מסלול היסטוריה צבאית

מסלולים לתואר ראשון ולתואר שני במגמת היסטוריה צבאית

תואר ראשון

מגמה חדשה לתואר ראשון שתתמקד בהיסטוריה הצבאית של א"י בכל התקופות וממגוון נקודות מבט. המגמה תעמיק בהיסטוריה צבאית של הארץ, תקנה ידע, הכרות מעמיקה וכלים מחקריים לסטודנטים המתעניינים בהיסטוריה צבאית של ארץ ישראל לתקופותיה וממגוון נקודות מבט: היסטורית, ארכיאולוגית וגיאוגרפית, מזוויות מחקריות חדשניות כולל מבט מהשטח. המבט ההיסטורי יקנה כלים ופרספקטיבה מרתקת להבנת מציאות החיים העכשווית במדינת ישראל בדגש על צבא וביטחון.

תקופות ההתמחות הנלמדות במחלקה הן:

1. תקופת המקרא (תקופת הברונזה והברזל).

2. תקופת הבית השני, המשנה ותלמוד (התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית).

3. ימי הביניים (התקופה המוסלמית, הצלבנית ,הממלוכית והעותומאנית).

4. העת החדשה (מ- 1700 ואילך).

פרטים נוספים על תואר ראשון במחלקה

תואר שני

תוכנית המעניקה הבנה בתחום ההיסטוריה הצבאית. הקורסים הנלמדים יסקרו את ההיבטים ההיסטוריים, הארכיאולוגיים והאסטרטגיים של תולדות ההיסטוריה הצבאית בארץ ובעולם. במסלול זה הסטודנטים ילמדו על ביוגרפיות צבאיות, מגמות מרכזיות בחקר ההיסטוריה הצבאית, עימותים צבאיים בארץ ישראל לאורך השנים: מתקופת המקרא, דרך מרד החורבן ומרד בר כוכבא, ועד לסכסוך היהודי-ערבי בעת החדשה. התוכנית בשיתוף עם המחלקה להיסטוריה כללית.

הלימודים במסלול זה יכולים להיות במסלול עם תזה וכן במסלול ללא תזה.

פרטים מלאים על המסלולים