חקר נשים ביישוב ובמדינת ישראל

היחידה לחקר העת החדשה במחלקה ללימודי ארץ ישראל חוקרת את חייהן של הנשים שהיו שותפות בעיצוב פניה של מדינת ישראל תרבותה וחברתה. חקר נשים ומגדר בתולדות היישוב משנה את ידיעותינו ההיסטוריות ומעשיר אותן.

מכון

 

לעבודות המחקר במכון