מהפכניות בעל כורחן: נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת היישוב

Rozen.jpg
ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן

נשים ציוניות-דתיות- הבורגניות, החלוצות והלוחמות- שלקחו חלק פעיל בבניין הישות הציונית בארץ ישראל, הן גיבורות הספר הזה. סיפורן נשכח כמעט לגמרי. נפרש כאן, בעזרת חומר ארכיוני רב היקף, עולמן האישי והקולקטיבי - ארגוניהן, מקומן בהתיישבות הדתית, חלקן במאבק הביטחוני על הקמת היישוב והנועזות המגדרית שעלתה מעשייתן. אף על פי שרובן לא יצאו באמירה נגד התפיסות המיגדריות המסורתיות, הרי שבמעשיהן ניתן למצוא ראשיתה של חתירה כנגד הדגם הנשי המסורתי.
הדימוי הוותיק של הבת הדתית שעוצב בהתאם לתפיסה "כל כבודה בת מלך פנימה" פינה את מקומו לזהות הנשית החדשה שלא הדירה עצמה מתחומי הפעילות "הגבריים" ביותר.
החשדנות המגדרית נבעה בעיקרה מפרגמטיזם, כשהצורך הלאומי הוא שהכריע. ובכל זאת העשייה הנשית יצרה סדקים במערכת המגדרית המסורתית שהציונות הדתית ביקשה לשמר. לסיפורן של הנשים הציוניות - דתיות חשיבות רבה אפוא לא רק כשלעצמו אלא גם לגבי ההגדרה של הציניות הדתית, ושל הנשיות הדתית המודרנית.

הזהות הנשית- דתית החדשה לא השתרשה בחברה הדתית במשך שנים רבות. חשש הציונות הדתית מעיבוד העוגן המסורתי הביא להצנעת הסיפור הנשי. גם הנשים עצמן לא היו נועזות דיין כדי לקבוע את המשך השינוי. הן לא ניצלו את חלון ההזדמנויות שנפתח בפניהן בתקופת היישוב. סוגיית נשים ומגדר בציונות הדתית אף מאששת תובנה כללית, ולפיה הפנמת ערכים חדשים הקשורים באישה כרוכה בתהליך ארוך ומורכב המצריך גם בשלות ומוכנות נפשית להגשמת השינוי, תחילה בקרב הנשים ואחר כך בקרב החברה כולה.