מאמרי הסגל בנושא: לימודי העת החדשה ומדינת ישראל

  שם המאמר שם המחבר

רב תרבותיות הדרך לכור היתוך חדש

ד"ר אבי פיקאר
 עיירות הפיתוח ד"ר אבי פיקאר
 הציונות הדתית והמזרחים  ד"ר אבי פיקאר

 נוער יוצאי צפון אפריקה בשנות ה-50

ד"ר אבי פיקאר

מהפכת הנשים הדתיות- מקרה קולך

פרופ' מרגלית שילה

 נשות היישוב בהעפלה  ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן
פרשת רמת הכובש ד"ר גד קרויזר 
מבצרי המשטרה בא"י ד"ר גד קרויזר 
גדר הצפון במרד הערבי ד"ר גד קרויזר 
 משטרת א"י בשנות ה- 30 ד"ר גד קרויזר 
 עדה סרני, גיבורה בלתי נשכחת?  ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן
שמרנות פורצת דרך: לדמותן של מנהיגות ציוניות-דתיות בתקופת היישוב  ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן
המאבק על המקומות הקדושים ד"ר קובי כהן הטב 
המאבק על זכויות הדיג בכנרת בימי המנדט הבריטי ד"ר קובי כהן הטב 
ההיסטוריה של התיירות- ירושלים  ד"ר קובי כהן הטב 
בניית הזהות הלאומית בירושלים המערבית בעשור הראשון ד"ר קובי כהן הטב 
מטֶרָה סנטה לתוּריזם- המחקר הגיאוגרפי-היסטורי של התיירות ד"ר קובי כהן הטב 
פולמוס הנישואים במשפחת שרתוק:היחס לדת ולמסורת בתל אביב בשנות ה- 20  ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן

חזרה לכל נושאי הפרסומים והמאמרים >