חקר נשים ומגדר ביישוב - עבודת דוקטורט ומ.א.

עבודות דוקטור שנושאן חקר נשים ומגדר ביישוב שנכתבו בהנחיית מורי המחלקה                                   

בהנחיית פרופ' מרגלית שילה:

 1. פרופ' לילך רוזנברג- פרידמן, נשים ומגדר בציונות הדתית: ארגון, התיישבות ובטחון 1918-1948. (אפריל 2002). התיזה התפרסמה כספר בהוצאת יד בן צבי: מהפכניות בעל כורחן (תשס"ה). זכתה במלגת אלון, תשס"ה ואילך.
 2. ד"ר אסתר כרמל חכים, אוניברסיטת חיפה בשיתוף עם פרופ' יעקב גולדשטיין, מפעל ההכשרה המקצועית-חקלאית של נשים ביישוב ועזרתם של ארגוני נשים יהודיות (1911-1929), (אפריל 2003). התיזה התפרסמה כספר: שלהבת ירוקה, חנה מייזל מפעל חיים (2007).
 3. ד"ר תמר שכטר, בשיתוף עם פרופ' משה רוסמן, המחלקה לתולדות עם ישראל, בר אילן, רחל כצנלסון שזר, ביוגרפיה של מהפכנות תרבותית, (ינואר 2005).
 4. ד"ר תמר רזי, לימודי מגדר- בניין שולי אומה: נער עזוב בתל אביב בשנות השלושים והארבעים, (מילגאית נשיא, אוגוסט 2006).- בציון מעולה.
 5. ד"ר ענת גרנית הכהן, אשה עבריה אל הדגל! : שרותן של נשות הישוב בכוחות הבריטיים במלחמת העולם השנייה - היבטים לאומיים ומגדריים. (ינואר 2008).

 

בהנחיית פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן:

 1. ד"ר תמי קמינסקי, בשיתוף עם פרופ' מרגלית שילה, "דפוסי קבורה ואבל בתנועה  הקיבוצית הכללית כאספקלריה להוויה הקולקטיבית המגוונת והמשתנה: 1948-1910", (2012 - זוכת פרס הצטיינות AIS), יצא כספר.
 2. ד"ר אורית יעל, בשיתוף עם פרופ' אלישבע אומגרטן, "יחסים פרטיים בעיניים ציבוריות: זוגיות בחברה העירונית היישובית בא"י והשתקפותה בשיח העיתונות העברית", (2012).
 3. ד"ר טובי מרגליות, "ייסוד והתפתחות מקצוע ושירותי הריפוי בעיסוק בישראל בשנים 1940-1979  כבבואה לתמורות בחברה הישראלית", (2016).
 4. ד"ר מוריה רן בן-חי, "האישי, הנשי והציבורי: דיוקנה של פרופ' אליס שלוי ומפעליה כבבואה לתמורות במעמד האשה בחברה הישראלית" (2018 - זכתה במלגת שופף)
 5. ד"ר נעמה טייטלבאום-קריא, "מנהיגות נשית משורות האופוזיציה: דיוקנה המנהיגותי של מפקדת באצ"ל וחברת הכנסת אסתר רזיאל-נאור", (2019 - זכתה במלגת שופף ובפרס ז'בוטינסקי).

עבודות מ.א. שנושאן חקר נשים ומגדר ביישוב שנכתבו בהנחיית מורי המחלקה: 

בהנחיית פרופ' מרגלית שילה:

 1.  לילך רוזנברג, הפועלות הדתיות בארץ ישראל: בניין ארגון ומשקי פועלות 1920-1939, (בהצטיינות, תשנ"ז), (התפרסם כמאמר בקתדרה 90).
 2. סמדר סיני, מרים ברץ דיוקנה של חלוצה. (בהצטיינות, תש"ס), (התפרסם כספר בהוצאת יד טבנקין).
 3. יפה בייגל טל, האישה במזכרת בתיה ותרומתה לעיצוב החברה המושבתית בארץ ישראל בשנים 1920-1883. (תלמידת המחלקה לתולדות עם ישראל, בהצטיינות, תש"ס).
 4. טובה גולן, מוולונטריזם לפרופסיונליזם הקמתה ופעולתה של המחלקה לעבודת סוציאלית שעל יד הועד הלאומי      (1936-1931). (בהצטיינות, מאי 2002)
 5. עינת הלוי עטייה, דמותו וכתביו של הרב גריבסקי כאספקלריה לחיי המגזר המתון בישוב הישן האשכנזי בשלהי התקופה העותומנית ובתקופת המנדט הבריטי (1948-1882). (בהצטיינות, מאי 2002).
 6. דגנית בוני דודי, נשים ומגדר בארגון ההגנה בין השנים 1920-1948, (בהצטיינות, מאי 2004).
 7. גליק רותי, חוויית ההגירה ועיצוב הזהות מחדש בכתיבתה האישית של חנה סנש, כפי שהיא משתקפת ביומנה ובמכתביה. (כולל כתבים בהונגרית שלא תורגמו עד כה). (תלמידת לימודי מגדר, בהצטיינות יתרה, ספטמבר 2006).
 8. גרין רעות, חמדה בן יהודה כמגלמת העברייה החדשה. (בהצטיינות, אוקטובר 2006).

 

בהנחיית ד"ר לילך רוזנברג- פרידמן:

 1. אפרת זקבך, "שכול ומגדר בספרי הזיכרון על הנופלים במלחמת השחרור", (בהצטיינות, אוקטובר 2007).
 2. אליענה פסנטין, "דימוי האישה היהודייה בתצלומים של הממסד הציבורי בתקופת המנדט בארץ ישראל". (הצטיינות, תשס"ה).
 3. עינת גשרי, בשיתוף עם ד"ר יוחאי רוזן, "הפלמ"ח בראי הצילום", (2007).
 4. נעמה טייטלבאום, "מעבר למחיצה: שותפות נשים במרחב בית הכנסת ומשמעותה בחברה הציונית-דתית", (2011 - בהצטיינות).
 5. דקלה בר אוריין, "עיצובה של המתנחלת שנים בגל ההתנחלויות הראשון 1967-1979", (2017 - בהצטיינות).