English שלחו לחבר

פרופ' זהר עמר

דוא"ל
Zohar.Amar@biu.ac.il
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 228
שעות קבלה
יום א' 13:30 – 14:30 בתיאום מראש

מחקר

חוקר בדרגת פרופסור חבר, במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה. עומד בראש המדור לתולדות הרפואה. כיהן כראש המחלקה ( תשס"ד-תשס"ה, תשס"ט).

תחומי מחקר והוראה:  תולדות הטבע בעת העתיקה (ובמיוחד במקורות ישראל), זיהוי צמחים ובעלי חיים, חקלאות, תרבות חומרית וחיי יום-יום בימי הביניים, תולדות הרפואה ואתנופרמקולוגיה.  

מחקרים בולטים בשנים האחרונות:  תעודות הגניזה הקהירית כמקור להכרת הרפואה הפרקטית במזרח התיכון בימי הביניים, מחקר טקסטילים וצבענים של העולם העתיק (למשל ארגמן ו'תולעת השני'), סממני המרפא מסורתיים של יהודי אתיופיה ותיעוד מסורות כשרות של בעלי החיים הכשרים בקהילות ישראל.

פרסומים

תאריך עדכון אחרון : 22/11/2021