., Ghraieb T., Grinberg U., Spivak P., Weissbrod L., Zaidner Y. The Ohalo II 2001 Season of Excavation: a Preliminary Report,
   Mitekufat Haeven, Journal of the Israel Prehistoric Society 33: 9-36.

  Departmental Rating: B

   

  1. 2004, Kislev, M.E.*, Weiss, E.*, Hartman, A. Impetus for sowing and the beginning of agriculture: ground collecting of wild cereals.
   Proceeding of the National Academy of Science 101(9): 2692-2695.
   * Equal contribution

  IF 10.452

  Departmental Rating: A+

   

  1. 2004, Weiss, E.  & Kislev, M. E. Plant Remains as Indicators for Economic Activity: Iron Age Ashkelon, a Case Study.
   Journal of Archaeological Science 31: 1-13.

  IF 2.142

  Departmental Rating: A+

   

  1. 2004, Nadel, D.*, Weiss, E.*, Simchoni, O., Tsatskin, A., Danin, A., & Kislev, M. Stone Age Hut in Israel Yields World's Oldest Evidence of Bedding.
   Proceeding of the National Academy of Science 101(17): 6821-6826.
   *Equal contribution

  IF 10.452

  Departmental Rating: A+

   

  1. 2004, Weiss, E., Wetterstrom, W., Nadel, D. & O. Bar-Yosef. The Broad Spectrum Revisited: Evidence from Plant Remains.
   Proceeding of the National Academy of Science 101 (26): 9551-9555.

  IF 10.452

  Departmental Rating: A+

   

  1. 2004, Piperno, D.R.*, Weiss, E.*, Holst, I. & Nadel, D. Processing of wild cereal grains in the Upper Palaeolithic revealed by starch grain analysis.
   Nature 430 (7000): 670-673.
   *Equal contribution

  IF 32.182

  Departmental Rating: A+

   

  1. 2004, Nadel D., Tsatskin A., Belmaker M., Boaretto E., Kislev M. E., Mienis H., Rabinovich R., Simchoni O., Simmons T., Weiss E. & Zohar I. On the Shore of a Fluctuating Lake: Environmental Evidence from Ohalo II (19,500 B.P.).
   Israel Journal of Earth Science 53: 207-223.

  Departmental Rating: A

   

  1. 2005, Weiss, E. , Kislev, M.E. Simchoni, O. & Nadel, D. Small-Grained Wild Grasses as Staple Food at the 23 000-Year-Old Site of Ohalo II, Israel.
   Economic Botany 58S: 125-134.

  IF 1.260

  Departmental Rating: A

   

  1. 2005, Faust, A. & Weiss, E., Judah, Philistia and the Mediterranean World: Reconstructing the Seventh Century BCE Economic System.
   Bulletin of the American School of Oriental Research 338: 71-92.

  Departmental Rating: A+

   

  1. 2006, Weiss, E., Kislev, M.E. and Hartman, A. Autonomous Cultivation before Domestication.
   Science 312: 1608-1610.

  IF 31.853

  Departmental Rating: A+

   

  1. Hartmann, A., Kislev, M. E. & Weiss, E. 2006. How and When Was Wild Wheat Domesticated?
   Science 313: 296-297.

  IF 31.853

  Departmental Rating: A+

   

  1. Bar-Oz, G., Bouchnick, R., Weiss, E., Weissbrod, L., Lernau, O., Bar-Yosef Mayer, D. E. and Reich, R. 2007. "Holy Garbage": a quantitative study of the city-dump of Early Roman period Jerusalem.
   Levant 39: 1-12.

  Departmental Rating: A

   

  1. Weiss, E., Kislev, M. E., Simchoni, O., Nadel, D. and Tschauner, H. 2008. Plant-food preparation area on an Upper Paleolithic brush hut floor at Ohalo II, Israel.
   Journal of Archaeological Science 35: 2400-2414.

  IF: 2.142

  Departmental Rating: A+

   

  1. Weiss, E., Kislev, M. E. 2008. Plant Remains as a Tool for Reconstruction of the Past Environment, Economy and Society: Archaeobotany in Israel.
   Israel Journal of Earth Science 56: 163-173.

  Departmental Rating: A

   

  1. Melamed, Y., Weiss, E., Kislev, M., Simchoni, O. and Goren-Inbar, N. 2011. Extinction of Water Plants in the Hula Valley – Sign of Global Warming?
   Journal of Human Evolution 60(4):320-327.

  IF: 4.094

  Departmental Rating: A+

   

  1. Weiss, E. & Zohary, D. 2011. The Neolithic founder crops – their biology and archaeobotany.
   Current Anthropology 52: S237-S254.

  Departmental Rating: A+

   

  1. Nadel, D. Piperno, D.R., Holst, I. Snir, A. and E. Weiss. 2013. New evidence for the processing of wild cereal grains at Ohalo II, a 23 000-yearold campsite on the shore of the Sea of Galilee, Israel.

  Antiquity 86 (334): 990-1003.

  Departmental Rating: A

   

  1. Marder, O., Bridget, A., Ayalon, A., Bar-Matthews, M., Bar-Oz, G., Bar-Yosef Mayer, D., Berna, F., Boaretto, E., Caracuta, V., Frumkin, A., Goder-Goldberger, M., Hershkovitz, I., Latimer, B., Lavi, R., Matthews, A., Weiner, S., Weiss, E., Yas'ur, G., Yeshurun, R., & O. Barzilai. 2013. The Upper Palaeolithic of Manot Cave, Western Galilee, Israel: the 2011-12 excavations.

  Antiquity 87 (337):

  Departmental Rating: A

   

  1. Snir, A. & Weiss, E. 2014. A novel morphometric method for differentiating wild and domesticated barley through intra-rachis measurements.

  Journal of Archaeological Science 44: 69–75
  IF: 2.142

  Departmental Rating: A+

   

  1. Caracuta, V., Weiss, E., van den Brink, E.C.M., Liran, R., Vardi, J. and O. Barzilai. 2014. From Natural Environment to Human Landscape: New Archaeobotanical Data from the Neolithic Site of Nahal Zippori 3, Lower Galilee.

  NEO-LITHICS, The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research 1/14: 33-41.

   

  1. Ackermann, O., Greenbaum, N., Bruins, H., Porat, N., Bar-Matthews, M., Almogi-Labin, A., Schilman, B., Ayalon, A., Kolska Horwitz, L., Weiss, E. & Maeir, A.M. 2014. Palaeoenvironment and Anthropogenic Activity in the Southeastern Mediterranean since the mid-Holocene: The Case of Tell es-Safi/Gath, Israel.
   Quaternary International 328–329: 226–43.

   Departmental Rating: A

   

  1. Ackermann, O., Greenbaum, N., Ayalon, A., Bar-Matthews, A., Boaretto, E., Bruins, H., Cabanes, D., Horwitz, L. K., Neumann, F., Porat, N., Weiss, E., and Maeir, A. M. 2014. Using Palaeo-Environmental Proxies to Reconstruct Natural and Anthropogenic Controls on Sedimentation Rates, Tell es-Safi/Gath, Eastern Mediterranean.

  Anthropocene 8:70-82.

   

  1. Snir A, Nadel D, & Weiss E. 2015. Plant-food preparation on two consecutive floors at Upper Paleolithic Ohalo II, Israel.
   Journal of Archaeological Science 53(0):61-71.

  Departmental Rating: A+

   

  1. Hartmann-Shenkman, A. Galili, E. Kislev. M.E. & Weiss, E. 2015. Invading a new niche: Obligatory weeds at Neolithic Atlit-Yam, Israel.

  Vegetation History and Archaeobotany 24: 9-18

  Departmental Rating: A

   

  1. Weiss, E. 2015. “Beginnings of Fruit Growing in the Old World” – two generations later.

  Israel Journal of Plant Sciences 62: 75-85.

   

   

   

  1. Snir, A., Nadel, D., Groman-Yaroslavski, I., Melamed, Y., Sternberg, M. Bar-Yosef, O. and Weiss, E. 2015. The Emergence of Proto-Weeds and Cultivation Predates Agriculture.

  PLOS ONE 10:1-12.

  1. Frumin, S. Maeir, A.M. Kolska Horwitz, L. and Weiss, E. 2015. Studying Ancient Anthropogenic Impact on Current Floral Biodiversity in the Southern Levant as reflected by the Philistine Migration.

  Scientific Reports 5:13308.

   

  1. א. אקרמן, א. ויס, י. ז'בלב, א. מאיר, ס. פרומין, ל. קולסקה הורביץ. 2015. נקודות מפתח בתקופת הפלאו-אנתרופוקן (Palaeo-Anthropocene) בישראל –  פעילות  אנושית בעבר כמעצבת המרחב של הנוף הנוכחי.  

  הרשת הגיאוגרפית. 8(4): 74-61.

   

  1.  In press. Olsvig-Whittaker, L., Maeir, A. M., Weiss, E., Frumin, S., Ackermann, O., and Horwitz, L. K. Ecology of the Past – Landscapes, People and Climate Change in Philistia – the Southern Coastal Plain of Israel.
   Journal of Mediterranean Ecology

   

  1. In Prep. Hartmann-Shenkman, A. Auman-Hazan, Ch., Melamed, Y., Faust, A. and Weiss, E. The "pantry" of Tel 'Eton, Israel – Vessels and their content.
  2. In Prep. Namdar, D. Weiss, E. Neumann, R. Weiner, S. Ziffer, I. Zwickel, W. and Kletter, R. Scopolin identified in Iron Age jutlets from a Philistine repository pit in Israel. 
  3. In Prep. Namdar, D. Naeh, L. Weiss, E. and Zukerman, S. Seven-cupped bowls from the Middle Bronze Age temple of Nahariya.  
  4. In Prep. Namdar, D. Naeh, L. Weiss, E. and Zukerman, S. Incenses and rituals in the MBII temple of Nahariya. 

   

  Poster presentations

   

  1. A. Snir, E. Mintz, N. R. Rebollo, D. Nadel, E. Weiss, E. Boaretto. Can Humic substances concentration in charred material, be used as an indicator of exposure to heat? Radiocarbon and Archaeology, 6th International Symposium, Pafos, Cyprus, April 10-15, 2011.

   

  non-refereed publications

   

  1. 2002, Kislev, M., Simchoni, O. & Weiss, E., Reconstruction of the landscape, human economy, and huts use by the botanical remains found at Ohalo II. In: Nadel, D. (ed.) Ohalo II – A 23,000-Year-Old Fisher-Hunter-Gatherers’ Camp on the Shore of the Sea of Galilee. Hecht Museum, University of Haifa, Catalogue No. 20, pp. (Heb.)

   

  1. 2002, Kislev, M., Simchoni, O. & Weiss, E., Reconstruction of the landscape, human economy, and huts use by the botanical remains found at Ohalo II. In: Nadel, D. (ed.) Ohalo II – A 23,000-Year-Old Fisher-Hunter-Gatherers’ Camp on the Shore of the Sea of Galilee. Hecht Museum, University of Haifa, Catalogue No. 20, pp. *21-*23.

   

  1. 2005, Weiss, E., Des Moissons avant L’Agriculture.
   La Recherche 382: 62-65.

   

  1. 2005, Weiss, E.  & Kislev, M.E. Weeds & Seeds, what archaeobotany can teach us.
   Biblical Archaeology Review 30 (6): 32-37.

   

  1. 2006, Weiss, E. & Melamed, Y. A preliminary archaeobotanical analysis of the plant remains from City of David, visitor center, 2005.

   

   

   

   

  PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC CONFERENCES

   

  1995

  1. E. Weiss and M. Kislev. Archaeobotanical dating of the month of Ashkelon destruction – the strength of evidence. 10TH symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Innsbruck.

   

  1998

  1. E. Weiss. Food migration: decline of tef enjera eating culture among Ethiopian immigrants. 11TH symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Toulouse.

   

  2002

  1. E. Weiss and M. Kislev. Small grasses and cereals as staple food at Epipalaeolithic Ohalo II, Israel. 43rd meeting of the society of Economic Botany, NY Botanical Gardens, NY.
  2. E. Weiss and M. Kislev. Construction and destruction of Philistine Ashkelon: A View from the Plant Remains. American School of Oriental Research, Annual Meeting, Toronto, Canada.
  3. E. Weiss. Upper Palaeolithic Levantine Economy and Environment: The View from Ohalo II. Washington University at St. Louis, Dept. of Anthropology, Colloquium Series. Invited lecture.

   

  2003

  1. E. Weiss. The Ohalo II way-of-life: a broad spectrum plant assemblage from the Upper Palaeolithic. Harvard University, Dept. of Anthropology, Seminar series. Invited lecture.
  2. E. Weiss. Baking at Ohalo II, some 23,000 years ago. Society of American Archaeologists 68th Annual Meeting, Milwaukee, Wisconsin.
  3. E. Weiss. Construction, Destruction, and Trade in Philistine Ashkelon:  The Evidence from the Plant Remains. Harvard University, Dept. of Near-Eastern Languages and Civilizations & The Semitic Museum, Seminar series. Invited lecture.
  4. E. Weiss. Ohalo II: Plant Remains from the edge of the Sea of Galilee. Boston University, Department of Archaeology. Invited lecture.

   

  2004

  1. E. Weiss. The Broad Spectrum Revolution: evidences from the plant remains. 13th Symposium of the International Work-Group for Palaeoethnobotany, Girona, Spain.
  2. E. Weiss and A. Faust. From weeds to world trade, locating ancient wheat fields and tracing 7th century BCE trade pattern with weed assemblages. 13th Symposium of the International Work-Group for Palaeoethnobotany, Girona, Spain.
  3. E. Weiss. Ethnobotanist of the distant past, introduction to the symposium in honor of Gordon Hillman. Society of Economic Botany 2004 Meeting, University of Kent at Canterbury, UK.
  4. E. Weiss. Faces among the plants: the economy and society of Ohalo II’s dwellers. Society of Economic Botany 2004 Meeting, University of Kent at Canterbury, UK.
  5. A. Faust and E. Weiss. Trade and settlement expansion in the seventh century BCE: Judah, Philistia, and the Mediterranean world. American School of Oriental Research, Annual Meeting, San Antonio, Texas, USA.
  6. Weiss, E. “The baker (from Ohalo) should not testify for his dough” the beginning of grinding and baking in the end of the Upper Palaeolithic. The annual meeting of the Israel prehistoric society, Jerusalem. (Heb.)

  2005

  1. Weiss, E. Morning cereals in hunter-gatherers’ camp – Ohalo II. Departmental seminar, the Institute of Archaeology, Hebrew University, Jerusalem. (Heb.)
   Invited lecture.
  2. Weiss, E. The plant remains from Ohalo II as a key for the reconstruction of the environment and past lifestyle, and as a background for the beginning of agriculture. The department of Evolution, Systematics and Ecology, Hebrew University, Jerusalem. (Heb.)
   Invited lecture.
  3. Weiss, E. and Faust, A. From wheat grains to macro-economy: Judah, Philistia and the economic system of the Near East in the 7th century BCE. The 31st Archaeological Congress, The Society for the study of the Land of Israel and its Antiquities and the Israel Antiquity Authority. (Heb.)
  4. Weiss, E. and Kislev, M. Archaeobotany: plant remains as a tool for the reconstruction of the environment, the economy and the society in antiquity. Archaeology and Environment – The 25th meeting of the Department of Land of Israel Study and Archaeology, Bar-Ilan University. Invited lecture. (Heb.)
  5.  Weiss, E. Daily life in the Palaeolithic site Ohalo II as attested by its archaeobotanical find. The annual meeting of the Jordan Valley Academic College. Invited lecture. (Heb.)
  6. Weiss, E. The botanical evidences for the broad spectrum revolution. Departmental seminar, the Institute of Archaeology, Haifa University. Invited lecture. (Heb.)

   

  2006

  1. E. Weiss. Sowing the seeds of cultivation: the archaeobotanical perspective. Weizmann Institute of Science, Kimmel Center for Archaeological Science. Invited lecture.
  2. D. Nadel, E. Weiss. Space division of domestic activities preserved on a 23,000 years old floor at Ohalo II, Israel. International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences, XVth congress, Lisbon, Spain.
  3. Weiss, E. From collecting to sowing: the archaeobotanical evidences for the beginning of agriculture in our region. The Hebrew University, The Institute of Life Science. Invited lecture. (Heb.)
  4. Weiss, E. The Israeli archaeobotany and its contribution to the research of the beginning of agriculture. Changes in Agriculture Economy and Trade in Antiquity, Meeting in honor of Prof. M. Kislev. Bar-Ilan University, Faculty of Life Sciences & the Department of Land of Israel Studies and Archaeology. (Heb.)
  5. Weiss, E., Buchnik, R. Bar-Oz, G. and Reich, R. A dump in a sacred place? Two inquiries regarding the dump near the Second Temple. New discoveries in Jerusalem – the 12th meeting, Bar-Ilan University.

   

   

   

  2007

  1. E. Weiss, R. Rabinovich and I. Zohar. “Palaeolithic Diet” and Mediterranean Diet”: are they really based on archaeological finds? The 19th meeting of Israel Prehistoric Society, Bar-Ilan University. (Heb.)
  2. E. Weiss. “Pioneer Crops” Prior to “Founder Crops”. 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Kraków, Poland.
  3. E. Weiss, R. Rabinovich, D. Nadel and Z. Madar. The dietary-environmental potential of 23,000 years old Ohalo, a hunter-gatherers site in Israel. Symposium: Delving Deeper into Subsistence: Integrating Plant and Animal Data. Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Austin.

   

  2008

  1.  A. Faust & E. Weiss. Between Assyria and the Mediterranean World: The Prosperity of Judah and Philistia in the 7th Century BCE in Context. Ancient World Systems, What Would A Bronze Age World System Look Like? World Systems Approaches To Europe And Western Asia 4th To 1st Millennia BC, Sheffield, UK.
  2. E. Weiss. Reconstruction of the Landscape, Human Economy, and Hut Use According to Seeds and Fruit Remains from Ohalo II. Natural science as a work tools in archaeology” Symposium. The National Museum of Denmark, Copenhagen.
  3. E. Weiss. Who's in the shade? Gender, plants, and flints in Upper Palaeolithic Ohalo II, Israel. George Pitt-Rivers laboratory talk, McDonald Institute for Archaeological Research, Department of Archaeology, Cambridge University.

   

  2009

  1. E. Weiss and R. Gross. Charred seeds and sediments: scientific methods in archaeology and their potential utility in Hazor excavations as a test case. The Hebrew University, Institute of Archaeology. Invited lecture. (Heb.)
  2. E. Weiss and D. Zohary. The Eight Founder Crops – Biology and Archaeobotany. Wenner-Gren Symposium “The Beginnings of Agriculture: New data, New ideas”, organized by O. Bar-Yosef and T. D. Price, Held in March 6-13, 2009, Hacienda Temozon, near Merida, Yucatan, Mexico.
  3. Y. Melamed, E. Weiss, M. Kislev and O. Simchoni. Extinction of Water Plants in the Hula Valley – Sign of Global Warming? Climate Change in the Upper Jordan Valley between 800-700 Ka- Its Impact on the Environment and Hominins and its Potential as a Predictor of Future Scenarios. Research Conference organized by N. Goren-Inbar and Baruch Spiro on behalf of the Israel Science Foundation, Institute of Advanced Studies, Givat Ram, The Hebrew University of Jerusalem.
  4. A. Snir and E. Weiss. Spatial analysis of plant remains from two consecutive floors in Ohalo II – first steps. The annual meeting of Israel Prehistoric Society, Tel Aviv University. (Heb.)

   

  2010

  1. E. Weiss. The beginning of agriculture: were from and were to? Departmental seminar, Institute of Archaeology, Haifa University. (Heb.)
  2. E. Weiss & D. Zohary. The Spread of Southwest Asia Founder Crops to Europe and Beyond, 15th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Wilhelmshaven, Germany.
  3. A. Hartmann-Shenkman, Ch. Auman-Hazan, A. Fsust, and E. Weiss. The "pantry" of Tel 'Eton, Israel – Vessels and their content, An interim report. 15th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Wilhelmshaven, Germany.
  4. E. Weiss. From the “founder” to the “pioneer” crops of annual crops – archaeobotanical seminar. Departmental perspective, Department of Plant Sciences and Genetics in Agriculture, The Hebrew University, Faculty of Agriculture, Food and Environment. (Heb.)

   

  2011

  1. N. Rebollo, E. Mintz, E. Eckmeier, A. Snir, E. Weiss, D. Nadel, M. Zeder, O. Bar-Yosef, E. Boaretto. Influence of pH changes on graphitic components in Archaeological Charcoal. Accelerator Mass Spectrometry Conference Wellington, New Zealand.
  2. E. Weiss. Scientific Approach to Macrobotanical Remains. 1st Microarchaeology Workshop, Weizmann Institute of Science, Rehovot. Invited lecture.
  3. A. Snir, E. Mintz, N. R. Rebollo, D. Nadel, E. Boaretto  E. Weiss. Can Humic substances concentration in charred material, be used as an indicator of exposure to heat? Radiocarbon and Archaeology, 6th International Symposium, Pafos, Cyprus, April 10-15, 2011.
  4. E. Weiss. Archaeological science and the beginning of agriculture in plants – news and trends. The 37th Archaeological Congress. Bar-Ilan University. (Heb.)
  5. A. Snir, E. Boaretto, N. Rebollo, D. Nadel, E. Weiss. CSI in Ohalo II: Reconstruction of a hut’s burning process. Annual Meeting of the Israel Prehistoric Society, Haifa University. (Heb.)
  6. A. Faust and E. Weiss. The contribution of agricultural products to the economy of southern Israel during the 7th century BCE. Annual Meeting of the Society for the Acquaintance of Crops in Jewish Traditions, Bar-Ilan University. (Heb.)

   

  2012

  1. E. Weiss. From wild plants to staple food: novel issues in the 4th edition of Domestication of Plants in the Old World. Departmental seminar, the Institute of Archaeology, Hebrew University. Invited lecture. (Heb.)
  2. E. Weiss. The Natufian and Pre-Pottery Neolithic A periods – likelihood and continuation in their vegetal food. Researchers’ study day “Talking Revolution – between event and process: economy and resources. Institute of Archaeology, Hebrew University and Antiquity Authority. Invited lecture. (Heb.)
  3. E. Weiss. “Domestication of Plants in the Old World” a journey from the 3rd to the 4th editions via southwest Asia, Europe, and the Mediterranean basin. A chair in honor of Prof. D. Zohary for the occasion of the publication of the 4th edition of “Domestication of Plants in the Old World”. “Between wild and culture” annual meeting of the Mt. Scopus botanical garden, Hebrew University.
  4. E. Weiss. “Let us get grain so that we can eat and live"(Nehemiah 5:2) – the earliest evidences for the use of cereals and to their domestication in the Near East. Land of the Bible Museum. Invited lecture. (Heb.)
  5. V. Caracuta, O. Barzilai , E. C. M. Van Den Brink, R. Liran, Y. Vardi, E. Weiss and E. Boaretto. From Natural Environment to Human Landscape: New Archaeobotanical Data from the Prehistoric Site of Nahal Zippori 3 in the Lower Galilee. Annual Meeting of the Israel Prehistoric Society, Weizmann Institute of Science.
  6. A. Snir and E. Weiss. Identifying wild barley from domesticated barley using the morphometric of their distribution units. Annual Meeting of the Israel Prehistoric Society, Weizmann Institute of Science.
  7. E. Weiss. From the wild field to the baker, wheat domestication and the antiquity of bread. “Eat and Drink!” a researchers’ study day on food production technologies and utensils. Hebrew University and Israel Antiquity Authority. Invited lecture. (Heb.)

   

  2013

  1. A. Snir and E. Weiss. Forensic science in the service of archaeology – reconstructing 23,000 years old fire. The Israeli branch of the Israel Association of Fire Investigators. Invited lecture. (Heb.)
  2.  א. ויס. בוטניקה ארכיאולוגית: המזון הצמחי שבקנקן, ערב בנושא "מסתכלים בקנקן – בין ארכיאולוגיה למדע". מגלים את "ניצוצות" ההשראה – ערבי מדע פוגש רוח ואמנות במשכנות שאננים, פרויקט משותף של משכנות שאננים והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. משכנות שאננים, י-ם.
  3.  מערת יורם (מצדה) והפעילות מן התקופה הכלקוליתית המאוחרת במערות המצוקיות במדבר יהודה א. דוידוביץ', נ. מרום, ר. פורת, א. בוארטו, א. ויס. הכנס ה-25 של העמותה הישראלית לפרהיסטוריה, האוניברסיטה העברית.
  4. א. אקרמן, נ. גרינבאום, א. איילון, א. אלמוגי לבין, מ. בר-מתיוס, ה. ברוינס, ל. הורוויץ, א. ויס, נ. פורת, ד. קבאנס, ב. שילמן, א. מאיר. "המילוי הצעיר"מבט מחודש לאור הממצאים מתל צפית\גת. מרחיבים אופקים בגאוגרפיה, כנס האגודה הגאוגרפית הישראלית ה- 54, אוניברסיטת בר-אילן.
  5. א. אקרמן, א. מאיר, א. איילון, א. אלמוגי לבין, מ. בר-מתיוס, ה. ברוינס, נ. גרינבאום, ל. הורוויץ, א. ויס, נ. פורת, י. כהן עטב ,ד. קבאנס, ב. שילמן. מורשת תרבותית וסביבתית כמכפיל כח בשימור הנוף הפתוח — המקרה של תל צפית \גת. הכנס השנתי לתכנון נוף בגנים הלאומיים, אוניברסיטת תל-אביב.
  6. א. ויס. צמחי העבר כמקור לשחזור ושימור נוף קדום. הכנס השנתי לתכנון נוף בגנים הלאומיים, אוניברסיטת תל-אביב.

  2014

  1. א. ויס. ראשית חקלאות המטעים בתקופה הכלקוליתית לאור הממצא הבוטני והמולקולרי. הפורום לחקר התקופה הכלקוליתית, המפגש השביעי: תרומת מדעי החיים ומדעי הסביבה לחקר התקופה הכלקוליתית. אוניברסיטת תל-אביב.
  2. ס. פרומין, א. ויס. סביבה ודיאטה בתל צפית/ גת: שחזור על סמך ממצא בוטני. כנס האגודה הגאוגרפית ה-55 "בין תיאוריה ליישומיות", אוניברסיטת חיפה.
  3. L. Olsvig-Whittaker, L. Kolska Horwitz, E. Weiss, S. Frumin, O. Ackermann and A. M. Maeir. Ecology of the Past: Landscape Archaeological Studies in the Region of Tell es-Safi/Gath. International Congress on Landscape Ecology, Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs. Nature, Antalya, Turkey.
  4. S. Frumin, E. Weiss. Diet and Environment at Early Bronze Age Tell es-Safi/Gath: The botanical evidence. ASOR 2014 Annual Meeting, San Diego, CA.
  5. L. Olsvig-Whittaker, L. Kolska Horwitz, E. Weiss, S. Frumin,  O. Ackerman, and A.M. Maeir. Ecology of the Past: Landscape Archaeological Studies in the Region of Tel es-Safi/Biblical Gath and Tall Zira’a/Gadara Region. Understanding Mediterranean Landscapes: Human vs. Nature, International Congress on Landscape Ecology. Antalya, Turkey

   

  2015

  1. א. ויס. ארכיאובוטניקה: זרעים. אופקים חדשים במדעי הארכיאולוגיה, סדנא לארכיאולוגים חופרים מטעם רשות העתיקות.
  2. מ. דוד, א. דוידוביץ, נ. מרום וא. ויס. "פרח נתתי לנורית" - נוריות, פרחים והשתמרות הממצא הבוטני במערת יורם הכלקוליתית. הקונגרס הארכיאולוגי ה-41. החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, רשות העתיקות, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה.
  3. E. Weiss and and Y. MahlerSlasky. Foreign Plant Food in the LB IIA Palace at BetShemesh. The Canaanite was then in the land (Gen. 12: 6): Canaanites in Southern Canaan during the Late Bronze and Early Iron Ages, The First Annual Ackerman Family Workshop in Biblical Archaeology, Bar-Ilan University.
  4. L. Olsvig-Whittaker, D. Vieweger, K. Soennecken , L. Kolska Horwitz, E. Weiss, S. Frumin,  O. Ackerman, and A.M. Maeir. Spatial aspects of land use through time: A GIS based study of the Biblical sites of Gath (Israel) and Gadara (Jordan). Mission Biodiversity: Choosing new paths for conservation. The 27th International Congress for Conservation Biology (ICCB) and the 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB). Montpellier, France.
  5.  

  תאריך עדכון אחרון : 05/01/2023