לתור את הארץ – התיירות בארץ-ישראל בתקופת המנדט

LaturEtHaartz_fainel-1.jpg
קובי כהן הטב

כהן-הטב, ק.  (2006), לתור את הארץ – התיירות בארץ-ישראל בתקופת המנדט, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים.

 

'לתור את הארץ' בוחן את התיירות בארץ-ישראל בתקופת השלטון הבריטי ( 1948-1917). במרכז הספר דיון במאפייני התנועה התיירותית לארץ על רקע התפתחות אמצעי התחבורה והמדיניות הבריטית ביחס לתיירים באותן שנים. בספר נדונים הופעתם של רעיונות וגורמי משיכה חדשים בחייה של הארץ ובהם צמיחת ענף הירידים והאירועים העונתיים, פיתוח קו החוף והופעת תיירות הקייט בארץ, התפתחות תיירות המרפא וצמיחת ענף הארחה במשקים החקלאיים.

הספר מציג באופן מפורט את מאפייני התפתחות התיירות בעיר ירושלים ובו מוצגים התהליכים שאירעו במקומות הקדושים וצמיחתם של גורמי משיכה חדשים ברחבי העיר, ובהם מרכזי תרבות כבנין ימק"א או מוזיאון רוקפלר לארכאולוגיה, התפתחות תשתית שירותי התיירות בעיר והופעתם של ספקי המידע לתייר, ובהם בעיקר ספרי הדרכה, פרסום תיירותי ומורי דרך.