ד"ר אבי פיקאר

דוא"ל
avi.picard@biu.ac.il
משרד
בנין הפקולטה ליהדות 410, חדר 232
קורות חיים

מחקר

תחומי התמחות ועניין:יחסים בינעדתיים בישראל; עלייה לישראל ומדיניות עלייה; פיזור אוכלוסיה בשנות החמישים; עיירות פיתוח; ציונות דתית.

מחקרים בולטים בשנים האחרונות: מדיניות העלייה כלפי יהודי צפון אפריקה בשנות החמישים; ההצבעה לש"ס; איכלוסן של עיירות הפיתוח; הנסיון לחינוך מסורתי בשנות החמישים; המזרחים בחינוך הממלכתי דתי.

 קורות חיים:  

פרסומים

תאריך עדכון אחרון : 29/03/2022