ארבעת המינים

zoar2.jpg
פרופ' זהר עמר

אסופת מאמרים זו עוסקת במגוון היבטים הלכתיים ורעיוניים הקשורים לארבעת המינים מבחינה בוטנית, היסטורית וארכיאולוגית.

במאמרים נדונות סוגיות שונות: זיהויים של ארבעת המינים, כיצד באופן סמלי הם מייצגים את נופה הטבעי והחקלאי של ארץ-ישראל, האם ניתן לקבוע כיצד נראו זני האתרוגים בתקופת חז"ל וממתי החלה תופעת האתרוגים ה'מורכבים'. לצד אלו עסקנו גם במנהג הקדום - תוספת בדי הדס - ובגלגוליו עד ימינו, זיהוי הערבה הכשרה ובסוגיית זמינותם של ארבעת המינים בקהילות אירופה‏ וההשלכות ההלכתיות שנבעו מכך.