מגדר בישראל, מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה

migdar.jpg
עורכים: מרגלית שילה, גדעון כץ

 אוניברסיטת בן גוריון תשע"א, 2011

מגדר בישראל הוא קובץ המאמרים השישי ב'סדרת הנושא' של כתב העת עיונים בתקומת ישראל. הוא מצטרף לשורה הולכת ומתרחבת של מחקרים בנושא זה בעשרים השנים האחרונות. הקובץ מציג מחקרים של חוקרים וחוקרות על נשים ונשיות, על גברים וגבריות ועל יחסי מגדר בחברה היישובית והישראלית. מחצית המאמרים שבספר עוסקים בשנות היישוב ומחציתם בשנות המדינה, ויחד הם יוצרים אספקלריה חדשה למאפייניה, לדרך עיצובה ולתולדותיה של החברה בישראל.