מסלול היסטוריה צבאית

היסטוריה צבאית

מגמה חדשה לתואר ראשון שתתמקד בהיסטוריה הצבאית של א"י בכל התקופות וממגוון נקודות מבט.

המגמה תעמיק בהיסטוריה צבאית של הארץ, תקנה ידע, הכרות מעמיקה וכלים מחקריים לסטודנטים המתעניינים בהיסטוריה צבאית של ארץ ישראל לתקופותיה וממגוון נקודות מבט: היסטורית, ארכיאולוגית וגיאוגרפית, מזוויות מחקריות חדשניות כולל מבט מהשטח.

המבט ההיסטורי יקנה כלים ופרספקטיבה מרתקת להבנת מציאות החיים העכשווית במדינת ישראל בדגש על צבא וביטחון.

תקופות ההתמחות הנלמדות במחלקה הן:

1. תקופת המקרא (תקופת הברונזה והברזל).

2. תקופת הבית השני, המשנה ותלמוד (התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית).

3. ימי הביניים (התקופה המוסלמית, הצלבנית ,הממלוכית והעותומאנית).

4. העת החדשה (מ- 1700 ואילך).