ד"ר אלפרסון-אפיל נירה

ד"ר

פרסומים

מחקר

תחומי התמחות: הרקורד הפרהסטורי של ארץ-ישראל, שימוש באש ע"י האדם הפרהיסטורי, ניתוח כלי אבן מן הפליאולית התחתון והפליאולית התיכון. שימוש בתוכנת GIS וניתוח מרחבי של שרידים ארכיאולוגיים

קורסים