עבודות M.A

 

אשל נורית, מלכות האל ב Q (מקור האמרות הסינופטי): היבטים רעיוניים וחברתיים, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 2012.

(בהנחיית פרופ' איל רגב) 

 

 

בן לולו אביה, תפיסת הגוף בכת קומראן, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן רמת גן 2012. 

(בהנחיית פרופ' איל רגב) 

 

טייטלבאום נעמה, מעבר למחיצה: שותפות נשים במרחב בית הכנסת ומשמעותה בחברה הציונית- דתית בישראל, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 2011. 

(בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן) 

 

זקבך אפרת, שכול ומגדר בספרי הזכרון על הנופלים במלחמת השחרור, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ח.  

(בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן) 

 

שלומי שטרית, פלגות הלילה המיוחדות (SNS) במרד הערבי- מאפייניה של היחידה ותורת הלחימה שלה במבחן הפעילות הצבאית בכּאוכּב אל-הווא, דבּוריה וח'רבּת ליד- אל עוואדין, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשע"ג. 

(בהנחיית פרופ' אבי פאוסט וד"ר גד קרויזר) 

 

עדי דיאמנט, ומי כעמך ישראל, על האמונה בא-לוהי ישראל בזהות הלאומית של מנהיגות תנועת הפועלים הציונית ביישוב, 1948-1917, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשע"ד.

(בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן)

 

קויפמן טל, הקיבוץ הדתי ועליית הנוער הדתי 1943-1933 - יחסי גומלין, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשע"ד. (בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן)