היסטוריה צבאית

מסלול לימודים במגמת היסטוריה צבאית - חדש!

תוכנית המעניקה הבנה בתחום ההיסטוריה הצבאית. הקורסים הנלמדים יסקרו את ההיבטים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והאסטרטגיים של תולדות ההיסטוריה הצבאית בארץ ובעולם. במסלול זה הסטודנטים ילמדו על ביוגרפיות צבאיות, מגמות מרכזיות בחקר ההיסטוריה הצבאית, עימותים צבאיים בארץ ישראל לאורך השנים: מתקופת המקרא, דרך מרד החורבן ומרד בר כוכבא, ועד לסכסוך היהודי-ערבי בעת החדשה.

 

מסלול היסטוריה צבאית עם תזה:

* על הסטודנט לבחור תקופת התמחות ולמצוא מנחה שיהיה מוכן להנחותו.

מכסת השעות:

שיטות מחקר בין תחומיות (מס' קורס 16-025) - 1 ש"ש 

מגמות בחקר ההיסטוריה הצבאית (מס' קורס 18-3122) - 2 ש"ש

בתק' ההתמחות: סמינריון ביוגרפיות צבאית (מס' קורס 18-4067) - 2 ש"ש + 5 ש"ש קורסי בחירה, מתוכם ניתן לבחור עד 2 ש"ש מהמחלקה להיסטוריה כללית, סה"כ 7 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות - 2 ש"ש

סה"כ 12 נק"ז

חובות נוספות:

  1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.
  2. שפה זרה נוספת- מודרנית או עתיקה (בהתאם לתקופת ההתמחות ובהתייעצות עם המנחה), 4 ש"ש.
  3. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש. בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

מסלול היסטוריה צבאית בלי תזה:

מכסת השעות:

מגמות בחקר ההיסטוריה הצבאית (2 ש"ש) 18-3122

תקופת התמחות ראשית: סמינריון ביוגרפיות צבאית (מס' קורס 18-4067) - 2 ש"ש, 

סמינריון - 2 ש"ש

קורסי בחירה בהיסטוריה כללית - 2 ש"ש

קורסי בחירה בלימודי א"י וארכיאולוגיה - 2 ש"ש

סה"כ בתקופת ההתמחות הראשית: 8 ש"ש

תקופת התמחות משנית: סמינריון - 2 ש"ש + 5 קורסים נוספים, 

סה"כ בתקופת ההתמחות המשנית: 5 ש"ש

קורסים בתקופות אחרות - 3 ש"ש

סה"כ 18 ש"ש 

חובות נוספות:

1. פטור באנגלית לתואר שני- ע"פ דרישות האוניברסיטה.

2. לימודי יהדות- בוגרי אוניברסיטת בר אילן- חייבים קורס אחד בהיקף של 2 ש"ש.

בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים- חייבים בשני קורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

 

למידע נוסף על תואר שני במחלקה

 

 

היסטוריה צבאית פלייר