ראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף

.
תאריך
מחבר
פרופ' מרגלית שילה
הוצאה
מכון שוקן
תקציר

מה היו מטרותיהם ומה היה ייחודם של החלוצים הראשונים שהתיישבו בארץ בשתי העליות הראשונות (1882 – 1914)? מדוע וכיצד נהגו צורות ההתיישבות הראשונות? כיצד צמחה בציון האשה העברייה החדשה? מה היה יחסם של הראשונים לירושלים הבירה ההיסטורית? מה היה יחסם של המוסדות  הציוניים לעלייה והאם ההנהגה בקשה את טובת העם או את טובת הארץ? כיצד עיצבה העלייה את דמותה של בת תימן?

בקובץ מאמרים זה מובא עיון מחודש בתולדות היישוב בשלהי התקופה העות'מאנית ובשנות המנדט שמשולב במחקר מגדרי חדשני אשר מניב תשובות מקוריות לסוגיות אלה. שמונה עשר המאמרים שקובצו בספר מתבססים על מחקר מעמיק בארכיונים שנערך לאורך עשרות שנים.

תאריך עדכון אחרון : 13/07/2022