חרות
מרכזת מחלקה

שוורץ חרות

מרכזת מחלקה
דוא"ל
Israel-Studies.Dept@biu.ac.il
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 237

תאריך עדכון אחרון : 27/12/2023