הטיגארטים: הקמת מצודות המשטרה הבריטית בארץ ישראל 1938 – 1943,

KROIZER_BOOK.jpg
גד קרויזר

 המועצה לשימור אתרים, ספריית יהודה דקל, 2011.

הספר הוא המחקר ההיסטורי הראשון העוסק בפרשת הקמתן של מצודות הטגארט בתקופת המנדט בשני מיזמים בגדר הצפון ובמיזם המשטרות. שני המיזמים היו פרי שתיים מעשרים ושמונה המלצות למלחמה בטרור הערבי ולרפורמות במשטרה הבריטית בארץ ישראל בדוח שכתב סר צ'רלס טגארט מפכ"ל כלכותה לשעבר. המחקר בוחן את שני המיזמים לעומק על ידי ניתוח ניסיונו ותפיסת עולמו של סר צ'רלס כפי שהוא יישם אותם בכלכותה לבין המלצותיו ויישומן בארץ ישראל. כמו כן המחקר בוחן את הקמת המיזמים בהקשרים האימפריאלי הבריטי , האזורי והמקומי. כן  מנתח המחקר את המיזם השני ביחס לשאר המלצותיו של טגארט לשינוי אופי המשטרה הבריטית בארץ ישראל. המחקר מתחקה אחר תהליכי התכנון והבנייה של מיזם מצודות המשטרה ומגלה את מקור הצורה האחידה שלהן, דגמיהן השונים, פריסתן וכיצד הצליחו לבנות 55 מן המצודות בתוך שנה וחצי בראשית מלחמת העולם השנייה.