חידושים בחקר ירושלים- הקובץ החמישה-עשר

HIDUSHIM.jpg
עורכים: ד"ר אייל ברוך, ד"ר איילת לוי רייפר, פרופ' אברהם פאוסט