ד"ר ארנון מרום נעמה

ד"ר
ד"ר ארנון מרום נעמה
דוא"ל : 
שעות קבלה: 

פרסומים

מחקר

ימי הביניים במזרח התיכון ובמרכז אסיה; תרבויות נוודים, על מניעיהן והשפעותיהן; ארץ ישראל במרחב הנוודי והחקלאי; שירתה ותרבותה של סין המסורתית.

תחומי התמחות ועניין:  הסטוריה מונגולית במאות 13 ו-14 ("האמפריה המאוחדת"); מגעי יהודים ומונגולים.

קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר
16-449 בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים תואר ראשון