ש
סגנית מנהלית

מגן תמר

סגנית מנהלית
פקס
דוא"ל
Israel-Studies.Dept@biu.ac.il
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 238

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022