עיר בראי מחקרה: מחקרים בגיאוגרפיה-היסטורית תרבותית של ירושלים לדורותיה

Ir_Bereii_cover.jpg
קובי כהן-הטב, אסף זלצר, דורון בר- עורכים
כהן-הטב, ק., זלצר, א., בר, ד. (עורכים), 2011. עיר בראי מחקרה: מחקרים בגיאוגרפיה-היסטורית תרבותית של ירושלים לדורותיה, הוצאת מאגנס ומכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים.

 

'עיר בראי מחקרה' מדגים את מגוון נושאי המחקר ואת כיווני הדיון המייחדים את הגאוגרפיים ההיסטוריים בעשור האחרון. רוב המאמרים עוסקים בהתפתחותה של ירושלים בעת החדשה, ולצדם גם מחקרים על שלהי העת העתיקה ועל התקופה המוסלמית המאוחרת. הנושאים הנידונים הם בתי תפילה יהודיים, כנסיות

ומקומות קדושים נוצריים, סוגיות כלכליות ותכנוניות הקשורות בהתפתחות העיר, עלייה לרגל ותיירות ופעילות מיסיונרית, וכן היבטים מתודולוגיים של המחקר בגאוגרפיה היסטורית.