ד"ר אלפרסון-אפיל נירה

ד"ר

פרסומים

מחקר

תחומי התמחות: הרקורד הפרהסטורי של ארץ-ישראל, שימוש באש ע"י האדם הפרהיסטורי, ניתוח כלי אבן מן הפליאולית התחתון והפליאולית התיכון. שימוש בתוכנת GIS וניתוח מרחבי של שרידים ארכיאולוגיים

קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר
16-427 מדעים בארכיאולוגיה תואר ראשון
16-903 אתרים במרחב: יישומי GIS בארכיאולוגיה תואר ראשון
16-138 מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל תואר ראשון
16-173 יסודות המחקר הפרהיסטורי תואר ראשון