ירושלים וארץ ישראל (6)

עורכים: פרופ' יהושוע שוורץ, פרופ' אברהם פאוסט ופרופ' זהר עמר