חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאשה: נשים זכויות ומשפט בשנות המנדט

new_book.jpg
מרגלית שילה, איל כתבן ורות הלפרין-קדרי

הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשע"א, 2011

ספר זה מתמקד במקומן של נשים בשדה המשפט ובהשפעתו של שדה המשפט עליהן בשנות המנדט בארץ ישראל (1918-1948). הקובץ שלפנינו מציג, ממפה ומתאר לראשונה את החוטים המקשרים ואת המכנים המשותפים של ההתרחשויות המשפטיות הקשורות במעמד האישה בתקופת המנדט. בקובץ זה ידונו סוגיות מגוונות: דמוגרפיה, משפחה, מעמד אישי ובתי הדין, זכויות ותפיסות פמיניסטיות, הסדרה ופיקוח של גוף, נפש ופרופסיה. מחקרים אלה מאירים גם את מעורבותו של ארגון הנשים – 'התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל' – ומציגים בחיוניות רבה את מנהיגותיו. ההתאחדות הייתה גוף פוליטי, מפלגת הנשים הראשונה בארץ, שראתה את יעדה בתיקון מעמדה המשפטי של האישה ביישוב היהודי. סיסמת ארגון זה היא גם כותר הספר – 'חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה'. הספר מיועד לאוהבי היסטוריה, משפט ומגדר, והוא מאפשר הבנה טובה יותר של מעמדה המשפטי של האישה בראשית תקופת המדינה.