ד"ר פיקאר אבי

ד"ר
ד"ר פיקאר אבי
דוא"ל : 

קורות חיים

פרסומים

מחקר

תחומי התמחות ועניין:יחסים בינעדתיים בישראל; עלייה לישראל ומדיניות עלייה; פיזור אוכלוסיה בשנות החמישים; עיירות פיתוח; ציונות דתית.

מחקרים בולטים בשנים האחרונות: מדיניות העלייה כלפי יהודי צפון אפריקה בשנות החמישים; ההצבעה לש"ס; איכלוסן של עיירות הפיתוח; הנסיון לחינוך מסורתי בשנות החמישים; המזרחים בחינוך הממלכתי דתי.

 קורות חיים: