שינוי בדרישות הקבלה עבור בוגרי תיכונים לא דוברי עברית

לידיעתכם, החל משנת תשפ"ג, סף הקבלה עבור מועמדים לאוניברסיטה שלמדו בתיכון שבו שפת ההוראה לא הייתה עברית יהיה ציון 105 (במקום 84 עד היום) במבחן יע"ל/ יעלנ"טסף קבלה זה יהיה רוחבי עבור כל המחלקות ויהווה כפיילוט לשנים הבאות.

למועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוצעו קורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית שלהם. בסיום הקורס המועמדים יידרשו להיבחן במבחן יע"ל/יעלנ"ט ולעמוד בסף הנדרש 105 ומעלה.

תאריך עדכון אחרון : 10/01/2022