צמחי המקרא

Flora_of_the_-.jpg
זהר עמר

צמחי המקרא, ירושלים תשע"ב.

 זהו המחקר המעודכן ביותר על זיהויים של הצמחים הנזכרים בתנ"ך לאור מסורות הזיהוי השונות והמחקר המדעי. הוא מאפשר לקבוע מהם הצמחים המזוהים בוודאות ובין אלה המסופקים. המחקר תורם להכרת צמחי הבר וחלקם בנוף הטבעי של ימי המקרא, השימוש של האדם בצמחי תרבות שונים: למאכל, בושם ותעשיה.