החברה הישראלית בתקופת המלוכה: מבט ארכיאולוגי

Israelite Society in the Period of the Monarchy.jpg
פרופ' אברהם פאוסט