פרופ' אסטר שון זליג

פרופ'
פרופ' אסטר שון זליג
דוא"ל : 
שעות קבלה: 

קורות חיים

מחקר

מתמחה בתולדות ארץ-ישראל בתקופת בית ראשון ובקשרים הפוליטיים והספרותיים בין ישראל לאשור בתקופה זו. הוא חוקר את התגובות הספרותיות בישראל לאימפריאליזם האשורי במאה השמינית ובמאה השביעית, ואת הרקע ההיסטורי לנבואות בהושע ובישעיה א-לט. כמו כן הוא עוסק בקשר בין חקר הנאראטיב (narratology) להיסטוריוגרפיה המקראית. ספר בנושא הmelammu  האכדי והשפעתו על הספרות המקראית יראה אור בחדשים הקרובים. 

קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר
16-148 הנגב בתקופת המקרא תואר ראשון
16120 ארץ ישראל בתקופת המקרא תואר ראשון
16-0007 איך לדובב אתר: סדנה בהדרכת באתרים מתק' המקרא תואר ראשון
16-006 גיאוגרפיה היסטורית מספרי יהושע ושופטים תואר ראשון